hudbaonline 728x15

Zobrazujú sa príspevky s označením Noty. Zobraziť všetky príspevky
Zobrazujú sa príspevky s označením Noty. Zobraziť všetky príspevky

nedeľa 12. marca 2017

Ako sa naučiť noty / 4. lekcia

Noty treba cvičiť pravidelne. Najlepšie každý deň. Najprv sa venuj notám, ktoré príliš netrčia z notovej osnovy. Až potom sa začni učiť noty z ďalších oktáv.

Na precvičenie Ti ponúkam super jednoduchú pesničku. Túto zvládneš hneď na prvý pokus. Volá sa Moja mamka niečo má. Ide o pesničku, ktorá sa začína notou c1. Pozri sa na obrázok a zahraj notu c1.

Kláves C © autor obrázku IM


Vieš kde máš začať, ideme. Pre jednoduchosť budem písať noty veľkými písmenami:

Prvý riadok: C, D, E, F, G, A, G, G, A, G
Druhý riadok: G, A, G, F, E, D, C, C, D, C.

Noty © autor obrázku IM


Vidíš, že to ide ľahko. Táto pesnička sa dá zahrať jedným prstom. Keď ju budeš vedieť zahrať naspamäť, tak sa znova pozri na noty a čítaj ich bez hrania. Uvedomuj si pozície nôt v notovej osnove.

Aká by to bola pesnička bez textu? Tu je text:
Moja mamka niečo má, niečo má, schovala to do sena, do sena.
A to boly orechy, orechy, bolo ich tam dva mechy, dva mechy.
A ja som ich vyhľadal, vyhľadal,
keď som koňom seno bral, seno bral.

Zopár otázok na precvičenie:

Akou notou začína pesnička?
Akou notou končí pesnička?
Vidíš, aký rovnaký prvok sa využíva v poslednom takte v prvom i v druhom riadku?
Aké noty sú v tejto pesničke?
Ako sa volá kľúč na začiatku notovej osnovy?
Aký takt je uvedený v predznamenaní?

Odpovede:

Akou notou začína pesnička? Notou c1
Akou notou končí pesnička? Notou c1
Vidíš, aký rovnaký prvok sa využíva v poslednom takte v prvom i v druhom riadku? Vzostup a pokles g1, a, g1, resp. c1, d1, c1.
Aké noty sú v tejto pesničke? Štrťové a osminové.
Ako sa volá kľúč na začiatku notovej osnovy? Husľový.
Aký takt je uvedený v predznamenaní? Dvojštvrťový.
Vidíš, ako ti to už ide? Paráda.

Ako sa naučiť noty / 1. lekcia
Ako sa naučiť noty / 2. lekcia
Ako sa naučiť noty / 3. lekcia

sobota 28. januára 2017

Noty k sviatkom: Veľká Noc

Noty k sviatkom: Veľká Noc


Veľkonočné piesne - noty na stiahnutie zadarmo


Veľkonočné piesne patria neodmysliteľne k sviatkom jari. Kresťania si počas sviatkov spievajú veľkonočné a pôstne piesne.

Výborný zdroj na stiahnutie veľkonočných piesní v rôznych formátoch je tu:
Veľkonočné piesne - noty na stiahnutie zadarmo

Na farách sú známe napríklad tieto

a) veľkonočné piesne:
Skončila sa dlhá tmavá noc
Božia láska je ako slnko
Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych
Ježiš Kristus, Spasiteľ náš
S pobožnosťou oslavujme
Len Tebe vďaka Pane náš
Aleluja, radujme sa
Dobrý pastier
Tretieho dňa vstalň
Zišli sme sa
Naše dary
Vinič a klas
Náš veľkonočný baránok
Pane mocný
V deň vzkriesenia
Priblížil sa deň radosti
Všetci chváľme Pána
Teba Bože chválime
Pleasj, všetko stvorenie

b) pôstne piesne:
Kríž
Náš chrám

Veľkonočné obdobie je pre veriacich spojené s obradmi Veľkonočného trojdnia a omšou Veľkonočného obdobia. Patria sem procesiové spevy, ktoré zahŕňajú úvodný spev a spev na prinášanie obetných darov a spev na prijímanie.

Deti sa tešia z veľkonočnej šibačky. Tu je jedna rýmovačka:
Šibi-ryby, mastné ryby,
kázal otec aj mamička,
abys dala tri vajíčka.
Jedno biele, druhé čierne
a to tretie zafarbené,
to je moje potešenie.

Veľkonočné prázdniny v roku 2017 sú na Slovensku od 13. do 18. apríla 2017.

Kalendár:
13. apríl 2017 - zelený štvrtok
14. apríl 2017 - Veľký piatok
15. apríl 2017 Veľkonočná sobota (biela sobota)
16. apríl 2017 Veľkonočná nedeľa
17. apríl 2017 Veľkonočný pondelok

Dobre vedieť: 
Veľká noc sa slávi prvú nedeľu, po prvom splne mesiaca, po jarnej rovnodennosti. Veľkonočná nedeľa je teda pohyblivým sviatkom, preto môže pripadnúť na čas od druhej polovice marca do konca apríla.nedeľa 10. apríla 2016

Zvukové formáty WAV, MP3, OGG, AC3, AAC, MIDI

Zvukové formáty WAV, MP3, OGG, AC3, AAC, MIDI


Výber zvukového formátu


Pri spracovaní hudby bežne narážame na otázku, aký typ zvukového formátu je pre nás najvhodnejší. Záleží nám viac na kvalite alebo na veľkosti súboru? Nie vždy je ľahké nájsť optimálne riešenie. Každý užívateľ chce niečo iné. Preto vzniklo toľko rôznych formátov.
Pre laikov je určite zaujímavé dodať, že zvukový formát vyberáme kvôli spracovaniu, teda digitalizácii zvuku. Zvuk, ako je známe, je vlnenie. A aby sme ho mohli zaznamenať v počítači, musíme ho tzv. digitalizovať – teda zmeniť na jednotky a nuly, pretože počítače pracujú práve s nimi. Princíp je taký, že spomenuté vlnenie, resp. vlnu si „rozsekáme“ na množstvo tenučkých „slížikov“ a jednotlivým slížikom podľa ich dĺžky priradíme čísla. Ak čísla zase naspäť poskladáme, dostaneme pôvodnú vlnu. V praxi je to trošku zložitejšie, ale detaily teraz riešiť nepotrebujeme.

Pozrime sa teda bližšie na najbežnejšie zvukové formáty, ich plusy a mínusy.

WAV - veľmi rozšírený formát


Najbežnejším zvukovým formátom je WAV. Ako vidno, jeho názov je odvodený z anglického slova vlna (wave). V podstate ide o čistý záznam čísiel popísaný vyššie. Tento formát predstavuje plnú kvalitu (všetky zdigitalizované údaje sa zaznamenajú). Keďže sa údaje zaznamenávajú tak, ako idú, teda jeden za druhým, vzniká problém s veľkosťou takéhoto súboru. Formát WAV sa hodí na záznam zvuku, ktorý sa bude ešte ďalej spracovávať, keďže počítač a digitálne formáty ponúkajú široké možnosti úpravy. Príkladom môže byť úprava hlasitosti, odstránenie šumu, praskania LP platní, úprava frekvenčej charakteristiky (napr. zvýraznenie basov, či iných frekvenčných oblastí) a pod. Výsledný zvuk je ale vhodné nakoniec previesť do nejakého úspornejšieho formátu.

Komprimované formáty


Úspornejšie formáty sú tzv. komprimované a v zásade rozoznávame formáty so stratovou a bezstratovou kompresiou.

Bezstratové FLAC a APE


Bezstratová kompresia znamená, že zvuk zostáva naďalej v plnej kvalite, ale veľkosť súboru je menšia. Bežne cca polovičná oproti formátu WAV. Typickými prestaviteľmi tejto kategórie formátov sú napr. FLAC alebo APE. Pýtate sa, ako je možné stlačiť veľkosť súboru na polovicu bez toho, aby z neho zmizla čo i len jediná jednotka či nula? Jednoducho. V praxi sa totiž ukázalo, že je ďaleko úspornejšie zaznamenávať nie jednotlivé čísla – tzv. vzorky zvuku, ale ich zmenu oproti predchádzajúcej vzorke. Informácia je to tá istá (s trochou počítania), ale objem ukladaných dát je výrazne nižší. Dajú sa použiť ešte iné triky a objem sa tak celkovo zmenší o zhruba spomínanú polovicu.

Geniálna komprimácia na MP3


Existuje ale ešte aj iná kompresia – ako sme už naznačili – a to stratová. Ukázalo sa totiž, že náš sluch nie je dokonalý a dá sa pomerne ľahko oklamať (podobne ako zrak – aj pohyblivý film v televízii nie je v skutočnosti nič iné, len za sebou púšťané nehybné obrázky, ktoré ak sú premietané  v dostatočne rýchlom slede za sebou, vytvárajú ilúziu plynulého pohybu). A presne takúto nedokonalosť nášho sluchu využívajú stratové kompresné formáty. Najväčšou výhodou kompresných formátov je ich výrazne menšia veľkosť pri zanedbateľnom či dokonca nepostrehnuteľnom poklese kvality. Jedným z prvých a najpoužívanejších komprimovaných formátov je formát MP3. Ten dokáže stlačiť pôvodnú veľkosť súboru až na jednu desatinu, pričom sluchom len ťažko poznáme rozdiel oproti pôvodnej nahrávke.

Stratové kompresné formáty spravidla reprezentujú širokú škálu môžností v závislosti od dátového toku (tzv. bitrate) – čím je vyšší, tým je zvuk kvalitnejší ale súbor väčší. A naopak. Takže vlastne povedať, že napr. MP3 formát je nekvalitný nie je celkom v poriadku, veľmi záleží práve od použitého dátového toku. Kým súbor s dátovým tokom napr. 32 Kbit/s znie naozaj ako zvuk z telefónu (bez basov a výšok), tak zvuk v tom istom formáte MP3 ale s dátovým tokom napr. 192 Kbit/s znie naozaj na nerozoznanie od originálu. Dátový tok je asi najpodstatnejší parameter u MP3 súboru, ale určite nie jediný. Nezanedbateľný vplyv má aj kvalita tzv. kodeku (to je ako ten-ktorý kódovací program pracuje) a v neposledom rade tiež napr. to, či je dátový tok konštantný (nemenný) alebo variabilný (premenlivý). Ako už iste tušíte premenlivý dátový tok dáva možnosť tam, kde to nie je treba (napr. v tichších pasážach) použiť menej informácií a naopak tam, kde je to potrebné, ušetrené informácie pridať, čím sa celkový dojem z kvality zlepšuje.

OGG, AC3, AAC - zvuk filmu


V stručnosti spomenieme, že podobne ako MP3, existuje množstvo aj iných stratových formátov, ako napr. OGG (Vorbis), AC3 či AAC. Posledné 2 menované sa často používajú na záznam filmového zvuku, občas dokonca nie len 2-kanálového (stereo), ale aj priestorového – typicky 6-kanálového zvuku. V  súvislosti s priestorovým zvukom sa používa aj označenie Dolby Digital či DTS (Dolby Theatre System).

Všetky uvedené formáty slúžia na zachytenie zvuku presne tak, ako ho poznáme z bežného života – teda nielen hudby, ale aj reči alebo zvukov zvierat, či akýchkoľvek iných zvukov.

Digitálna tvorba v MIDI


Existuje ale ešte jeden špeciálny formát, ktorý slúži len na záznam hudby a to spôsobom úplne odlišným od vyššie popísaného. Tento formát sa nazýva MIDI (niektoré takéto súbory majú príponu MID).
Súbory vo formáte MIDI nezaznamenávajú zdigitalizovaný zvuk, ale zdigitalizovaný spôsob tvorby  zvuku – typicky hudby. Ak teda pripojíme napr. klávesový nástroj (tzv. synťák) s MIDI rozhraním k počítaču (tiež s MIDI rozhraním) a zahráme nejakú pesničku, počítač si uloží informácie o tom, aký nástroj (register) sme mali nastavený, ako silno a ako dlho bola ktorá klávesa stlačená a pri opätovnom prehrávaní vlastne pôvodný zvuk na základe týchto informácií vygeneruje. Ak namiesto pôvodného klávesového nástroja použijeme iný alebo necháme, aby nám zvuk prehrala zvuková karta v počítači, nemusí byť (a ani nebude) výsledný zvuk úplne rovnaký (identický) s pôvodným zvukom. Ale bude samozrejme veľmi podobný.
Súbor MIDI patrí medzi veľmi úsporné formáty, čo do veľkosti (je zrejmé, že tých informácii je oproti rozkúskovanému zvuku, čo býva typicky niekoľko desiatok tisíc vzoriek za sekundu, omnoho omnoho menej).

Pre lepšiu predstavu uveďme zopár typických príkladov. Jedna pieseň vo formáte MIDI má napr. 20 KB. Tá istá pieseň zaznamenaná vo formáte MP3 s dátovým tokom 128-192 Kbit/s môže mať 4 až 6 MB (t.j. cca 250 krát viac). A súbor v nekomprimovanom formáte WAV (systém CD audio používa dátový tok 1,4 Mbit/s (cca 1 400 Kbit/s)) by mal až cca 50 MB. Z uvedneého je jasné, prečo sa v prenosných prehrávačoch uchytili komprimované formáty. Pri dostatočnom dátovom toku je ich kvalita stále veľmi dobrá a je rozdiel, či si do prehrávača s kapacitou napr. 8 GB dokážete nahrať 10 alebo 100 albumov svojej obľúbenej hudby.

A prečo sa vlastne nepoužívajú MIDI prehrávače, ktoré by boli extréme úsporné? Pretože by nedokázali reprodukovať ľudský hlas a spev. Ľudia na rozdiel od klávesových nástrojov digitálny výstup nemajú. A navyše rozdiel vo farbe zvuku medzi 2 klavírmi je určite menší ako napr. medzi farbou hlasu Michaela Jacksona a Madonny :-). Takže ako vidno, nie je jedno, aký zvukový formát použijete.

Autor príspevku: VM

pondelok 4. januára 2016

Ako sa naučiť noty / 3. lekcia

Ako sa naučiť noty / 3. lekcia


Ak sa chceš naučiť noty na klavír, husle, flautu alebo iný hudobný nástroj rýchlo a ľahko,  cvič pravidelne. Trocha snahy sa samozrejme vyplatí. Čoskoro si budeš môcť zahrať svoju obľúbenú skladbu alebo pesničku z nôt. Zober si noty pre začiatočníkov alebo si nájdi na internete noty zadarmo a čítaj si jednotlivé noty. Samozrejme, že najľahšie sa čítajú noty kratších skladbičiek v jednoduchej úprave. 

Začiatočníkom a pre tým, ktorí sa radi pochvália nejakou skladbičkou behom chvíľky, navrhujem využiť zápis slovenskej ľudovej piesne. Najprv si vyber takú, kde v predznamenaní (na začiatku riadku) nie sú krížiky alebo béčka. Takúto skladbičku si môžeš pri troche šikovnosti zahrať už o pár minút.

Pozri sa napríklad na pieseň Zjedzte ma, vĺčky zjedzte. Tu sú noty:

Noty © autor obrázku IM


Ako vidíš, na začiatku je husľový kľúč. Pesnička je zapísaná v dvojštvrťovom takte.

Poď čítať noty (pre zjednodušene vrav noty bez číselného označenia - teda g, nie g1). Správne riešenie ti zapíšem veľkými písmenami pre ľahšie čítanie.

Prvý riadok: G, G, G, E, G, C, C

Druhý riadok: A, A, A, A, F, A, G, G

Tretí riadok: C, G, C, G, E, G, C, E (v riadnom zápise by bolo c2, g1 atď.)

Štvrtý riadok: F, D, F, D, H, D, C, C (v riadnom zápise by bolo f1, d1, f1, d1, h, d1, c1, c1)

Noty v jednotlivých riadkoch si prečítaj opakovane, aby sa ti ľahšie hralo. Ak ti niektorá nota robí ťažkosti, zapíš si pod ňu príslušné písmeno. Nepíš si však písmená pod všetky noty, lebo sa noty nenaučíš, iba zlenivieš.

Tak a teraz môžeš prejsť k hre podľa nôt. Začni na označenej klávese.


Začni na označenej klávese © autor obrázku IM

V prvom riadku sa vyskytujú iba tri rôzne noty. Najprv zahraj tri krát G, potom E, G a na záver dva krát C. Pozor na dĺžku nôt. V osnove vidíš štvrťové a osminové noty. Osminové noty majú polovičnú dĺžku v porovnaní so štvrtinovými. Keďže ide o veselú a hravú pesničku, noty hraj krátko.


Klávesy C E G © autor obrázku IM

Tak, čo na to vravíš? Super! Oplatilo sa naučiť sa noty, však?
V cvičení nôt pokračuj vytrvalo ďalej. Väčšina skladieb je náročnejšia a vyžaduje dôkladnú znalosť nôt.

Predošlé lekcie:
Ako sa naučiť noty / 2. lekcia
Ako sa naučiť noty / 1. lekcia

Nasledujúca lekcia:
Ako sa naučiť noty / 4. lekcia

štvrtok 31. decembra 2015

Ako sa naučiť noty / 2. lekcia

Ako sa naučiť noty / 2. lekcia


Kto chce poznať noty, nemôže zabúdať na kľúče. Na začiatku osnovy je vždy kľúč. Najznámejšie kľúče sú dva: husľový a basový.

Husľový kľúč - nazýva sa aj G kľúč. Meno dostal podľa linajky, od ktorej kreslíme husľový kľúč. Tam leží nota g1. Používa sa najmä pre husle, ale aj pre klavír a ďalšie nástroje.
Noty na obrázku v prvom riadku sú c1, e1, g1.


Basový kľúč - nazýva sa aj F kľúč. Jeho meno pochádza z linajky, kde leží nota f. Pri basovom kľúči vpravo sú dve bodky. Jedna nad a druhá pod spomínanou linajkou. Basový kľúč umožňuje zapísať nižšie tóny.
Noty na obrázku v druhom riadku sa nazývajú c, e, g.

Husľový a basový kľúč © autor obrázku IM


A teraz jednoduchá mnemotechnická pomôcka pre rozlišovanie nôt v husľovom a basovom kľúči.

Husľový kľúč: 
Nota c1 leží na prvej pomocnej čiare pod notovou osnovou.


Basový kľúč: 
Nota c1 leží na prvej pomocnej čiare nad notovou osnovou.

Nota c1 v husľovom a basovom kľúči © autor obrázku IM

Ako vidno, basový kľúč je vhodný na zápis nižších tónov a husľový kľúč na zápis vyšších tónov. Začiatočníci si rýchlejšie osvoja čítanie nôt s husľovým kľúčom. Čítanie nôt v basovom kľúči vyžaduje viac cviku. 

Veľa hudobníkov si pri basovom kľúči spočiatku predstaví notu o dve pozície vyššie a o oktávu nižšie. Čítaj noty v basovom kľúči podľa tejto nápovedy a postupne sa nauč pozície jednotlivých nôt. Uvidíš, že to pôjde celkom ľahko.

streda 30. decembra 2015

Ako sa naučiť noty / 1. lekcia

Ako sa naučiť noty / 1. lekcia


Naučiť sa čítať noty na klavír nie je také ťažké, ako to niekedy vyzerá. NOTY nie sú TONY, ale skrývajú TÓNY. Preto sa teraz poď pozrieť na zopár nôt. Chce to iba trochu trpezlivosti a cviku.

Každý začiatočník by sa mal najprv naučiť zopár základných vecí.

Notová osnovapäť čiar. To sú tie dlhé vodorovné linajky. Na začiatku notovej osnovy sa zapisuje kľúč a ďalšie údaje. Zopár zaujímavostí o notovej osnove nájdeš tu.

V prvej lekcii sa budeme venovať čítaniu nôt. Dĺžky nôt sme rozobrali v tomto príspevku: Noty - abeceda muzikantov.

Na prvom obrázku sa začínajú noty na prvej pomocnej čiare pod notovou osnovou. Nota, ktorá leží na pomocnej čiare, ča volá c1. Keďže ide o prvú lekciu pre začiatočníkov, pripomenieme, že v predznamenaní je husľový kľúč.

Noty v notovej osnove od c1 © autor IM

Na prvom obrázku sú tieto noty:
c1d1e1f1g1a1h1, c2, c2, h1, a1, g1, f1, e1, d1, c1.
Noty sa ukladajú na linajky a do medzier. V jednoduchosti čítame noty c, d, e, f, g, a, h, c, c, h, a, g, f, e, d, c. 

Na druhom obrázku sú noty rozdelené podľa toho, či ležia na linajke, alebo sú v medzere. V prvom takte sú teda noty c1e1g1h1. V druhom takte sú noty d1f1a1c2. Tieto noty sú zároveň notami stupnice C dur. Pri nácviku čítania nôt stačí, ak noty na obrázku čítame nasledovne: c, e, g, h, d, f, a, c. 

Noty na linajkách a v medzerách © autor IM

Na treťom obrázku sú noty od c2 po c1 v takomto poradí (bez uvádzania čísiel): c, h, a, g, f, e, d, c. 


Noty od c2 po c1 © autor IM

Skús prečítať noty na poslednom obrázku bez pozerania sa na text nad obrázkom. Vieš to správne? Over si to ešte raz. A teraz skúška. Ako sa číta druhá nota v prvom takte? A tretia nota v druhom takte?
Samozrejme, že ti prezradím riešenie:
Je to h1 a d1, alebo zjednodušene nota h a nota d. Nebolo to vôbec ťažké, však?

Pokračovanie:
Ako sa naučiť noty / 2. lekcia
Ako sa naučiť noty / 3. lekcia
Ako sa naučiť noty / 4. lekcia

štvrtok 15. októbra 2015

Jingle Bells

Jingle Bells


Vianočné koledy (lyrics / text a noty)


Jingle Bells
Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bob tails ring
Making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

A day or two ago
I thought I'd take a ride
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side
The horse was lean and lank
Misfortune seemed his lot
We got into a drifted bank
And then we got upsot

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh yeah

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh


Pridali sme aj jednoduché noty. Pozor na krížiky v predznamenaní. Vianočnú koledu Jingle Bells hraj podľa nôt ľahko a veselo.


Jingle Bells - vianočná koleda  © autor obrázku IMukážka youtube

Vianočnú koledu Jingle Bells zložil James Lord Pierpont ku Dňu vďakyvzdania v roku 1857. Pôvodne sa volala One horse open sleigh. Dnes je to najobľúbenejšia a najznámejšia vianočná koleda na svete.

Vianočná koleda Jingle Bells je voľne prístupná. Už nespadá pod copyright. To sa ale netýka pesničky Jingle Bell Rock. Tá vyžaduje povolenie od autora.

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

pondelok 12. októbra 2015

Bude zima, bude mráz

Bude zima, bude mrázPesničky a riekanky na vianočnú besiedku (text a noty)Bude zima, bude mráz,
kam sa vtáčku, kam schováš?
Schovám sa do javora,
tam je moja komora.

Bude zima, bude mráz,
kam sa vtáčku, kam schováš?
Schovám sa do chvojiny,
tam sú moje periny.


Bude zima, bude mráz  © autor obrázku IM


Poznámka: Pesnička Bude zima, bude mráz má ľahké noty. Tu sú noty na klavír pre začiatočníkov v G-dure. To znamená, že v druhom riadku sa tretia nota hrá na čiernej klávese, pretože G-dur má jeden krížik. Všetky ostatné noty sa hrajú na bielych klávesách. Pozri sa na príspevok o G-dure.

Bude zima, bude mráz je obľúbená detská pesnička, ktorú sa dieťa dokáže naučiť hrať na klavíri jedným prstom.

piatok 9. októbra 2015

Silent night

Silent night


Vianočné koledy (lyrics)


Silent night, Holy night
All is calm, all is bright
Round yon virgin, mother and child
Holy infant, tender and mild
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Silent night, Holy night
Son of God, love's pure light
Radiant beams from thy holy face
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord at thy birth
Jesus, Lord at thy birth.

Silent night, Holy night
Shepherds quake, at the sight
Glories stream from heaven above
Heavenly, hosts sing Hallelujah.
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born.
Silent night - xmas carol  © autor obrázku IM


Pôvodný text tejto vianočnej koledy zložil Joseph Mohr a hudbu Franz Xaver Gruber. 

Linka na slovenskú verziu: Tichá noc
Linka na nemeckú verziu: Stille Nacht

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

Stille Nacht

Stille Nacht


Vianočné koledy1. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

2. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O wie lacht
Lieb´ aus deinem göttlichen Mund,
Da schlägt uns die rettende Stund´.
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in deiner Geburt!

3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn
Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n
Jesum in Menschengestalt,
Jesum in Menschengestalt

4. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt,
Jesus die Völker der Welt.

5. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß.

6. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
Jesus der Retter ist da!
Jesus der Retter ist da!


Stille Nacht © autor obrázku IMText zložil Joseph Mohr a hudbu Franz Xaver Gruber. Väčšinou sa spievajú iba tri slohy, a to: prvá, šiesta a druhá sloha.

Linka na slovenskú verziu: Tichá noc
Linka na anglickú verziu: Silent night

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

štvrtok 8. októbra 2015

Tichá noc, svätá noc

Tichá noc, svätá nocVianočné koledy (text a noty)


Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky tíško spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!
Tichá noc - vianočná koleda  © autor obrázku IMPoznámka: Autorom hudby je Franz Xaver Gruber a textu Joseph Mohr. Organista a kaplan zložili túto nádhernú koledu v roku 1818. Je to jedna z najznámejších skladieb. Jej originálny názov je Stille Nacht, heilige Nacht. Text bol preložený do vyše 300 jazykov a nárečí. Zaujímavé je, že táto koleda vznikla presne na štedrý deň. Zdroj: wikipedia.

Ukážka youtubeLinka na nemeckú verziu: Stille Nacht
Linka na anglickú verziu: Silent night

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

štvrtok 24. septembra 2015

Najkrajšie vianočné koledy

Najkrajšie vianočné koledy


Čas radosti, veselosti prináša potešenie v kruhu rodiny, priateľov a známych. Nejeden školák, či školáčka sa už od začiatku školského roka pripravuje na vianočnú besiedku. Počas adventu vrcholia prípravy na najkrajšie sviatky roka. Rozhlasové stanice sa predbiehajú v hraní vianočných piesní. A tak sa nečudujme, že sa môžeme tešiť na rôzne variácie vianočných piesní a tradičných kolied.

Najkrajšie vianočné koledy sú tie, ktoré rezonujú v duši. Niekto má rád slovenské, niekto české. Pre mnohých sú favoritom anglické koledy. Deti zbožňujú detské vianočné pesničky, pretože majú v sebe neodmysliteľné čaro. Vôbec im nezáleží na jazyku, v ktorom sú naspievané.

Tu je zoznam najkrajších vianočných kolied. Pri vybraných koledách sú aj jednoduché noty, aby sa dali zahrať ľahko jedným prstom. Ak sme zabudli na nejakú skvelú vianočnú pieseň, daj nám vedieť. Podľa nás sú najkrajšie tradičné vianočné pesničky pre deti i dospelých tieto:

slovenské koledy:

Nesiem vám noviny
Tichá noc (noty)
Dnešný deň sa radujme
Poďme bratia do Betléma
Roľničky, roľničky
Dobrý pastier sa narodil
Jak si krásne, Jezuliatko
Čas radosti
Do hory, do lesa
Vstávajte valasi
Bola raz malá hviezdička
Povedzte nám, pastuškovia
Padá sniežik bielučký
Daj Boh šťastia tejto zemi
Do mesta Betléma

české koledy:

Jak jsi krásné, neviňátko
Půjdem spolu do Betléma
Štědrý večer nastal
Štěstí, zdraví, pokoj svatý
Rolničky, rolničky
Pásli ovce valaši
Slyšte, slyšte, pastuškové
Veselé Vánoce
Narodil se Kristus Pán
Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému

rusínske koledy:

Ščedryj večir
Divnaja novyna
Vstavajm vstavaj, hospodarju
Spi, Isuse, spi

anglické koledy:

Jingle bells (noty)
Silent night (noty)
We wish you a merry Christmas
Santa Claus is coming to town
Rudolph, the Red-Nosed Reindeer
Birthday of a King
O, Christmas tree
Frosty the Snow Man
Joy to the World

nemecké koledy:

Stille Nacht (noty)
O Tannenbaum, o Tannenbaum
Der Heiland is geboren

poľské koledy:

Cicha noc
Wesołą nowinę
W dzień bożego narodzenia
Narodził się Jezus Chrystus
Anioł pasterzom mówił

ruské koledy:

Ёлочка
Ночь тиха, ночь свята

Najkrajšie vianočné koledy očaria aj ľudí, ktorí sú v strese a neuvedomujú si, že zdieľanie zážitkov a spievanie piesní môže byť tým momentom, ktorý nám prinesie do duše pokoj. Preto sa vianočné piesne stali obľúbenené nielen v kostoloch, ale aj mimo nich. Možno sa aj ty pristihneš, ako si v duchu nôtiš Roľničky, roľničky alebo inú vianočnú pesničku. Však je to úžasné?

Kedysi boli vianočné piesne a koledy skôr komorného rázu. Niektorí ich spájajú výlučne s vierou v boha. No ako sa ukázalo, koledy si našli cestu k nášmu srdcu a prenikli do bežného života. Azda ani neexistuje slávny spevák alebo speváčka, ktorí by nenaspievali aspoň jednu vianočnú pieseň. Mnoho interpretov má vo svojej discografii aj niekoľko vydarených vianočných CD-čiek.

Vianočné pesničky sa objavujú aj v populárnej hudbe. Na Slovensku a v Česku patria medzi obľúbené vianočné skladby najmä tieto:
Vianoce, Vianoce - Peter Nagy
Každý deň budú vraj Vianoce - Žbirka a Marián Kochanský
Nesiem vám noviny - Pavol Habera
Horúce Vianoce - Dominika Mirgová a Michal Chrenko
Svět lásku má - Karel Gott, Pavol Habera a Peter Dvorský
Narodil se z lásky k nám - Karel Gott
Tři oříšky pro Popelku - Iveta Bartošová
Ave Maria - Lucie Bílá
Vianočná pošta - Robo Opatovský
Najkrajšie Vianoce - IMT Smile
Štědrý večer - Katka Koščová a Vojtech Dyk

Vo svete zase tieto:
All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey
Feliz Navidad - José Feliciano
Santa Claus ic coming to town - Justin Bieber
Santa Claus ic coming to town - Beach Boys
Santa Claus ic coming to town - Bruce Springsteen
White Christmas - Bing Crosby
White Christmas - Frank Sinatra
Blue Christmas - Elvis Presley
Last Christmas - Wham
Let is snow - Michael Bublé
Winter wonderland - Michael Buble
Christmas Baby Please Come Home - Michael Bublé
I Saw Mommy Kissing Santa Claus - Jimmy Boyd
O Holy night – Celine Dion
Christmas Lights - Coldplay
Driving home for Christmas - Chris Rea
Mistletoe - Justin Bieber
Thank God It's Christmas - Queen
Wonderful Christmastime - Paul McCartney

pondelok 14. septembra 2015

Ako sa naučiť durové stupnice na klavíri

Ako sa naučiť durové stupnice na klavíri


O durových stupniciach sme napísali už viacero príspevkov. No práve tento sa zameriava na to, ako sa ľahko naučiť základné durové stupnice s krížikmi. Pre začiatočníkov je najjednoduchšie začať s týmito:

C dur žiadne predznamenanie
G dur jeden krížik
D dur dva krížiky
A dur tri krížiky
E dur štyri krížiky

Ďalšie stupnice s krížikmi (H dur, Fis dur a Cis dur) sa naučíš neskôr.

C dur
Klávesy od noty C © autor IM

Prvá, základná stupnica je C dur. Nemá krížik ani béčko. Hráme ju postupne iba na bielych klávesách. Na klavíri začni hrať stupnicu C dur od vyznačeného miesta.


Stupnica C-dur © autor L.A.M.
Nauč sa správne klásť prsty, teda dodrž prstoklad. Tu sa dozvieš, čo znamenajú číslice nad notami: Správny prstoklad. Ak nedodržíš prstoklad, budú sa ti pliesť prsty a stupnicu sa nenaučíš správne. Preto nešvindľuj a cvič správny prstoklad hneď od začiatku. Tak sa naučíš hrať stupnicu rýchlo, čo sa ti zíde pri ťažších skladbách. Noty na klavír spravidla obsahujú čísla, ktoré určujú prstoklad.

Stupnica sa hrá smerom nahor a potom smerom nadol. Začiatočník môže zahrať osem tónov, pokročilý hráč dve oktávy a skúsený hráč aj niekoľko oktáv. Stupnicu zakonči v oktáve základným tónom.

G dur

Po zvládnutí stupnice C dur sa môžeš pustiť do stupnice G dur. Má iba jeden krížik. Začína na tóne G, ktorý je zároveň piatym tónom predchádzajúcej stupnice. To si skús zapamätať, pretože takto si odvodíš ďalšiu stupnicu. To súvisí s kvintovým kruhom.

Klávesy od noty C © autor IM

Na klavíri začni hrať stupnicu G dur od vyznačeného miesta. Je to tón G. Hraj g, a, h, c, d, e, fis, g. Fis sa hrá na čiernej klávese, ktorá je vpravo hore od tónu F. 

D dur

Otázka: Vieš, aká bude ďalšia stupnica? Piaty tón stupnice G dur je .... áno, je to D, takže to bude stupnica D dur.
D dur má dva krížiky, preto budeme hrač na dvoch čiernych klávesách. Postupnosť je takáto: d, e, fis, g, a, h, cis, d. Všimni si, že stupnicu začneš, aj skončíš rovnakým tónom. 

A dur

Opakovanie matka múdrosti. Aká bude ďalšia stupnica? Rýchlo si pozri piaty tón predchádzajúcej stupnice. Bol to tón a, teda nasleduje A dur. A dur má tri krížiky: fis, cis, gis. Postupnosť tónov je nasledovná: a, h, cis, d, e, fis, gis, a. Prstoklad pravou rukou pre A dur cez dve oktávy je 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Začni hrať palcom, pokračuj ukazovákom, stredným prstom a potom podlož palec. Pokračuj podľa rozpisu tak, že číslo 5 zahráš malíčkom na tóne A. Cestou dole nadkladáme stredný, teda tretí prst. 
Keď už rozoberáme A dur podrobne, určite si všimneš, že nehráme na všetkých klávesách. Kvôli krížikom vynechávame tón C, F a G.

E dur

Ak chodíš na hudobnú teóriu, zrejme ovládaš postupnosť krížikov. Pre tých, ktorí zabudli, uvedieme postupnosť ešte raz: fis, cis, gis, dis, ais, eis, his. Stupnica E dur má štyri krížiky, teda fis, cis, gis, dis. Hraj tóny e, fis, gis, a, h, cis, dis, e. Stačí, keď zahráš stupnicu v jednej oktáve. Prstoklad tejto o niečo ťažšej stupnice pri hre pravou rukou je takýto: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.

A teraz sa vyskúšaj. Pamätáš si, ktorá stupnica má jeden krížik? Ktorá nemá žiadny? Ktorá má štyri krížiky? Ktoré stupnice sme vynechali? Ak váhaš, prečítaj si to ešte raz.
Durová stupnica s jedným krížikom je G dur. Durová stupnica bez krížika je C dur. Štyri krížiky má E dur. Vynechali sme dve jednoduché durové stupnice, a to D dur s dvomi krížikmi a A dur s tromi krížikmi.

Stupnice cvič pravidelne. Spočiatku je to nuda, ale po čase sa ti prstoklad dostane pod kožu a budeš ich môcť zahrať aj so zatvorenými očami. Vyskúšaj si to :).

pondelok 7. septembra 2015

Slovenské ľudové piesne - Moja mamka niečo má

Moja mamka niečo má


Slovenská ľudová pieseň (text a noty)


Moja mamka niečo má, niečo má,
schovala to do sena, do sena.

A to boli orechy, orechy,
bolo ich tam dva mechy, dva mechy.

A ja som ich vyhľadal, vyhľadal,
keď som koňom seno bral, seno bral.


Poznámka: Moja mamka niečo má je obľúbená detská pesnička.

Noty © autor obrázku IM


utorok 23. júna 2015

Skúmajme noty dirigenta - partitúra a part

Čo je to partitúra?


Keď dirigent diriguje nejakú skladbu, musí vnímať naraz celý orchester (alebo zoskupenie). Nespolieha sa iba na svoj sluch, preto sa pozerá aj do nôt. Tieto noty sa nazývajú partitúra. Partitúra je obvykle v rozmere A4 (klasický rozmer veľkých školských zošitov), ale niekedy býva veľká aj do rozmeru blížiacemu sa A3.

Part iba pre jeden nástroj


Partitúra sa skladá z jednotlivých partov. Jeden part je jedna osnova pre jeden nástroj. Teraz si predstav, že dirigent musí naraz sledovať všetky party v partitúre. Od vrchu partitúry, kde sú drevené nástroje, cez stred s plechovými a bicími nástrojmi, až po koniec so sláčikmi. Zvyknú sa vyskytovať aj sólové nástroje ako harfa, klavír, či dokonca organ. Keď sa jedná o operu, hlasy spevákov bývajú vždy na vrchu partitúry. 

Imperial march (všimnite si dirigenta) - Ukážka youtube

sobota 25. apríla 2015

Baa, baa, black sheep

Baa, baa, black sheep

Anglická pesnička pre deti (English song for kids)


Ľudová pieseň Baa baa black sheep  © autor obrázku IM


Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes, sir, yes, sir,
Three bags full.

One for the master,
And one for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane.

Poznámka: Baa baa black sheep je obľúbená detská pesnička. Vznikla približne v 18. storočí.


utorok 21. apríla 2015

České ľudové piesne - Kočka leze dírou

Kočka leze dírou


Česká ľudová pieseň (text, noty a akordy)


Česká ľudová pieseň Kočka leze dírou  © autor obrázku IM


Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem,
nebude li pršet, nezmoknem,
nebude li pršet, nezmoknem.

Text a akordy

C                           F        C      F        C
Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem,
G             C       G         C
nebude li pršet, nezmoknem,
G             C       G   G7  C
nebude li pršet, nezmoknem.

Poznámka: Kočka leze dírou je obľúbená detská pesnička.

sobota 28. marca 2015

České ľudové piesne - Pásla ovečky

Pásla ovečky

Česká ľudová pieseň (text, noty a akordy)


Česká ľudová pieseň Pásla ovečky  © autor obrázku IM


Slovenská verzia

Pásla ovečky v zelenom hájičku,
pásla ovečky v čiernom lese.
Ja za ňou dupi dupi dup,
ona zas cupi cupi cup.
Pásla ovečky v zelenom hájičku,
pásla ovečky v čiernom lese.
alebo
Húfom ovečky, zoberte sa všetky,
húfom ovečky, zoberte sa.

Česká verzia

Pásla ovečky v zeleném háječku.
Pásla ovečky v černém lese.
Já na ní dupy dupy dup.
Ona zas cupi cupi cup.
Houfem ovečky seberte se všecky.
Houfem ovečky seberte se.

Text a akordy

C                       G           C
Pásla ovečky v zelenom hájičku,
C                      G               C
pásla ovečky v čiernom lese.
G
Ja za ňou dupi dupi dup,
G7
ona zas cupi cupi cup.
C                       G          C
Húfom ovečky, zoberte sa všetky,
C                       G         C
húfom ovečky, zoberte sa.

Poznámka: Pásla ovečky je obľúbená detská pesnička.

piatok 27. marca 2015

Slovenské ľudové piesne - Sedemdesiat sukien mala

Sedemdesiat sukien mala

Slovenská ľudová pieseň (text, noty a akordy)


Slovenská ľudová pieseň Sedemdesiat sukien mala  © autor obrázku IM

Sedemdesiat sukien mala
a predsa sa nevydala.
A ja nemám iba, iba jednu,
pýtajú ma až za Viedňu.
A ja nemám iba, iba jednu,
pýtajú ma až za Viedňu.

Pod oblôčkom vyskakoval,
štyri groše ukazoval,
dajte mi to, dievča, dievča vaše
a ja vám dám štyri groše,
dajte mi to, dievča, dievča vaše
a ja vám dám štyri groše.


Text a akordy

D                  A         D 
Sedemdesiat sukien mala
                   A     D
a predsa sa nevydala.
D                 G           D
A ja nemám iba, iba jednu,
                 A      D
pýtajú ma až za Viedňu.
D                 G           D
A ja nemám iba, iba jednu,
                 A      D
pýtajú ma až za Viedňu.

Slovenské ľudové piesne - Bola babka

Bola babka

Slovenská ľudová pieseň (text a noty)


Slovenská ľudová pieseň Bola babka  © autor obrázku IM


Bola babka, mala capka,
cupi, lupi, cupi, lupi, mala capka.

Poslala ho na kopačku,
cupi, lupi, cupi, lupi, na kopačku.

Doniesol jej prázdnu kapsu,
cupi, lupi, cupi, lupi, prázdnu kapsu.

Poznámka: Bola babka je obľúbená detská pesnička.