hudbaonline 728x15

sobota 28. januára 2017

Noty k sviatkom: Veľká Noc

Noty k sviatkom: Veľká Noc


Veľkonočné piesne - noty na stiahnutie zadarmo


Veľkonočné piesne patria neodmysliteľne k sviatkom jari. Kresťania si počas sviatkov spievajú veľkonočné a pôstne piesne.

Výborný zdroj na stiahnutie veľkonočných piesní v rôznych formátoch je tu:
Veľkonočné piesne - noty na stiahnutie zadarmo

Na farách sú známe napríklad tieto

a) veľkonočné piesne:
Skončila sa dlhá tmavá noc
Božia láska je ako slnko
Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych
Ježiš Kristus, Spasiteľ náš
S pobožnosťou oslavujme
Len Tebe vďaka Pane náš
Aleluja, radujme sa
Dobrý pastier
Tretieho dňa vstalň
Zišli sme sa
Naše dary
Vinič a klas
Náš veľkonočný baránok
Pane mocný
V deň vzkriesenia
Priblížil sa deň radosti
Všetci chváľme Pána
Teba Bože chválime
Pleasj, všetko stvorenie

b) pôstne piesne:
Kríž
Náš chrám

Veľkonočné obdobie je pre veriacich spojené s obradmi Veľkonočného trojdnia a omšou Veľkonočného obdobia. Patria sem procesiové spevy, ktoré zahŕňajú úvodný spev a spev na prinášanie obetných darov a spev na prijímanie.

Deti sa tešia z veľkonočnej šibačky. Tu je jedna rýmovačka:
Šibi-ryby, mastné ryby,
kázal otec aj mamička,
abys dala tri vajíčka.
Jedno biele, druhé čierne
a to tretie zafarbené,
to je moje potešenie.

Veľkonočné prázdniny v roku 2017 sú na Slovensku od 13. do 18. apríla 2017.

Kalendár:
13. apríl 2017 - zelený štvrtok
14. apríl 2017 - Veľký piatok
15. apríl 2017 Veľkonočná sobota (biela sobota)
16. apríl 2017 Veľkonočná nedeľa
17. apríl 2017 Veľkonočný pondelok

Dobre vedieť: 
Veľká noc sa slávi prvú nedeľu, po prvom splne mesiaca, po jarnej rovnodennosti. Veľkonočná nedeľa je teda pohyblivým sviatkom, preto môže pripadnúť na čas od druhej polovice marca do konca apríla.Slovenské ľudové piesne - Horenka, horenka, hora

Horenka, horenka, hora (Horička, horička, hora)


Slovenská ľudová pieseň (text a akordy)


Horenka, horenka, hora, zelená hora,
ktože ma do tej horenky, ktože ma volá,
volá ma, volá ma, volá, frajerka moja,
príď večer šuhajko švárny, sama som doma.

Dva rôčky ku nám chodieval, už ma nechce znať,
a ja zas iného chlapca nechcem milovať,
ja vädnem ako tá ruža v horskom zátiší,
len ten ma milovať môže, kto ma poteší.


Text a akordy

C                                            G      C
Horenka, horenka, hora, zelená hora,
C                                            G         C
ktože ma do tej horenky, ktože ma volá,
G             C                    F      G7    C
volá ma, volá ma, volá, frajerka moja,
                                                     G7       C
príď večer šuhajko švárny, sama som doma.


piatok 25. novembra 2016

Slovenské ľudové piesne - Dolina, dolina

Dolina, dolina


Slovenská ľudová pieseň (text a akordy)


Dolina, dolina aká si mi dlhá,
dolina, dolina, aká si mi dlhá,
akože ťa prejdem
carija, keď ma nôžky bolia,
akože ťa prejdem
carija, keď ma nôžky bolia.

Nôžky ma nebolia, bolí ma hlavička,
nôžky ma nebolia, bolí ma hlavička,
že ma oklamala
carija, moja frajerôčka,
že ma oklamala
carija, moja frajerôčka.

Poslali ma orať, nedali mi biča,
poslali ma orať, nedali mi biča,
miesto pohoniča
carija, poslali mi dievča,
miesto pohoniča,
carija, poslali mi dievča.

Dievča poháňalo, veselo sa smialo,
dievča poháňalo, veselo sa smialo,
za každou brázdičkou
carija, hubičku mi dalo,
za každou brázdičkou
carija, hubičku mi dalo.

Strela ti do duše, ako to poháňaš,
strela ti do duše, ako to poháňaš,
že mi moje volky
carija, z brázdy von vyháňaš,
že mi moje volky
carija, z brázdy von vyháňaš.

Text a akordy

C                            F       C
Dolina, dolina aká si mi dlhá,
C                            F       C
dolina, dolina, aká si mi dlhá,
F C G C  G   C
akože ťa prejdem
            G7                  C
carija, keď ma nôžky bolia,
F C G C  G   C
akože ťa prejdem
            G7                  C
carija, keď ma nôžky bolia.