hudbaonline 728x15

štvrtok 31. decembra 2015

Ako sa naučiť noty / 2. lekcia

Ako sa naučiť noty / 2. lekcia


Kto chce poznať noty, nemôže zabúdať na kľúče. Na začiatku osnovy je vždy kľúč. Najznámejšie kľúče sú dva: husľový a basový.

Husľový kľúč - nazýva sa aj G kľúč. Meno dostal podľa linajky, od ktorej kreslíme husľový kľúč. Tam leží nota g1. Používa sa najmä pre husle, ale aj pre klavír a ďalšie nástroje.
Noty na obrázku v prvom riadku sú c1, e1, g1.


Basový kľúč - nazýva sa aj F kľúč. Jeho meno pochádza z linajky, kde leží nota f. Pri basovom kľúči vpravo sú dve bodky. Jedna nad a druhá pod spomínanou linajkou. Basový kľúč umožňuje zapísať nižšie tóny.
Noty na obrázku v druhom riadku sa nazývajú c, e, g.

Husľový a basový kľúč © autor obrázku IM


A teraz jednoduchá mnemotechnická pomôcka pre rozlišovanie nôt v husľovom a basovom kľúči.

Husľový kľúč: 
Nota c1 leží na prvej pomocnej čiare pod notovou osnovou.


Basový kľúč: 
Nota c1 leží na prvej pomocnej čiare nad notovou osnovou.

Nota c1 v husľovom a basovom kľúči © autor obrázku IM

Ako vidno, basový kľúč je vhodný na zápis nižších tónov a husľový kľúč na zápis vyšších tónov. Začiatočníci si rýchlejšie osvoja čítanie nôt s husľovým kľúčom. Čítanie nôt v basovom kľúči vyžaduje viac cviku. 

Veľa hudobníkov si pri basovom kľúči spočiatku predstaví notu o dve pozície vyššie a o oktávu nižšie. Čítaj noty v basovom kľúči podľa tejto nápovedy a postupne sa nauč pozície jednotlivých nôt. Uvidíš, že to pôjde celkom ľahko.

streda 30. decembra 2015

Ako sa naučiť noty / 1. lekcia

Ako sa naučiť noty / 1. lekcia


Naučiť sa čítať noty na klavír nie je také ťažké, ako to niekedy vyzerá. NOTY nie sú TONY, ale skrývajú TÓNY. Preto sa teraz poď pozrieť na zopár nôt. Chce to iba trochu trpezlivosti a cviku.

Každý začiatočník by sa mal najprv naučiť zopár základných vecí.

Notová osnovapäť čiar. To sú tie dlhé vodorovné linajky. Na začiatku notovej osnovy sa zapisuje kľúč a ďalšie údaje. Zopár zaujímavostí o notovej osnove nájdeš tu.

V prvej lekcii sa budeme venovať čítaniu nôt. Dĺžky nôt sme rozobrali v tomto príspevku: Noty - abeceda muzikantov.

Na prvom obrázku sa začínajú noty na prvej pomocnej čiare pod notovou osnovou. Nota, ktorá leží na pomocnej čiare, ča volá c1. Keďže ide o prvú lekciu pre začiatočníkov, pripomenieme, že v predznamenaní je husľový kľúč.

Noty v notovej osnove od c1 © autor IM

Na prvom obrázku sú tieto noty:
c1d1e1f1g1a1h1, c2, c2, h1, a1, g1, f1, e1, d1, c1.
Noty sa ukladajú na linajky a do medzier. V jednoduchosti čítame noty c, d, e, f, g, a, h, c, c, h, a, g, f, e, d, c. 

Na druhom obrázku sú noty rozdelené podľa toho, či ležia na linajke, alebo sú v medzere. V prvom takte sú teda noty c1e1g1h1. V druhom takte sú noty d1f1a1c2. Tieto noty sú zároveň notami stupnice C dur. Pri nácviku čítania nôt stačí, ak noty na obrázku čítame nasledovne: c, e, g, h, d, f, a, c. 

Noty na linajkách a v medzerách © autor IM

Na treťom obrázku sú noty od c2 po c1 v takomto poradí (bez uvádzania čísiel): c, h, a, g, f, e, d, c. 


Noty od c2 po c1 © autor IM

Skús prečítať noty na poslednom obrázku bez pozerania sa na text nad obrázkom. Vieš to správne? Over si to ešte raz. A teraz skúška. Ako sa číta druhá nota v prvom takte? A tretia nota v druhom takte?
Samozrejme, že ti prezradím riešenie:
Je to h1 a d1, alebo zjednodušene nota h a nota d. Nebolo to vôbec ťažké, však?

Pokračovanie:
Ako sa naučiť noty / 2. lekcia
Ako sa naučiť noty / 3. lekcia
Ako sa naučiť noty / 4. lekcia

nedeľa 22. novembra 2015

Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka

Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka 


Slávnostný galakoncert v Karlových Varoch


Prestížna Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka 2015 pozná svojich víťazov. Jubilejný 50. ročník, ktorý prebiehal od 12. do 20. novembra priniesol vynikajúce spevácke výkony. Tak ako každoročne, aj v tomto roku Karlove Vary privítali mimoriadne zdatných interpretov.

Súťaž prebiehala v troch kategóriach: Opera, Junior a Pieseň. Náročná súťaž pravidelne oslovuje spevákov z celého sveta, keďže víťazom otvára dvere do sveta úspechu. Medzi laureátov predošlých ročníkov patria také zvučné mená ako Edita Grúberová, Magdaléna Hajóssyová, Eva Urbanová, Marie Burešová, Pavol Bršlík, Adam Plachetka a mnohí ďalší.

V jubilejnom 50. ročníku sa slávnostný galakoncert víťazov a laureátov súťaže s orchestrom konal v piatok 20. novembra v Karlovarskom mestskom divadle.
Víťazmi sa stali Roman Hoza (1. cena v kategórii Pieseň), Veronika Holbová (1. cena v kategórii Opera ženy) a Peter Malý (1. cena v kategórii Opera muži).

Viac informácii o tejto výnimočnej súťaži na www.singingcompetition.eu