hudbaonline 728x15

Zobrazujú sa príspevky s označením Stupnice. Zobraziť všetky príspevky
Zobrazujú sa príspevky s označením Stupnice. Zobraziť všetky príspevky

pondelok 14. septembra 2015

Ako sa naučiť durové stupnice na klavíri

Ako sa naučiť durové stupnice na klavíri


O durových stupniciach sme napísali už viacero príspevkov. No práve tento sa zameriava na to, ako sa ľahko naučiť základné durové stupnice s krížikmi. Pre začiatočníkov je najjednoduchšie začať s týmito:

C dur žiadne predznamenanie
G dur jeden krížik
D dur dva krížiky
A dur tri krížiky
E dur štyri krížiky

Ďalšie stupnice s krížikmi (H dur, Fis dur a Cis dur) sa naučíš neskôr.

C dur
Klávesy od noty C © autor IM

Prvá, základná stupnica je C dur. Nemá krížik ani béčko. Hráme ju postupne iba na bielych klávesách. Na klavíri začni hrať stupnicu C dur od vyznačeného miesta.


Stupnica C-dur © autor L.A.M.
Nauč sa správne klásť prsty, teda dodrž prstoklad. Tu sa dozvieš, čo znamenajú číslice nad notami: Správny prstoklad. Ak nedodržíš prstoklad, budú sa ti pliesť prsty a stupnicu sa nenaučíš správne. Preto nešvindľuj a cvič správny prstoklad hneď od začiatku. Tak sa naučíš hrať stupnicu rýchlo, čo sa ti zíde pri ťažších skladbách. Noty na klavír spravidla obsahujú čísla, ktoré určujú prstoklad.

Stupnica sa hrá smerom nahor a potom smerom nadol. Začiatočník môže zahrať osem tónov, pokročilý hráč dve oktávy a skúsený hráč aj niekoľko oktáv. Stupnicu zakonči v oktáve základným tónom.

G dur

Po zvládnutí stupnice C dur sa môžeš pustiť do stupnice G dur. Má iba jeden krížik. Začína na tóne G, ktorý je zároveň piatym tónom predchádzajúcej stupnice. To si skús zapamätať, pretože takto si odvodíš ďalšiu stupnicu. To súvisí s kvintovým kruhom.

Klávesy od noty C © autor IM

Na klavíri začni hrať stupnicu G dur od vyznačeného miesta. Je to tón G. Hraj g, a, h, c, d, e, fis, g. Fis sa hrá na čiernej klávese, ktorá je vpravo hore od tónu F. 

D dur

Otázka: Vieš, aká bude ďalšia stupnica? Piaty tón stupnice G dur je .... áno, je to D, takže to bude stupnica D dur.
D dur má dva krížiky, preto budeme hrač na dvoch čiernych klávesách. Postupnosť je takáto: d, e, fis, g, a, h, cis, d. Všimni si, že stupnicu začneš, aj skončíš rovnakým tónom. 

A dur

Opakovanie matka múdrosti. Aká bude ďalšia stupnica? Rýchlo si pozri piaty tón predchádzajúcej stupnice. Bol to tón a, teda nasleduje A dur. A dur má tri krížiky: fis, cis, gis. Postupnosť tónov je nasledovná: a, h, cis, d, e, fis, gis, a. Prstoklad pravou rukou pre A dur cez dve oktávy je 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Začni hrať palcom, pokračuj ukazovákom, stredným prstom a potom podlož palec. Pokračuj podľa rozpisu tak, že číslo 5 zahráš malíčkom na tóne A. Cestou dole nadkladáme stredný, teda tretí prst. 
Keď už rozoberáme A dur podrobne, určite si všimneš, že nehráme na všetkých klávesách. Kvôli krížikom vynechávame tón C, F a G.

E dur

Ak chodíš na hudobnú teóriu, zrejme ovládaš postupnosť krížikov. Pre tých, ktorí zabudli, uvedieme postupnosť ešte raz: fis, cis, gis, dis, ais, eis, his. Stupnica E dur má štyri krížiky, teda fis, cis, gis, dis. Hraj tóny e, fis, gis, a, h, cis, dis, e. Stačí, keď zahráš stupnicu v jednej oktáve. Prstoklad tejto o niečo ťažšej stupnice pri hre pravou rukou je takýto: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.

A teraz sa vyskúšaj. Pamätáš si, ktorá stupnica má jeden krížik? Ktorá nemá žiadny? Ktorá má štyri krížiky? Ktoré stupnice sme vynechali? Ak váhaš, prečítaj si to ešte raz.
Durová stupnica s jedným krížikom je G dur. Durová stupnica bez krížika je C dur. Štyri krížiky má E dur. Vynechali sme dve jednoduché durové stupnice, a to D dur s dvomi krížikmi a A dur s tromi krížikmi.

Stupnice cvič pravidelne. Spočiatku je to nuda, ale po čase sa ti prstoklad dostane pod kožu a budeš ich môcť zahrať aj so zatvorenými očami. Vyskúšaj si to :).

pondelok 9. marca 2015

Stupnice pre začiatočníkov


Stupnica je sled tónov nasledujúcich za sebou zoradených podľa istých pravidiel. Bežne používanými stupnicami v súčasnej hudbe sú dur a mol.

Základnou spoločnou črtou všetkých durových stupníc je to, že znejú veselo. Molové zase znejú smutno.

Durové stupnice

Pravidlo, ktorým sa riadia všetky durové stupnice je vlastne jednoduché. Medzi 3. a 4. tónom a medzi 7. a 8. tónom stupnice je poltónová vzdialenosť. Všetky ostatné vzdialenosti sú celotónové (teda 2 poltóny), nech začneme hrať od ktoréhokoľvek tónu.

Ak teda začneme hrať od C a hráme len na bielych klávesách klavíra, automaticky bez toho, že by sme sa snažili, zahráme stupnicu C-dur. Tajomstvo spočíva v tom, že ak sa pozrieme na klávesy klavíra uvidíme, že medzi 3. a 4. tónom od C (teda medzi E a F) a rovnako medzi 7. a 8. tónom (medzi H a C) chýba čierna klávesa - teda vzdialenosť je 1/2 tónu. Medzi ostatnými čierna klávesa je, čiže vzdialenosť je 2 poltóny (teda 1 celý tón). Takže biele klávesy (ak začneme od C) presne spĺňajú pravidlo pre durovú stupnicu.

Ak chceme zahrať napr. stupnicu Fis-dur, prvým tónom bude Fis, druhým Gis (lebo ten je o 1 tón vyššie (o 1/2 tóna G a o dalšieho 1/2 tóna Gis)), tretím tónom bude Ais, ale štvrtým bude H (o 1/2 tóna vyššie od Ais), potom poračujeme tónmi vzdialenými o celý 1 tón až po 7. tón, kde zase zahráme ôsmy len s poltónovou vzdialenosťou. Ako vidno, táto stupnica už nie je taká ľahká ako C-dur. Je v nej kopa čiernych aj nejaké biele klávesy. Musíš presne vedieť, kde sú ktoré. Ale ak postupuješ podľa pravidla, správny výsledok je zaručený ;-)

Molové stupnice


Molové stupnice sú o niečo zložitejšie. Aj tam platí podobné pravidlo, len s tým, že poltónová vzdialenosť je medzi 2. a 3. tónom a medzi 5. a 6. tónom stupnice. Pohľadom na klaviatúru klavíra zistíme, že sme pri molovej stupnici začínajúcej od A v rovnakej situácii ako pri durovej začínajúcej od C. Teda ak hráme a-mol len na bielych klávesách, automaticky zahráme a-mol

Veď to je úplne ako pri durovej stupnici, povieš si. Len poltónové vzdialenosti sú na iných miestach. Tak v čom je tá zložitosť? Nuž v tom, že takáto molová stupnica je tzv. prirodzená. Háčik je v tom, že ak takúto stupnicu zahráš, nebude to ušiam znieť dobre. Teda presnejšie, nebude to znieť dobre v oboch smeroch - hore aj dole. 


Preto sa pri molových stupniciach používa aj tzv. melodická, ktorá má o poltón zvýšený predpredposledný (6.) a predposledný (7.) tón. Molová stupnica bude dobre znieť vtedy, ak smerom nahor zahráme melodickú a smerom naspäť prirodzenú.


Je to čudné hrať jednu stupnicu ako dve, však? Vidíš, viacerým sa to zdá čudné. A preto bola vytvorená ešte tretia molová stupnica - a tou je harmonická. Tá má zvýšený o 1/2 tón len predposledný - teda 7. tón. A znie rovnako dobre v oboch smeroch - hore aj dole.

Chromatická stupnica


V úvode sme spomenuli, že bežnými stupnicami dnes používanými sú dur a mol. Aby sme boli úplní, môžeš sa stretnúť ešte s jedným pojmom stupnice - a to stupnicou chromatickou.
Chromatická stupnica je taká, ktorá obsahuje všetky tóny za sebou tak, ako sú na klaviatúre klavíra. To znamená, že všetky tóny stupnice majú od seba poltónovú vzdialenosť. Zahrať na klavíri chromatickú stupnicu hoci na prvýkrát bez chyby je teda naozaj ľahké.

Pentatonická stupnica

A aby sme boli ešte viac úplní, tak musíme spomenúť aj pentatonické stupnice. Pentatonická stupnica (ako jej názov napovedá) sa skladá len z 5 tónov. Ako znie taká typická pentatonická stupnica, si môžeš vyskúšať, keď zahráš napr. na klavíri či akordeóne postupne len čierne klávesy (tých je v jednej oktáve práve 5). Ak si na takýchto klávesách zahráš jednoduchú melódiu, budeš sa možno čudovať, ako ti bude pripomínať ázijskú hudbu. Práve pre Čínu alebo Japonsko bolo používanie takýchto stupníc typické.

piatok 6. marca 2015

Doprovod

Veľa ľudí alebo detí chce vedieť hrať na hudobný nástroj. Ako prvú vec sa deti učia hrať melódiu. Je to základ. Ak si aj ty chceš zahrať nejakú melódiu, v menovke Ľudové piesne ich nájdeš. Keď si však chceš zahrať k melódii aj doprovod, tak musíš vybrať správnu formu. Jednou z najľahších foriem je napríklad príslušný akord. Krajšou formou striedania doprovodu sú tzv. harmonické funkcie. Do základných harmonických funkcí patrí Tónika, Subdominanta a Dominanta (v notách ozn. T, S, D).

Ako ich zahrať? Jednoducho! Keď poznáš stupnicu, lepšie povedané tóninu, v ktorej hráš, tak dokážeš aj toto. Pre príklad zvolím jednoduchú stupnicu C-dur. Tónický kvintakord sa nachádza na 1. tóne stupnice, to znamená, že tónický kvintakord od C-duru je C-dur (C, E, G).

Klávesy C, E, G, kvintakord C-dur  © autor IMSubdominanta vždy leží na 4. tóne stupnice. Štvrtý tón je F, teda subdominantný kvintakord bude F-dur (F, A, C). Dominantný kvintakord leží na 5. tóne stupnice. Teda to bude G-dur (G, H, D). Dá sa to riešiť aj spôsobom, ktorý je spomenutý v tomto príspevku. Teda subdominanta o jedno "nižšie", dominanta o jedno "vyššie".

Pre skrášlenie doprovodu sa často používajú dominantné septakordy, ale to až nabudúce.

utorok 17. februára 2015

Durové stupnice

Ak sa chceš naučiť nejaké veci o durových stupniciach, potom si tu správne.

Zákonitosti durových stupníc:

Každá durová stupnica má intervaly medzi všetkými tónmi jeden tón, až na intervaly medzi 3. a 4. tónom stupnice a 7. až 8. tónom stupnice. To znamená, že keď si vezmeš ľubovoľnú durovú stupnicu a napíšeš si jej tóny (nezabudni na predznamenanie), všimneš si spomínanú zákonitosť.

Príklad: Stupnica C-dur má tóny c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2. Medzi c1 a d1 je čierna klávesa, teda poltón cis. To znamená, že medzi c1 a d1 je vzdialenosť dvoch poltónov, teda celého tónu. Ale medzi e1 a f1 nie je čierna klávesa, teda vzdialenosť medzi nimi je len pol tónu. To isté platí aj pre tóny h1 a c2.

Stupnica C-dur © autor L.A.M.


Príklad: Stupnica A-dur má 3 krížiky: fis, cis, gis. Jej tóny sú a1, h1, cis2, d2, e2, fis2, gis2, a2. Vidíš, že medzi tónmi cis2 a d2 je vzdialenosť iba pol tónu. To isté platí pre gis2 a a2.

streda 11. februára 2015

Poznáš staroveké stupnice?

Možno niektoré stupnice nebadane zmiznú z tvojej pamäti. My si nejaké pripomenieme:

Staroveké stupnice:

Iónska - dnešná C-dur (C, D, E, F, G, A, H, C)
Dórska - veľká sexta (D, E, F, G, A, H, C, D)
Frygická - malá sekunda (E, F, G, A, H, C, D, E)
Lydická - zväčšená kvarta (F, G, A, H, C, D, E, F)
Mixolydická - malá septima (G, A, H, C, D, E, F, G)
Aiolská - dnešná a mol (A, H, C, D, E, F, G, A)

Týmto stupniciam sa hovorí aj Modálne stupnice.

pondelok 9. februára 2015

Základy hudobného vzdelania - STUPNICE

Hoci mnoho detí nebaví hudobná náuka, teba možno začne. Dnes si povieme niečo o stupniciach.

Poznáme tri typy stupníc podľa počtu tónov:
- PENTATONICKÁ - má 5 rôznych tónov (známa aj ako čínska)
- HEXATONICKÁ - má 6 rôznych tónov (hovorí sa jej celotónová, lebo vzdialenosti medzi tónmi sú celé tóny)
- SEPTATONICKÁ - má 7 rôznych tónov.

Septatonické stupnice delíme na durové a molové. Ako príklad môžeme uviesť C dur, alebo a moll. Určite ti je takéto označenie stupnice známe.


Klavír © autor IM