hudbaonline 728x15

Zobrazujú sa príspevky s označením Klavír. Zobraziť všetky príspevky
Zobrazujú sa príspevky s označením Klavír. Zobraziť všetky príspevky

piatok 16. októbra 2015

Claude Debussy

Claude Debussy (1862 - 1918)


Zakladateľ a predstaviteľ hudobného impresionizmu.

Debussy pochádzal z veľmi chudobnej rodiny, ktorá nemala peniaze na jeho vzdelanie. Iba šťastná náhoda spôsobila, že ho jeho teta zapísala na hodiny klavíra. Tam si malého nadaného chlapca všimla Chopinova žiačka, ktorá ho prihlásila na konzervatórium v Paríži. Tu sa okrem hodín klavíru venoval aj teórii a kompozícii.

Mladý Debussy už počas štúdia prichádzal s nápadmi, ktoré boli v rozpore s dovtedajšími harmonickými postupmi. Výborne si rozumel s Nadeždou von Meck (mecenáška Čajkovského). Práve ona ovplyvnila Debussyho tvorbu. Debussy sa vďaka nej zoznámil so skladateľmi Mocnej hŕstky a spoznal Čajkovského. Debussy bol výborný klavirista. Vynikal pri hraní z listu a pri štvorručných skladbách.

Neskôr Debussy študoval v Ríme, ale po čase sa vrátil do Paríža. Tam sa nevedel usadiť. Nemal šťastie na výber svojej životnej partnerky. S prvou sa neoženil, druhú si vybral za manželku, ale ich manželstvo po krátkom čase stroskotalo. Nakoniec si našiel intelektuálne primeranú ženu Emmu Bardacovú, s ktorou žil až do svojej smrti.

ukážka youtube

ukážka youtube

Najznámejšie Debussyho diela sú:

Klavírne skladby:
Detský kútik
Ostrov radosti 
24 skladieb Preludia, obsahujúce slávne skladby "Potopená katedrála", "Dievča s vlasmi ako ľan” a "Hmly"
Suite Bergamasque (jej súčasťou je "Claire de Lune" - prvá ukážka youtube)

Komorná tvorba:
rôzne sonáty

Orchestrálne skladby:
Faunovo popopludnie
More
Obrazy

Rapsódia pre klarinet a orchester

Opera Pelleas a Melisanda


Svojou tvorbou výrazne ovplyvnil hudbu 19. a 20. storočia najmä svojimi technickými inováciami. Jeho skladby obsahovali prvky z východných kultúr. Rád používal kvartové akordy. V jeho hudbe sláčikové nástroje nemajú také významné postavenie ako bolo zvykom. V skladbách využíva často dychové nástroje, harfu a flautu. 

Poznámka: Skladba Dievča s vlasmi ako ľan (druhá ukážka youtube) je známa divákom aj zo zvučky Nedeľnej chvíľky poézie (Nedělní chvilka poesie - TV).

pondelok 14. septembra 2015

Ako sa naučiť durové stupnice na klavíri

Ako sa naučiť durové stupnice na klavíri


O durových stupniciach sme napísali už viacero príspevkov. No práve tento sa zameriava na to, ako sa ľahko naučiť základné durové stupnice s krížikmi. Pre začiatočníkov je najjednoduchšie začať s týmito:

C dur žiadne predznamenanie
G dur jeden krížik
D dur dva krížiky
A dur tri krížiky
E dur štyri krížiky

Ďalšie stupnice s krížikmi (H dur, Fis dur a Cis dur) sa naučíš neskôr.

C dur
Klávesy od noty C © autor IM

Prvá, základná stupnica je C dur. Nemá krížik ani béčko. Hráme ju postupne iba na bielych klávesách. Na klavíri začni hrať stupnicu C dur od vyznačeného miesta.


Stupnica C-dur © autor L.A.M.
Nauč sa správne klásť prsty, teda dodrž prstoklad. Tu sa dozvieš, čo znamenajú číslice nad notami: Správny prstoklad. Ak nedodržíš prstoklad, budú sa ti pliesť prsty a stupnicu sa nenaučíš správne. Preto nešvindľuj a cvič správny prstoklad hneď od začiatku. Tak sa naučíš hrať stupnicu rýchlo, čo sa ti zíde pri ťažších skladbách. Noty na klavír spravidla obsahujú čísla, ktoré určujú prstoklad.

Stupnica sa hrá smerom nahor a potom smerom nadol. Začiatočník môže zahrať osem tónov, pokročilý hráč dve oktávy a skúsený hráč aj niekoľko oktáv. Stupnicu zakonči v oktáve základným tónom.

G dur

Po zvládnutí stupnice C dur sa môžeš pustiť do stupnice G dur. Má iba jeden krížik. Začína na tóne G, ktorý je zároveň piatym tónom predchádzajúcej stupnice. To si skús zapamätať, pretože takto si odvodíš ďalšiu stupnicu. To súvisí s kvintovým kruhom.

Klávesy od noty C © autor IM

Na klavíri začni hrať stupnicu G dur od vyznačeného miesta. Je to tón G. Hraj g, a, h, c, d, e, fis, g. Fis sa hrá na čiernej klávese, ktorá je vpravo hore od tónu F. 

D dur

Otázka: Vieš, aká bude ďalšia stupnica? Piaty tón stupnice G dur je .... áno, je to D, takže to bude stupnica D dur.
D dur má dva krížiky, preto budeme hrač na dvoch čiernych klávesách. Postupnosť je takáto: d, e, fis, g, a, h, cis, d. Všimni si, že stupnicu začneš, aj skončíš rovnakým tónom. 

A dur

Opakovanie matka múdrosti. Aká bude ďalšia stupnica? Rýchlo si pozri piaty tón predchádzajúcej stupnice. Bol to tón a, teda nasleduje A dur. A dur má tri krížiky: fis, cis, gis. Postupnosť tónov je nasledovná: a, h, cis, d, e, fis, gis, a. Prstoklad pravou rukou pre A dur cez dve oktávy je 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Začni hrať palcom, pokračuj ukazovákom, stredným prstom a potom podlož palec. Pokračuj podľa rozpisu tak, že číslo 5 zahráš malíčkom na tóne A. Cestou dole nadkladáme stredný, teda tretí prst. 
Keď už rozoberáme A dur podrobne, určite si všimneš, že nehráme na všetkých klávesách. Kvôli krížikom vynechávame tón C, F a G.

E dur

Ak chodíš na hudobnú teóriu, zrejme ovládaš postupnosť krížikov. Pre tých, ktorí zabudli, uvedieme postupnosť ešte raz: fis, cis, gis, dis, ais, eis, his. Stupnica E dur má štyri krížiky, teda fis, cis, gis, dis. Hraj tóny e, fis, gis, a, h, cis, dis, e. Stačí, keď zahráš stupnicu v jednej oktáve. Prstoklad tejto o niečo ťažšej stupnice pri hre pravou rukou je takýto: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.

A teraz sa vyskúšaj. Pamätáš si, ktorá stupnica má jeden krížik? Ktorá nemá žiadny? Ktorá má štyri krížiky? Ktoré stupnice sme vynechali? Ak váhaš, prečítaj si to ešte raz.
Durová stupnica s jedným krížikom je G dur. Durová stupnica bez krížika je C dur. Štyri krížiky má E dur. Vynechali sme dve jednoduché durové stupnice, a to D dur s dvomi krížikmi a A dur s tromi krížikmi.

Stupnice cvič pravidelne. Spočiatku je to nuda, ale po čase sa ti prstoklad dostane pod kožu a budeš ich môcť zahrať aj so zatvorenými očami. Vyskúšaj si to :).

utorok 23. júna 2015

Skúmajme noty dirigenta - partitúra a part

Čo je to partitúra?


Keď dirigent diriguje nejakú skladbu, musí vnímať naraz celý orchester (alebo zoskupenie). Nespolieha sa iba na svoj sluch, preto sa pozerá aj do nôt. Tieto noty sa nazývajú partitúra. Partitúra je obvykle v rozmere A4 (klasický rozmer veľkých školských zošitov), ale niekedy býva veľká aj do rozmeru blížiacemu sa A3.

Part iba pre jeden nástroj


Partitúra sa skladá z jednotlivých partov. Jeden part je jedna osnova pre jeden nástroj. Teraz si predstav, že dirigent musí naraz sledovať všetky party v partitúre. Od vrchu partitúry, kde sú drevené nástroje, cez stred s plechovými a bicími nástrojmi, až po koniec so sláčikmi. Zvyknú sa vyskytovať aj sólové nástroje ako harfa, klavír, či dokonca organ. Keď sa jedná o operu, hlasy spevákov bývajú vždy na vrchu partitúry. 

Imperial march (všimnite si dirigenta) - Ukážka youtube

streda 17. júna 2015

DEJINY HUDBY - Romantizmus - Hudba je rožšírená po celom svete

Romantizmus - Hudba je rožšírená po celom svete


Romantizmus je štýlové obdobie štartujúce na začiatku 19. storočia. V tom čase sa romantizmus presnejšie nazýval raný (skorý) romantizmus. V romantizme sa používal zvláštny (nie celkom dobre znejúci) akord pozostávajúci z dvoch tónin. Písal sa napr. C 11 (C; E; G; B (HES); D; F). Bol to vlastne napr. C-dur a B-dur dohromady.

Ako čas plynul, obdobie romantizmu sa vyvíjalo. Vo Viedni, matke klasicizmu, sa poslucháči dožadovali klasicistickej hudby, i keď bol už zavedený romantizmus. Preto sa popri novom pravom romantizme (neo-romantizme, novo-romantizme) vyvinul práve vo Viedni tzv. klasicizujúci romantizmus.

Za vyvrcholenie romantizmu sa pokladal pozdný (neskorý) romantizmus.

Samostatne od spomenutého delenia sa vyvíjal ruský romantizmus, ako aj slovenský a český romantizmus.

Najznámejší skladatelia romantizmu boli:
Českí skladatelia: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Jan Fibich

Slovenskí skladatelia: Ján Levoslav Bella, Mikuláš Schneider-Trnavský, Mikuláš Moyzes, Eugen Suchoň, Ján Cikker a Viliam-Figuš Bystrý

Francúzski skladatelia: Georges Bizet

Maďarskí skladatelia: Ferenc Liszt

Nemeckí skladatelia: Johannes Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann, Richard Strauss, Richard Wagner

Poľskí skladatelia: Frederyk Chopin

Rakúski skladatelia: Bruckner, Mahler, Franz Schubert

Ruskí skladatelia: Michail Ivanovič Glinka, Milij Alexejevič Balakirev, Modest Petrovič Musorgskij, Nikolaj Rimskij-Korsakov, Alexandr Porfirievič Borodin, Pjotr Iľjič Čajkovskij, Sergej Vasilievič Rachmaninov

Škandinávski skladatelia: Jean Sibelius (fínsky skladateľ), Edvard Grieg (nórsky skladateľ)

V období romantizmu sa darilo operám, baletom, sonátam, kantátam, symfonickým skladbám a valčíkom. Skladatelia i interpreti sa stávali uctievanými osobnosťami. Mnohí predvádzali náročné skladby plné virtuozity.
utorok 21. apríla 2015

Pesničky jedným prstom ľahko a rýchlo

Pesničky jedným prstom ľahko a rýchlo


Chceš si zahrať svoju obľúbenú pesničku a ešte nevieš hrať na klavír? Skús si s nami zahrať jednoduché pesničky jedným prstom. Keď sa ich naučíš, môžeš ich zahrať rodičom alebo starým rodičom. Iste budú prekvapení.

Poteš ich svojou hrou na klavír. Vyber si najprv ľahké pesničky, aby ťa hra nezmohla skôr, než sa niečo naučíš. Pri hraní jednotlivých tónov si spievaj slová pesničky. Ak ich nevieš, spievaj si aspoň melódiu. Možno sa budeš čudovať, ale tvoje ucho ti napovie, či hráš správny tón. Napríklad pesnička Kočka leze dírou sa začína hrať takto: C, D, E, F, G, G. Začni na bielej klávese C a pokračuj doprava na biele klávesy D, potom E, F a dvakrát G. Táto pesnička sa hrá iba na bielych klávesách.


Klávesy od noty C  © autor obrázku IM


Keď budeš mať pesničku nacvičenú, skús nahovoriť niekoho, aby ti zahral doprovod. Môžete hrať spolu na klavíri. Krásne vyznie pesnička aj vtedy, ak ťa niekto dokáže sprevádzať na husličkách, na flaute alebo na gitare.

Takže ako začať? Najprv si vyskúšaj zahrať tóny podľa nôt. Pozri si články o prstoklade a o notách. Ak poznáš noty, začni cvičiť pesničky pravou rukou.

Na portáli hudbaonline.sk nájdeš noty ľudových pesničiek. Mnohé z nich sú detské pesničky. Stačí kliknúť na záložku Pesničky pre deti a vybrať si.

Tu je zopár ľahučkých pesničiek a noty na klavír pre začiatočníkov.

Česká ľudová pieseň Kočka leze dírou  © autor obrázku IM

Slovenská ľudová pieseň Bola babka  © autor obrázku IM
Slovenská ľudová pieseň Pec nám spadla  © autor obrázku IM

Slová k týmto pesničkám nájdeš tu:
Kočka leze dírou
Bola babka
Pec nám spadla

Ďalšie detské pesničky sú zaradené v záložke Pesničky pre deti.

utorok 17. marca 2015

Oktávy


Oktávy

Asi si už v živote počul slovo oktáva alebo slovné spojenie o oktávu vyššie či o oktávu nižšie
O čo ide?

Stručne povedané oktáva predstavuje rozsah tónov od nejakého až po „taký istý“ o oktávu vzdialený. Ak sa teda pohneme napr. od tónu C smerom nahor, prejdeme cez Cis, D, Dis, E ... až po H a nasleduje zase C, ktoré je ale o oktávu vyššie.

A keďže hudba je skrytá matematika, medzi tónmi vzdialenými o oktávu platí vzťah nielen sluchový, že tóny ladia, ale aj matematický. Tón vyšší o 1 oktávu má presne 2-násobnú frekvenciu oproti základnému tónu a samozrejme tón nižší o 1 oktávu má frekvenciu polovičnú. 

Možno vieš, že zvuk je vlastne vlnenie, ktorého jedna z vlastností je frekvencia (alebo po slovensky kmitočet), ktorá hovorí, koľko kmitov sa uskutoční za 1 sekundu. Čím je frekvencia vyššia, tým vyšší tón naše ucho vníma.

Hudobne sú oktávy pomenované nasledovne: 
základná je tzv. jednočiarkovaná, po nej smerom nahor ide 2-čiarkovaná, 3-čiarkovaná až po 5-čiarkovanú. Smerom nadol od 1-čiarkovanej je oktáva malá, potom veľká, potom nasleduje kontra a pod ňou subkontra.

Niektoré nástroje majú zvuk veľmi hlboký a ich doménou sú oktávy veľká, či kontra (napr. fagot, či kontrabas – ten má kontra už aj v názve), iné zase majú zvuk vysoký a pohybujú sa vo viac čiarkovaných oktávach – napr. flauta. Sú ale aj nástroje (ale nie je ich veľa), ktoré pokrývajú široký rozsah oktáv. Od extrémnej oktávy subkontra až po 4 či 5-čiarkovanú. Sem patrí napr. klavír. 

Pre presnú predstavu o tónoch a ich frekvenciách uvádzame, že základný tón pre symfonický orchester je tzv. komorné A, čo je vlastne jednočiarkované A a má frekvenciu 440 Hz (440 kmitov za sekundu). To znamená, že o 1 oktávu nižšie malé A má frekvenciu 220 Hz a dvojčiarkované A zase frekvenciu 880 Hz. Viac podrobností o tónoch a ich frekvenciách nádeš v časti Hudba a matematika.

Ešte sa budeme venovať aj vlastnosti tónu (sila, farba...).

sobota 14. marca 2015

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Skladal v období baroku.
Bol to nemecký skladateľ, organista a čembalista. Pôsobil najmä vo Weimare alebo v Lipsku. Jeho diela a štýl vplývali aj na jeho 20 detí. Okrem komponovania a koncertov pomohol hudobnej náuke. Vymyslel nový štýl hrania na organ a učil používať palec na hranie ako plnohodnotný prst.

Medzi jeho najznámejšie diela patrili: Omša h-mol, Vianočné oratórium, Jánove a Matúšove pašie, 6 branderburských koncertov, Tokáta a fúga d-mol, 13 klavírnych koncertov a Temperovaný klavír.

Bližšie údaje: Zomrel v Nemecku.

Tokáta a fúga d-mol:

Ukážka youtubeUkážka youtube

pondelok 9. marca 2015

Stupnice pre začiatočníkov


Stupnica je sled tónov nasledujúcich za sebou zoradených podľa istých pravidiel. Bežne používanými stupnicami v súčasnej hudbe sú dur a mol.

Základnou spoločnou črtou všetkých durových stupníc je to, že znejú veselo. Molové zase znejú smutno.

Durové stupnice

Pravidlo, ktorým sa riadia všetky durové stupnice je vlastne jednoduché. Medzi 3. a 4. tónom a medzi 7. a 8. tónom stupnice je poltónová vzdialenosť. Všetky ostatné vzdialenosti sú celotónové (teda 2 poltóny), nech začneme hrať od ktoréhokoľvek tónu.

Ak teda začneme hrať od C a hráme len na bielych klávesách klavíra, automaticky bez toho, že by sme sa snažili, zahráme stupnicu C-dur. Tajomstvo spočíva v tom, že ak sa pozrieme na klávesy klavíra uvidíme, že medzi 3. a 4. tónom od C (teda medzi E a F) a rovnako medzi 7. a 8. tónom (medzi H a C) chýba čierna klávesa - teda vzdialenosť je 1/2 tónu. Medzi ostatnými čierna klávesa je, čiže vzdialenosť je 2 poltóny (teda 1 celý tón). Takže biele klávesy (ak začneme od C) presne spĺňajú pravidlo pre durovú stupnicu.

Ak chceme zahrať napr. stupnicu Fis-dur, prvým tónom bude Fis, druhým Gis (lebo ten je o 1 tón vyššie (o 1/2 tóna G a o dalšieho 1/2 tóna Gis)), tretím tónom bude Ais, ale štvrtým bude H (o 1/2 tóna vyššie od Ais), potom poračujeme tónmi vzdialenými o celý 1 tón až po 7. tón, kde zase zahráme ôsmy len s poltónovou vzdialenosťou. Ako vidno, táto stupnica už nie je taká ľahká ako C-dur. Je v nej kopa čiernych aj nejaké biele klávesy. Musíš presne vedieť, kde sú ktoré. Ale ak postupuješ podľa pravidla, správny výsledok je zaručený ;-)

Molové stupnice


Molové stupnice sú o niečo zložitejšie. Aj tam platí podobné pravidlo, len s tým, že poltónová vzdialenosť je medzi 2. a 3. tónom a medzi 5. a 6. tónom stupnice. Pohľadom na klaviatúru klavíra zistíme, že sme pri molovej stupnici začínajúcej od A v rovnakej situácii ako pri durovej začínajúcej od C. Teda ak hráme a-mol len na bielych klávesách, automaticky zahráme a-mol

Veď to je úplne ako pri durovej stupnici, povieš si. Len poltónové vzdialenosti sú na iných miestach. Tak v čom je tá zložitosť? Nuž v tom, že takáto molová stupnica je tzv. prirodzená. Háčik je v tom, že ak takúto stupnicu zahráš, nebude to ušiam znieť dobre. Teda presnejšie, nebude to znieť dobre v oboch smeroch - hore aj dole. 


Preto sa pri molových stupniciach používa aj tzv. melodická, ktorá má o poltón zvýšený predpredposledný (6.) a predposledný (7.) tón. Molová stupnica bude dobre znieť vtedy, ak smerom nahor zahráme melodickú a smerom naspäť prirodzenú.


Je to čudné hrať jednu stupnicu ako dve, však? Vidíš, viacerým sa to zdá čudné. A preto bola vytvorená ešte tretia molová stupnica - a tou je harmonická. Tá má zvýšený o 1/2 tón len predposledný - teda 7. tón. A znie rovnako dobre v oboch smeroch - hore aj dole.

Chromatická stupnica


V úvode sme spomenuli, že bežnými stupnicami dnes používanými sú dur a mol. Aby sme boli úplní, môžeš sa stretnúť ešte s jedným pojmom stupnice - a to stupnicou chromatickou.
Chromatická stupnica je taká, ktorá obsahuje všetky tóny za sebou tak, ako sú na klaviatúre klavíra. To znamená, že všetky tóny stupnice majú od seba poltónovú vzdialenosť. Zahrať na klavíri chromatickú stupnicu hoci na prvýkrát bez chyby je teda naozaj ľahké.

Pentatonická stupnica

A aby sme boli ešte viac úplní, tak musíme spomenúť aj pentatonické stupnice. Pentatonická stupnica (ako jej názov napovedá) sa skladá len z 5 tónov. Ako znie taká typická pentatonická stupnica, si môžeš vyskúšať, keď zahráš napr. na klavíri či akordeóne postupne len čierne klávesy (tých je v jednej oktáve práve 5). Ak si na takýchto klávesách zahráš jednoduchú melódiu, budeš sa možno čudovať, ako ti bude pripomínať ázijskú hudbu. Práve pre Čínu alebo Japonsko bolo používanie takýchto stupníc typické.

nedeľa 8. marca 2015

Detské hudobné nástroje

Deti inklinujú k hudbe od útleho detstva. Hudba sa stáva súčasťou ich života. Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť. Rozvíja ich spontánny prejav. Ideálnym prostriedkom rozvoja hudobnej inteligencie u malých detí je pohyb spojený s hudbou.

Už odmalička deti obľubujú riekanky, vyčítanky, rečňovanky, uspávanky, detské a ľudové pesničky. Intenzívne vnímajú melódiu a rytmus. Ľahko rozlíšia piesne a inštrumentálne (nástrojové) skladby. S radosťou spoznávajú hudobné nástroje.

Medzi prvé detské nástroje patria perkusie. Najobľúbenejšie sú: tamburína, maracas (ľudovo nazývané aj rumba gule), jingles (zvončeky) a claves (drevené paličky). K populárnym nástrojom patria aj xylofóny a zvonkohry.

Pre malých muzikantov sa vyrábajú zmenšené veľkosti hudobných nástrojov. V obchodoch s hudobnými nástrojmi dostať kúpiť detské verzie viacerých nástrojov. Konkrétny typ (prípadne veľkosť) je dobré konzultovať v Základnej umeleckej škole (ZUŠ-ke) alebo so skúseným predajcom.

Detské gitary
* 1/4 a 1/2 gitary (približne od 6-tich rokov), 3/4 gitary (približne od 9-tich rokov), 4/4 klasické gitary (približne od 12-tich rokov veku dieťaťa). Pre deti sú vhodnejšie gitary s nylonovými strunami, pretože sú šetrnejšie k detským prstom. V ZUŠ-ke sa väčšinou používa klasická španielska gitara.

Detské klávesy
* napríklad 32 minikláves, 44 minikláves, 61 kláves (pre školákov)

Detské digitálne piána
* napríklad 25 miniatúrnych kláves

Detské akordeóny
* napríklad 60-basový akordeón, 72 -basový akordeón atď.

Detské husle
* 1/4 husle, 1/2 husle, 3/4 husle

Detské zobcové flauty
* napríklad sopránová zobcová flauta s barokovým prstokladom s ladením C

Detské bicie a perkusie
* napríklad tamburína, rámový bubon, bongo triangel od veľkosti 6"

Xylofóny a zvonkohry
* napríklad pestrofarebný s plastovými paličkami

Častá otázka: V hračkárstve alebo v obchode s hudobnými nástrojmi?

Mnoho detských hudobných nástrojov sa dá kúpiť aj v hračkárstve. Je však na zváženie, či je lepšie kúpiť dieťaťu jednoduchú hračku alebo skutočný hudobný nástroj, pretože ceny sa v niektorých prípadoch takmer nelíšia. Plastová hračka je vhodná pre malé detičky, školáci ocenia naozajstný nástroj. Samozrejme, že pre pokročilejších hráčov je vždy lepší originálny nástroj, hoci ten sa už predáva za vyššiu cenu.

Výbornou alternatívou sú pútavé a originálne hudobné nástroje z dreva, hoci sa radia medzi hračky. Môže ísť o drevené píšťalky, kaskanety, rapkáče, rumbagule, roľničky, tamburíny, hrkálky. Na našom trhu je pomerne široký výber od spoľahlivých výrobcov.

Detské hudobné nástroje sú vo svojej podstate zároveň edukatívne hračky, interaktívne hračky, ako aj učebné pomôcky. Mnohí rodičia poznajú základnú sadu detských rytmických nástrojov pod názvom Orffove hudobné nástroje. Tie nesú meno po nemeckom skladateľovi a pedagógovi, Carlovi Orffovi (1895 - 1982), ktorý sa snažil o novú hudobnú koncepciu vzdelávania detí. Orffove nástroje sú najmä zvonkohry, xylofóny, metalofóny a drobné bicie nástroje. Často sa používajú so zobcovou flautou.

piatok 6. marca 2015

Doprovod

Veľa ľudí alebo detí chce vedieť hrať na hudobný nástroj. Ako prvú vec sa deti učia hrať melódiu. Je to základ. Ak si aj ty chceš zahrať nejakú melódiu, v menovke Ľudové piesne ich nájdeš. Keď si však chceš zahrať k melódii aj doprovod, tak musíš vybrať správnu formu. Jednou z najľahších foriem je napríklad príslušný akord. Krajšou formou striedania doprovodu sú tzv. harmonické funkcie. Do základných harmonických funkcí patrí Tónika, Subdominanta a Dominanta (v notách ozn. T, S, D).

Ako ich zahrať? Jednoducho! Keď poznáš stupnicu, lepšie povedané tóninu, v ktorej hráš, tak dokážeš aj toto. Pre príklad zvolím jednoduchú stupnicu C-dur. Tónický kvintakord sa nachádza na 1. tóne stupnice, to znamená, že tónický kvintakord od C-duru je C-dur (C, E, G).

Klávesy C, E, G, kvintakord C-dur  © autor IMSubdominanta vždy leží na 4. tóne stupnice. Štvrtý tón je F, teda subdominantný kvintakord bude F-dur (F, A, C). Dominantný kvintakord leží na 5. tóne stupnice. Teda to bude G-dur (G, H, D). Dá sa to riešiť aj spôsobom, ktorý je spomenutý v tomto príspevku. Teda subdominanta o jedno "nižšie", dominanta o jedno "vyššie".

Pre skrášlenie doprovodu sa často používajú dominantné septakordy, ale to až nabudúce.

štvrtok 5. marca 2015

Kvartový a kvintový kruh


Ak chceš hrať doprovod k pesničke (na gitare, klavíri a pod.), veľkou pomôckou ti bude kvartový alebo kvintový kruh. O čo ide? Pre vysvetlenie musíme urobiť krátku odbočku – a tou je predznamenanie. Predznamenanie sú krížiky alebo béčka uvedené na začiatku každého riadka notovej osnovy platiace pre celý riadok. A udávajú v akej tónine (stupnici) je daná melódia. 

Každá stupnica okrem C-dura-mol má nejaké predznamenanie. Je to preto, aby melódia dobre znela. Ak by sme veselú durovú melódiu hrali v inej tónine ako C-dur, ale nepoužívali by sme niektoré zvýšené tóny (na klavíri sú to čierne klávesy), melódia by neznela dobre, znela by falošne. O tom, koľko tónov v stupnici je takto zmenených, hovorí práve ono predznamenanie. Napr. G-Dur má 1 krížik (Fis), takže namiesto tónu F sa hrá o poltón vyššie Fis. Stupnica E-dur má 4 krížiky, F-dur zase jedno béčko.

Zaujímavé na tom je to, že stupnica s viacerými krížikmi alebo béčkami obsahuje tie isté posuvky, ako stupnica pred ňou, len pridáva ďalšie. Ak má teda stupnica G-dur spomenutý 1 krížik Fis, stupnica, ktorá má 2 krížiky, nemôže mať napr. DisGis. Musí mať prvý krížik Fis, potom sa k nemu pridá druhý – Cis
Poradie, v akom pribúdajú krížiky je takéto:
Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis, His.
Čiže ak má stupnica 2 krížiky, sú to Fis, Cis. Ak má 3, krížiky, tak sú to Fis, Cis, Gis a tak ďalej.

Poradie, v akom pribúdajú béčka je nasledovné:
B (Hes), Es, As, Des, Ges, Ces, Fes
Platí rovnaké pravidlo, ako pri krížikoch. Ak má stupnica 1 béčko, je to B, ak má 2 béčka, sú to B, Es, ak 3 tak samozrejme B, Es, As. Teraz už len zostáva určiť, ako sú usporiadané stupnice podľa počtu krížikov alebo béčiek. 

Práve o tom hovorí kvartový a kvintový kruh. Ešte poznámka na okraj: stupnice majú len krížiky alebo len béčka (prípadne nemajú nič ako spomenutý C-dura-mol), nikdy nemôžu mať súčasne aj krížiky aj béčka. To je celkom dobre, lebo by sa to zle pamätalo. 

A teraz už konečne tie kruhy:
Kvartový je ten, ktorý určuje poradie stupníc s klesajúcimi krížikmi a stúpajúcimi béčkami, kvintový zase poradie s klesajúcimi béčkami a rastúcimi krížikmi. Názvy kvartový a kvintový sú odvodené od intervalov (kvarta a kvinta). Ak chceš vedieť, čo sú intervaly podrobnejšie, pozri príslušný príspevok o nich. 

Momentálne ti stačí vedieť to, že kvarta je vzdialenosť medzi dvoma tónmi o 4 tóny, kvinta o 5 (počíta sa ale aj prvý tón). V prípade kvartového a kvintového kruhu sa používa interval, kde posledná vzdialenosť je 1/2 tónová. Ak teda začneme na note C a posunieme sa o kvartu vyššie, dostaneme sa na tón F. Ak pokračujeme o ďalšiu kvartu, prídeme na tón Es. Po ňom nasleduje As a tak dokola

Kvartový kruh začínajúci tónom C teda vyzerá nasledovne: C, F, B, Es, As, Des, Ges, Ces, Fes. Kvintový kruh funguje úplne rovnako, ale s intervalom kvinty. Po C  teda nasleduje G, po ňom D atď. Kvintový kruh je teda nasledový:  C, G, D, A, E, H, Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis, His.

Ako vidno v strede sa nachádza C pre dur a a pre mol. Pretože v praxi sa používa predznamenanie len do počtu  7, tak posledná krížiková stupnica je Cis-dur so 7-mimi krížikmi. Gis-dur je už vlastne As-dur, podobne ako Ais-dur je vlastne B (Hes) dur.

Poradie stupníc podľa kvartového a kvintového kruhu aj s predznamenaním uvádzame v prehľadnej tabuľke, ktorá vlastne predstavuje rozbalený kruh:


Kvartový a kvintový kruh © autor obrázku VM
Ako sme v úvode spomenuli, znalosť týchto kruhov umožňuje hrať ľahko akordový doprovod k pesničkám, či už na gitare (tam je to ako sa hovorí alfa-omega), ale aj na klaviri, či akordeóne. Vlastne na každom hudobnom nástroji, ktorý dokáže hrať súzvuky viacerých tónov – čiže akordy. 

Ako? Tajomstvo spočíva v názvoch ako tónika, subdominanta a dominanta. Alebo tiež paralelná stupnica. Ak napríklad hráš melódiu v G-dur, s najväčšou pravdepodobnosťou budeš pri jej hraní  potrebovať okrem G-dur aj akordy C-durD-dur. A tie sú, ako ti iste neuniklo, práve susedné podľa kvartového resp. kvintového kruhu (od G jedna pozícia „dole“ a jedna „hore“). Viac podrobností sa dočítaš v príspevku Doprovod.

utorok 3. marca 2015

Ako sa naučiť noty - základ

"Musíš sa naučiť noty." To je veta, ktorú počuje začiatočník pri hre na klavír naozaj často. A treba povedať, že je to pravda. Bez nôt sa hrá ťažko.

Nota označuje dĺžku a výšku tónu. Dĺžky nôt a pomlčky si pozri tu. Krátka informácia o notovej osnove je tu. Keď si to prečítaš, vráť sa k tomuto textu. Tu sa naučíš, ako sa zapisujú noty do notovej osnovy.

Takže poďme sa pozrieť ako sa naučiť noty. Toto je základ.

Noty pre klavír sa zapisujú do notovej osnovy podľa výšky tónu. Každá nota má svoje miesto. Na začiatku osnovy sa píše kľúč, podľa ktorého vieme, ako čítať noty. Okrem kľúča tu môžu byť aj posuvky (krížik alebo béčko) - detaily nájdeš v tomto príspevku.

Noty v notovej osnove © autor IM
Toto je ukážka zápisu nôt od noty c. Tá leží na pomocnej čiarke pod notovou osnovou. Na obrázku sú tieto noty: cdefgah, c. Správne by sme ich mali zapísať takto: c1d1e1f1g1a1h1, c2. Tieto noty sa hrajú na bielych klávesoch. To preto, že v zápise neboli krížiky ani béčka.

Teraz sa pozrieme na zápis začiatku skladby od J. S. Bacha. 

Zápis nôt © autor obrázku L.A.M.
Na obrázku je vidno notový zápis pre pravú a ľavú ruku. Pravá ruka má husľový kľúč. Ľavá basový kľúč. V pravej ruke je v prvom takte šesnástinová pomlčka. Potom nasleduje nota c1, d1, e1, f1, d1, e1, c1, g1, c2, h1, c2

Asi si všimneš, že noty sa označujú písmenami zo začiatku abecedy. Ak by sme začali notou a, potom by postupnosť vyzerala takto: a, b, c, d, e, f, g. U nás sa však namiesto písmena b, používa písmeno h, preto naša postupnosť je a, h, c, d, e, f, g, alebo v klasickom tvare od c, teda c, d, e, f, g, a, h. V niektorých krajinách, napríklad v USA, sa používa stále písmeno b

Toľko teórie by zatiaľ stačilo. Skús si precvičiť noty na jednoduchej ľudovej piesni Pec nám spadla.

Slovenská ľudová pieseň Pec nám spadla  © autor obrázku IM

Zaspievaj si a zahraj si ľudovú pesničku Pec nám spadla
Tu je text: 
Pec nám spadla, pec nám spadla, ktože nám ju postaví?
Starý peciar nie je doma a mladý to nespraví.

Teraz ju zahraj a pritom správne pomenuj noty. Ideme? Pre jednoduchosť a prehľadnosť vynecháme v popise nôt číslice g1, e1, atď.
Takže prvý riadok hráme takto: g, e, e, e, g, e, e, e, g, g, a, g, g, f, f. Všetky noty v prvom riadku sú štvrťové. Posledná je polová.
Druhý riadok hráme takto: f, d, d, d, f, d, d, d, f, f, g, f, f, e, e. Druhý riadok má tiež štvrťové noty, okrem poslednej. Tá je polová.

Super. Tu je ďalšia ľudová pieseň Lietala si lastovička.

Slovenská ľudová pieseň Lietala si lastovička  © autor obrázku IM

Už vieš, čo ťa čaká. Najprv si pesničku Lietala si lastovička zahraj a zaspievaj.
Tu je text:
Lietala si lastovička, lietala,
že sa ona neba, zeme, týkala.
Priletel k nej krahulíček, čierny vták:
Či sa budeš lastovička vydávať?
Budem sa ja, krahulíček, vydávať,
keď sa bude suchý javor zelenať.

Teraz ju zahraj a pritom správne pomenuj noty. Ideme? Pre jednoduchosť a prehľadnosť opäť vynecháme v popise nôt číslice c1, d1, atď.
Takže prvý riadok hráme takto: c, d, e, e, f, e, d, c, f, e, d. Prvé dva takty obsahujú iba štvrťové noty. Tretí takt má dve polové noty. Štvrtý takt má jednu polovú notu a jednu polovú pomlčku. 
Druhý riadok hráme takto: c, d, e, e, f, e, d, f, e, d, c. Prvé dva takty obsahujú iba štvrťové noty. Tretí takt má dve polové noty. Štrvtý takt má jednu polovú notu a jednu polovú pomlčku. To znamená, že dĺžky nôt sú v obidvoch riadkoch rovnaké. Výšky nôt sa však v riadkoch líšia.

Dobre. Toto je základ. Čítanie z nôt je potrebné cvičiť tak často, ako sa dá. Pri hraní skladby nie je čas na "študovanie" výšky tónu.

Tu nájdeš trochu viac:

Ako sa naučiť noty / 1. lekcia
Ako sa naučiť noty / 2. lekcia
Ako sa naučiť noty / 3. lekcia

sobota 28. februára 2015

Pomlčky - ticho v hudbe

Podobne ako pri notách musíme poznať rozdelenie pomlčiek:

1. - Celá pomlčka - zaplní celý takt (počíta sa na 4 doby)

2. - Polová pomlčka - zaplní polovicu taktu (počíta sa na 2 doby)

3. - Štvrťová pomlčka - zaplní jednu štvrtinu taktu (počíta sa na 1 dobu)

4. - Osminová pomlčka - zaplní jednu osminu taktu (počíta sa na 0,5 doby)

Menej používané sú šesnástinové pomlčky, dvaatridsatinové pomlčky a podobne.

Bodka za pomlčkou:

Bodka za pomlčkou predlžuje trvanie danej pomlčky o polovicu jej hodnoty.

Napríklad:

 - bodka za štvrťovou pomlčkou nebude počítaná na 1 dobu, ale na 1,5 doby.

piatok 27. februára 2015

Noty - abeceda muzikantov

Na začiatok musíme poznať rozdelenie a rozmiestnenie nôt.

1. - Celá nota - zaplní celý takt (počíta sa na 4 doby)

Ukážka zápisu celých nôt © autor obrázku L.A.M.


2. - Polová nota - zaplní polovicu taktu (počíta sa na 2 doby)

Ukážka zápisu polových nôt © autor obrázku L.A.M.


3. - Štvrťová nota - zaplní jednu štvrtinu taktu (počíta sa na 1 dobu)

Ukážka zápisu štvrťových nôt © autor obrázku L.A.M.


4. - Osminová nota - zaplní jednu osminu taktu (počíta sa na 0,5 doby)

Ukážka zápisu osminových nôt © autor obrázku L.A.M.

Ďalej sa používajú šesnástinové noty, dvaatridsatinové noty a podobne.

Bodka za notou:

Bodka za notou predlžuje trvanie danej noty o polovicu jej hodnoty.

Napríklad:

 - bodka za štvrťovou nebude počítaná na 1 dobu, ale na 1,5 doby.

Tu nájdeš postup, ako sa naučiť čítať noty na klavír:
Ako sa naučiť noty / 1. lekcia
Ako sa naučiť noty / 2. lekcia
Ako sa naučiť noty / 3. lekcia

V akom veku začať hrať na klavír, husle, flautu alebo gitaru?

Pri hre na hudobný nástroj nie je predpísaný žiadny vek. A to je dobre. Niekto môže začať v štyroch rokoch, iný začne v ôsmich alebo aj neskôr. Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý vek je najlepší. Dnes nie je žiadnou výnimkou, že s hrou na hudobný nástroj začne dospelý človek. Prečo nie? Možno si v detstve nemohol splniť svoj sen.

Zázračné deti ako Mozart, Beethoven alebo iní virtuózi sa nerodia každý deň. Občas sa však nájde talent, ktorý vyniká naozaj od malička. Takéto dieťa zvyčajne inklinuje k hudbe a samo sa dožaduje hrania na hudobnom nástroji. Nezriedka spieva veľmi čisto. U talentovaných detí sa často stretávame s rozvinutým zmyslom pre rytmus, intonáciu a prednes.

Dnešné deti majú obyčajne veľa krúžkov, preto je dobre, ak rodičia zvažujú, či začnú s nástrojom hneď v prvej triede základnej školy. Pre niektoré deti je nástup do školy značná záťaž. Pre odreagovanie sa odporúčajú športové krúžky alebo krúžky, ktoré nevyžadujú domácu prípravu. To však neznamená, že by sa nástup do školy nedal spojiť s nástupom do ZUŠ-ky. Väčšina detí to zvláda  bez komplikácií.

U šikovných a zvedavých detí sa dá začať so zobcovou flautou alebo klavírom už od troch, či štyroch rokov. U huslí a gitary je lepšie počkať do šiestich rokov. Je síce pravda, že husle sa vyrábajú aj v zmenšených veľkostiach, no tvorba tónu je pre malé deti pomerne náročná. Existuje preto určité riziko, že ich odradí počiatočné "škrípanie". Mnohé nástroje vyžadujú vyšší vek. Je to dané ich veľkosťou alebo náročnosťou. Sem patria najmä dychové nástroje ako napríklad saxofón, klarinet, hoboj, trúbka. Podobne sú na tom niketoré sláčikové nástroje. Napríklad viola a kontrabas.

Každé nadšenie pre hudbu u detí je vhodné podporiť. I zdanlivo nekonečné búchanie varechou po hrncoch môže byť prínosom. Hudba rozvíja pravú hemisféru, preto výborne dopĺňa zaťaženie ľavej hemisféry, ktorú využívame najmä pri písaní, čítaní a počítaní. Mnoho slávnych ľudí malo vďaka hudbe vybudovanú rovnováhu v zaťažovaní obidvoch mozgových hemisfér. Rozvíjanie hudobného talentu podporuje rast inteligencie.

Deti reagujú na hudobné podnety spotánne. U malých detí možno sledovať knísanie a rytmické pohupovanie. Väčšie deti reagujú tancom a spevom. Deti v predškolskom veku obľubujú bubon, drevené paličky, triangel, zvonkohru alebo xylofón. Muzicírovanie je základom budúceho hudobného vzdelávania. Rodičia majú dobré skúsenosti najmä s hudobnými škôlkami, ktoré môžu  deti navštevovať v sprievode rodiča už od 18-tich mesiacov.

Kto chce počkať s navštevovaním ZUŠ-ky, môže zatiaľ rozvíjať hudobné nadanie detí doma. Podľa odborníkov sa včasný hudobný tréning podpisuje na rýchlejšom rozvoji viacerých schopností dieťaťa. Preto si s dieťaťom spievajte, trénujte rytmus a učte ho poznávať hudobné nástroje. Hudba zlepšuje rozvoj inteligencie od malička. Maličké deti sa dokážu rýchlo naučiť riekanky a vypočítavanky. Neskôr detské a ľudové pesničky. Výbornou pomôckou sú "spievajúce" hračky: detský klavírik, spievajúca knižka, spievajúci plyšový macík atď. Rozvoj verbálnych schopností pri využívaní rytmu a melódie je badateľný už po niekoľkých týždňoch.

Schopnosť efektívne využívať nervové spojenia, je čím ďalej dôležitejšia. O tom sa presviedčame v 21. storočí každý deň. Obzvlášť výrazne sa rozvoj inteligencie prejavuje pri tvorbe, ktorá mimoriadne aktívne stimuluje mozog. Navyše sa ukazuje, že vďaka hudobnému vzdelaniu sú deti zdravšie a úspešnejšie.

Správny prstoklad

Pri cvičení z nôt si treba všímať číslice pri jednotlivých notách. Tieto nenápadné číslice označujú, ktorým prstom sa má stlačiť daný kláves. Pozrime sa na príklad takéhoto značenia:

Označenie prstokladu © autor obrázku L.A.M.

V ukážke vidno označenie prstokladu v pravej ruke v prvom takte takto: 1, 2, 1, 3. Znamená to, že klávesy stláčame palcom, ukazovákom, palcom, prostredníkom. Neoznačenú notu na konci prvého taktu zahráme palcom. V druhom takte označené noty číslicami 5, 3 a 4, zahráme týmito prstami: malíček, prostredník a prsteníček.
V ľavej ruke je v notovom zápise označený prstoklad v druhom takte číslicami 5 a 3. Noty teda zahráme malíčkom a prostredníkom. 

Označenie prstov si ľahko zapamätáš podľa tohto obrázku. 

Prstoklad © autor obrázku IM


Kto má problém pri určení ľavej a pravej ruky, ten si môže vystrieť ruky a odtiahnuť palce. Ľavá ruka vytvorí písmeno L. Druhou možnosťou je uvedomiť si, či je človek pravák alebo ľavák. Pravák píše pravou a ľavák väčšinou ľavou rukou. Palec v ľavej i v pravej ruke sa vždy označuje číslicou 1. Malíček číslicou 5.

Vyskúšaj si hrať na klávesách prstami pravej ruky. Hraj iba na bielych klávesoch. Začni palcom. Uvedomuj si, že každý prst má svoje číslo. Potom si vyskúšaj hru ľavou rukou. Začni malíčkom. Tiež si uvedomuj označenie prstov. Ak to robíš správne, tak v pravej ruke hráš 1, 2, 3, 4, 5. V ľavej 5, 4, 3, 2, 1. 

Označenie nôt číslicami uľahčuje hráčovi na klavír dodržať správny prstoklad. Niekedy sa hráčovi môže zdať, že by sa na niektoré miesta hodil iný prst, ale rozumnejšie je dodržať predpísaný prstoklad.


streda 25. februára 2015

5 tipov ako sa naučiť hrať na klavír

Ak sa chceš naučiť hrať na klavír, prečítaj si dobré tipy ako nato. Najprv si však predstav svoj sen. Chceš sa naučiť hrať jednu pesničku? Chceš vedieť zahrať nádherné skladby starých majstrov? Chceš hrať v hudobnej skupine? Chceš byť klavírny virtuóz? Určite vidíš, že ísť za svojím snom bude vyžadovať trochu snahy. Medzi týmito snami je dosť veľký rozdiel, ale všetky majú spoločný cieľ: hru na klavír.

1. Čas na hru
Nájdi si čas, kedy sa budeš venovať hre na klavír. Najlepšie je, ak budeš hrať každý deň alebo aspoň 3 krát do týždňa. Hraj aspoň 15 minút. Najlepšie je začať jednoduchším cvičením na rozcvičenie prstov. Na to slúžia krátke prstové cvičenia. Potom si zahraj obľúbenú pesničku. Ak si začiatočník, môžeš hrať jednoduchú ľudovú alebo detskú pesničku. Potom prejdi na stupnice, etudy a skladby. Na začiatok si zožeň noty pre začiatočníkov. Ťažšie skladby by ťa mohli odradiť. Hra na klavír má byť zábava.

2. Cvičenie
Sadni si na klavírnu stoličku alebo lavičku tak, aby sa natiahnuté ruky prstami dotýkali veka klavíru.
Cvič pravú a ľavú ruku zvlášť. Až potom cvič obojručne. Skladbu si rozdeľ na niekoľko častí. Napríklad po riadkoch alebo po primeraných častiach. Ťažké úseky, či dokonca vybrané takty, cvič trpezlivo. Opakuj ich niekoľkokrát. Prsty si zvyknú na prstoklad. Potom sa ti bude hrať ľahšie.

3. Počúvanie hudby
Počúvaj hudbu. Melódie sa ti dostanú rýchlo do hlavy. Preto si zvykni počúvať hudbu. Klasiku i populárnu. Klasika je nenahraditeľný zdroj inšpirácie. Má skvelý vplyv na rozvoj vnímania hudby, jej zákonitostí, rytmu a výborne motivuje k hre na klavír. Nauč sa rozoznávať najznámejšie skladby hudobných skladateľov. Populárna hudba zase prináša možnosť spievať si texty pesničiek. Tým sa vytvára vzťah medzi textom a melódiou. Navyše budeš "in", keď budeš vedieť spievať hity. Ak ich navyše zahráš na klavíri, budeš hviezda.

4. Teória
Uč sa hudobnú náuku. Never tým, čo vravia, že nepotrebuješ vedieť noty. Ak váhaš, ako sa naučiť hrať na klavír, tak najlepšie v spojení so štúdiom teórie. Môžeš sa prihlásiť do ZUŠ-ky. Tam budeš pravidelne chodiť na nástroj a na hodiny hudobnej náuky. Alebo môžeš hrať doma a učiť sa pomocou internetu ako samouk. Čítaj si knihy o hudbe. Dokážu inšpirovať. Na webe je tiež veľa zaujímavých stránok o hudbe.

5. Hra pre radosť
Hraj si pre radosť. Hraj si pre seba, pre rodičov, pre kamarátov. Je to úžasný pocit. Skúšaj hrať skladby, ktoré počuješ v rádiu, v televízii. Skús zahrať pesničky, ktoré ti zaspievajú kamaráti. Samozrejme, že každý začína jedným prstom. Nikto nezačne hrať rovno obojručne ťažké skladby. Veď nikto učený z neba nespadol. Po čase zistíš, že dokážeš zahrať skladby, o ktorých sa ti ani nesnívalo. Raz z teba môže byť slávny virtuóz. Ak sa nechceš trápiť viacerými hodinami hry denne, pretože neplánuješ hrať na svetových pódiách, nevadí. Určite sa potešíš, že si budeš vedieť zahrať doma alebo s priateľmi pre potešenie.

Tak a teraz už vieš, ako sa naučiť hrať na klavíri. Sadni si ku klavíru a začni. Ty to zvládneš.

utorok 24. februára 2015

Zvuk - zaujímavosti a informácie

Čo je zvuk?

Zvuk je pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí. Najčastejšie ide o vzduch, vodu alebo napríklad kov. Zvuk sa šíri od zdroja zvuku kmitmi do okolia. Ľudia sú schopní zachytiť zvuk iba v určitom pásme. Rozsah počutia je u každého človeka iný, ale obvyklý rozsah sa pohybuje od 20 Hz po 20 kHz.

Hertz je odvodená jednotka frekvencie v sústave SI. Jej skratka je Hz. Jeden Hz znamená jedenkrát za sekundu.

Zvuk s frekvenciou pod 20 Hz nazývame infrazvuk. Zvuk s frekvenciou nad 20 kHz nazývame ultrazvuk. Vieš, že niektoré živočíchy sú schopné zachytiť tieto frekvencie? O slonovi sa vie, že  počuje infrazvuk. Ultrazvuk počuje viac živočíchov. Napríklad pes, mačka, myš, netopier alebo delfín. Netopiere sú schopné ultrazvuk nielen počuť, ale ho aj produkovať. Využívajú ho na orientáciu pri love. 

Vieš, aký je rozdiel medzi zvukom a tónom?

Zvuk je všetko, čo počujeme. Tón je zvuk, ktorý hráme alebo spievame. Tóny vznikajú pri pravidelnom, periodicky sa opakujúcom kmitaní. Zdrojom zvuku môže byť napríklad struna, membrána, hlasivky alebo iné kmitajúce teleso.

V hudbe si všímame, že počujeme vyššie a nižšie tóny. Vyššie majú vyššiu frekvenciu kmitov. Nižšie majú nižšiu frekvenciu kmitov. Nástroje, ktoré vydávajú hlboké tóny sú napríklad bubon alebo kontrabas. Vysoké tóny sú typické pre píšťalky. Hudba je vlastne organizovaný systém zvukov. Nehudobný zvuk je nepravidelné vlnenie, ktoré vnímame ako hluk (hukot motora, praskanie, škrípanie, šum mora, ... )

V hudobných nástrojoch vznikajú tóny rôznym spôsobom. Strunozvučné hudobné nástroje (napríklad husle, gitara, harfa) tvoria tón rozkmitaním struny. Tá je spojená s doskou alebo skrinkou nástroja. Blanozvučné hudobné nástroje (napríklad bubon) tvoria tón rozkmitaním napnutej membrány. Membránu môže hráč rozozvučať paličkou, kladivkom alebo rukou. Vzduchozvučné hudobné nástroje (napríklad flauta, klarinet, organ) vytvárajú tón rozochvením vzduchového stĺpca v nástroji.

Zdroj: wikipediasobota 21. februára 2015

Krížiky a béčka

Krížiky a béčka sa radia medzi základné posuvky.

Krížik je posuvka, ktorá "posúva" (zvyšuje) daný tón o pol tóna. Napríklad: krížik pred c robí z c cis, alebo e s krížikom je eis (f).

Takto vyzerá zápis skladby v notovej osnove bez krížikov a bez béčiek. Táto ukážka je v C dur. Skladba, ktorá nemá predznamenanie, môže byť aj v a mol.

Ukážka zápisu bez predznamenania © autor L.A.M.

Toto je ukážka zápisu skladby s jedným krížikom.

Ukážka zápisu v G dur © autor L.A.M.


Béčko je posuvka, ktorá "posúva" (znižuje) daný tón o pol tóna. Napríklad béčko pred c robí z c notu h (ces), alebo f  s béčkom je e (fes). Béčko pred g robí ges (fis).

Ukážka zápisu v F dur © autor L.A.M.
Počet krížikov alebo béčiek je daný predznamenaním.

Ukážka zápisu v As dur © autor L.A.M.

Poradie krížikov od najnižšieho je: fis, cis, gis, dis, ais, eis, his.
Poradie béčiek od najnižšieho je: bé, es, as, des, ges, ces, fes.

Posuvky sa píšu do predznamenania alebo sa môžu vyskytnúť aj pred notou. (Hneď v ďalšom takte sa posuvka pred notou automaticky ruší.)
Pri pridaní krížiku sa pridáva názov  ...+is
Pri pridaní béčka sa pridáva názov ...+es (nie však tieto prípady: aes  a  ees, nahrádza sa: as, es).

piatok 20. februára 2015

Notová osnova

Na hudobnej výchove, v škole i ZUŠ-ke potrebujú žiaci notový zošit. Na rozdiel od klasických zošitov je rozložený na šírku. Po otvorení vidíme 6 riadkov notovej osnovy. Každá notová osnova sa skladá z piatich linajok.
Noty sa zapisujú do notovej osnovy. Medzi linajky i na linajky. Každá nota má svoje presne určené miesto. Okrem základných linajok sa k notovej osnove dopisujú aj pomocné čiary. Napríklad jednočiarkové c leží na pomocnej čiare pod notovou osnovou. To platí, ak je na začiatku notovej osnovy husľový kľúč.

Notový zošit © autor fotografie IM

Pre tých, ktorí sa chcú naučiť noty, ale ešte nechodia do školy, je ideálnym riešením naučiť sa noty pri čítaní rozprávkového príbehu o notách pod názvom Cedurka a Emolko. Knižka je plná veselých ilustrácií. Tip na knižku je tu.

 E-book