hudbaonline 728x15

Zobrazujú sa príspevky s označením Husle. Zobraziť všetky príspevky
Zobrazujú sa príspevky s označením Husle. Zobraziť všetky príspevky

utorok 23. júna 2015

Skúmajme noty dirigenta - partitúra a part

Čo je to partitúra?


Keď dirigent diriguje nejakú skladbu, musí vnímať naraz celý orchester (alebo zoskupenie). Nespolieha sa iba na svoj sluch, preto sa pozerá aj do nôt. Tieto noty sa nazývajú partitúra. Partitúra je obvykle v rozmere A4 (klasický rozmer veľkých školských zošitov), ale niekedy býva veľká aj do rozmeru blížiacemu sa A3.

Part iba pre jeden nástroj


Partitúra sa skladá z jednotlivých partov. Jeden part je jedna osnova pre jeden nástroj. Teraz si predstav, že dirigent musí naraz sledovať všetky party v partitúre. Od vrchu partitúry, kde sú drevené nástroje, cez stred s plechovými a bicími nástrojmi, až po koniec so sláčikmi. Zvyknú sa vyskytovať aj sólové nástroje ako harfa, klavír, či dokonca organ. Keď sa jedná o operu, hlasy spevákov bývajú vždy na vrchu partitúry. 

Imperial march (všimnite si dirigenta) - Ukážka youtube

pondelok 4. mája 2015

Sláčikové kvarteto tvoria štyria

Sláčikové kvarteto tvoria štyria hráči. To dá rozum. Kvarteto znamená štyri.

Vieš aj to, na aké nástroje hrajú títo štyria hráči? Samozrejme, že na sláčikové. A ešte bližšie? Áno, dvaja hrajú na husle, jeden na violu a jeden na violončelo. Keď hrajú spolu, tvoria komorné teleso pod názvom sláčikové kvarteto.

Výhodou kvarteta je malý počet hráčov. Preto sa často vyskytujú na rôznych spoločenských udalostiach, na večierkoch, na svadbách i na koncertoch. Sláčikové kvartetá sa stali populárnymi už pred mnohými storočiami, približne po roku 1700.

Vieš, kto sa pokladá za tvorcu sláčikového kvarteta? Nuž, za otca takéhoto zoskupenia sa považuje hudobný skladateľ Joseph Haydn, ktorý napísal viacero úžasných skladieb pre sláčikové kvartetá.
Medzi ďalších hudobných skladateľov, ktorí vytvorili nádherné diela práve pre sláčikové kvartetá patria aj Felix Mendelssohn-Bartholdy, Wolfgang Amadeus, Mozart, Franz Schubert a Antonín Dvořák.
Z našich skladateľov spomeňme aspoň tieto zvučné mená: Alexander Albrecht, Ján Levoslav Bella, Ján Cikker, Dezider Kardoš a Ilja Zeljenka.

Na Slovensku máme tiež známe a veľmi úspešné sláčikové kvartetá, ktoré si získavajú srdcia milovníkov hudby po celom svete. Jedným z nich je Moyzesovo kvarteto od roku 1975 a druhým Mucha Quartet od roku 2003.

A ešte niečo navyše:
Trio (3)
Ak by sme počúvali sláčikové trio, boli by tam iba traja hráči. Zvyčajne tam hrajú iba jedny husle.
Kvarteto (4)
Takže, v skratke - sláčikové kvarteto tvoria štyria hráči. Dvoje husle, jedna viola a jedno violončelo.
Kvintet (5)
Skladby pre kvintet sú písané pre piatich hráčov. V takomto zoskupení sa zvyčajne oproti kvartetu pridáva klavír (piáno) alebo ďalšie husle.

utorok 31. marca 2015

Joseph Haydn

Joseph Haydn (1732-1809)

Skladal v období klasicizmu.
Bol to rakúsky skladateľ a spevák. Už ako mladý sa stal kapelníkom u grófa Morzina, a neskôr aj inde. Veľkú zásluhu mal na tom, že pomohol rozvoju sonáty a symfónie. Využíval a rozvíjal hlavne sláčikové kvarteto. Skladal aj opery a balet.

Ukážka youtube

Medzi jeho významné a najznámejšie diela patria:

Klavírne trio C-dur

Klavírne trio G-dur

Sláčikové kvartetá "Ruské"

Sláčikové kvarteto C dur "Vtáčie"

Husľový koncert C-dur

Violončelový koncert C dur

Violončelový koncert D dur

Hobojový koncert

Trúbkový koncert Es dur

Symfónia fis-mol "Rozlúčková"

Symfónia G-dur "Oxfordská"

Symfónia G-dur "S úderom na tympany"

Symfónia Es-dur "S vírením tympanov"

Symfónia D-dur

Oratória:

Stvorenie

Ročné obdobia

Zaujímavosť: Celým menom sa volal Franz Joseph Haydn, písal si len Joseph Haydn.

utorok 17. marca 2015

Oktávy


Oktávy

Asi si už v živote počul slovo oktáva alebo slovné spojenie o oktávu vyššie či o oktávu nižšie
O čo ide?

Stručne povedané oktáva predstavuje rozsah tónov od nejakého až po „taký istý“ o oktávu vzdialený. Ak sa teda pohneme napr. od tónu C smerom nahor, prejdeme cez Cis, D, Dis, E ... až po H a nasleduje zase C, ktoré je ale o oktávu vyššie.

A keďže hudba je skrytá matematika, medzi tónmi vzdialenými o oktávu platí vzťah nielen sluchový, že tóny ladia, ale aj matematický. Tón vyšší o 1 oktávu má presne 2-násobnú frekvenciu oproti základnému tónu a samozrejme tón nižší o 1 oktávu má frekvenciu polovičnú. 

Možno vieš, že zvuk je vlastne vlnenie, ktorého jedna z vlastností je frekvencia (alebo po slovensky kmitočet), ktorá hovorí, koľko kmitov sa uskutoční za 1 sekundu. Čím je frekvencia vyššia, tým vyšší tón naše ucho vníma.

Hudobne sú oktávy pomenované nasledovne: 
základná je tzv. jednočiarkovaná, po nej smerom nahor ide 2-čiarkovaná, 3-čiarkovaná až po 5-čiarkovanú. Smerom nadol od 1-čiarkovanej je oktáva malá, potom veľká, potom nasleduje kontra a pod ňou subkontra.

Niektoré nástroje majú zvuk veľmi hlboký a ich doménou sú oktávy veľká, či kontra (napr. fagot, či kontrabas – ten má kontra už aj v názve), iné zase majú zvuk vysoký a pohybujú sa vo viac čiarkovaných oktávach – napr. flauta. Sú ale aj nástroje (ale nie je ich veľa), ktoré pokrývajú široký rozsah oktáv. Od extrémnej oktávy subkontra až po 4 či 5-čiarkovanú. Sem patrí napr. klavír. 

Pre presnú predstavu o tónoch a ich frekvenciách uvádzame, že základný tón pre symfonický orchester je tzv. komorné A, čo je vlastne jednočiarkované A a má frekvenciu 440 Hz (440 kmitov za sekundu). To znamená, že o 1 oktávu nižšie malé A má frekvenciu 220 Hz a dvojčiarkované A zase frekvenciu 880 Hz. Viac podrobností o tónoch a ich frekvenciách nádeš v časti Hudba a matematika.

Ešte sa budeme venovať aj vlastnosti tónu (sila, farba...).

sobota 14. marca 2015

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Skladal v období baroku.
Bol to nemecký skladateľ, organista a čembalista. Pôsobil najmä vo Weimare alebo v Lipsku. Jeho diela a štýl vplývali aj na jeho 20 detí. Okrem komponovania a koncertov pomohol hudobnej náuke. Vymyslel nový štýl hrania na organ a učil používať palec na hranie ako plnohodnotný prst.

Medzi jeho najznámejšie diela patrili: Omša h-mol, Vianočné oratórium, Jánove a Matúšove pašie, 6 branderburských koncertov, Tokáta a fúga d-mol, 13 klavírnych koncertov a Temperovaný klavír.

Bližšie údaje: Zomrel v Nemecku.

Tokáta a fúga d-mol:

Ukážka youtubeUkážka youtube

Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Skladal v období baroku.
Narodil sa v Benátkach. Veľmi rýchlo získal uznanie ako skvelý huslový virtuóz. Vivaldi sa zaslúžil o  vznik sólového koncertu. Jeho sólové koncerty mali 3 časti: 1. rýchlu, 2. pomalú, 3. rýchlu. Zložil viac ako 400 sólových koncertov.

Medzi jeho najznámejšie 4 sólové koncerty patrili koncerty s názvom Štyri ročné obdobia (ukážka nižšie). Napísal aj viac ako 50 opier (napr. Argippo), a mnoho husľových sonát. Má aj koncerty pre flautu, fagot, trúbku a violončelo.

Bližšie údaje: Antonio Vivaldi bol aj huslista, pedagóg a aj kňaz. Zomrel vo Viedni v Rakúsku.


Štyri ročné obdobia:

Ukážka youtube


Opera Argippo:

Ukážka youtube

nedeľa 8. marca 2015

Detské hudobné nástroje

Deti inklinujú k hudbe od útleho detstva. Hudba sa stáva súčasťou ich života. Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť. Rozvíja ich spontánny prejav. Ideálnym prostriedkom rozvoja hudobnej inteligencie u malých detí je pohyb spojený s hudbou.

Už odmalička deti obľubujú riekanky, vyčítanky, rečňovanky, uspávanky, detské a ľudové pesničky. Intenzívne vnímajú melódiu a rytmus. Ľahko rozlíšia piesne a inštrumentálne (nástrojové) skladby. S radosťou spoznávajú hudobné nástroje.

Medzi prvé detské nástroje patria perkusie. Najobľúbenejšie sú: tamburína, maracas (ľudovo nazývané aj rumba gule), jingles (zvončeky) a claves (drevené paličky). K populárnym nástrojom patria aj xylofóny a zvonkohry.

Pre malých muzikantov sa vyrábajú zmenšené veľkosti hudobných nástrojov. V obchodoch s hudobnými nástrojmi dostať kúpiť detské verzie viacerých nástrojov. Konkrétny typ (prípadne veľkosť) je dobré konzultovať v Základnej umeleckej škole (ZUŠ-ke) alebo so skúseným predajcom.

Detské gitary
* 1/4 a 1/2 gitary (približne od 6-tich rokov), 3/4 gitary (približne od 9-tich rokov), 4/4 klasické gitary (približne od 12-tich rokov veku dieťaťa). Pre deti sú vhodnejšie gitary s nylonovými strunami, pretože sú šetrnejšie k detským prstom. V ZUŠ-ke sa väčšinou používa klasická španielska gitara.

Detské klávesy
* napríklad 32 minikláves, 44 minikláves, 61 kláves (pre školákov)

Detské digitálne piána
* napríklad 25 miniatúrnych kláves

Detské akordeóny
* napríklad 60-basový akordeón, 72 -basový akordeón atď.

Detské husle
* 1/4 husle, 1/2 husle, 3/4 husle

Detské zobcové flauty
* napríklad sopránová zobcová flauta s barokovým prstokladom s ladením C

Detské bicie a perkusie
* napríklad tamburína, rámový bubon, bongo triangel od veľkosti 6"

Xylofóny a zvonkohry
* napríklad pestrofarebný s plastovými paličkami

Častá otázka: V hračkárstve alebo v obchode s hudobnými nástrojmi?

Mnoho detských hudobných nástrojov sa dá kúpiť aj v hračkárstve. Je však na zváženie, či je lepšie kúpiť dieťaťu jednoduchú hračku alebo skutočný hudobný nástroj, pretože ceny sa v niektorých prípadoch takmer nelíšia. Plastová hračka je vhodná pre malé detičky, školáci ocenia naozajstný nástroj. Samozrejme, že pre pokročilejších hráčov je vždy lepší originálny nástroj, hoci ten sa už predáva za vyššiu cenu.

Výbornou alternatívou sú pútavé a originálne hudobné nástroje z dreva, hoci sa radia medzi hračky. Môže ísť o drevené píšťalky, kaskanety, rapkáče, rumbagule, roľničky, tamburíny, hrkálky. Na našom trhu je pomerne široký výber od spoľahlivých výrobcov.

Detské hudobné nástroje sú vo svojej podstate zároveň edukatívne hračky, interaktívne hračky, ako aj učebné pomôcky. Mnohí rodičia poznajú základnú sadu detských rytmických nástrojov pod názvom Orffove hudobné nástroje. Tie nesú meno po nemeckom skladateľovi a pedagógovi, Carlovi Orffovi (1895 - 1982), ktorý sa snažil o novú hudobnú koncepciu vzdelávania detí. Orffove nástroje sú najmä zvonkohry, xylofóny, metalofóny a drobné bicie nástroje. Často sa používajú so zobcovou flautou.

piatok 6. marca 2015

Doprovod

Veľa ľudí alebo detí chce vedieť hrať na hudobný nástroj. Ako prvú vec sa deti učia hrať melódiu. Je to základ. Ak si aj ty chceš zahrať nejakú melódiu, v menovke Ľudové piesne ich nájdeš. Keď si však chceš zahrať k melódii aj doprovod, tak musíš vybrať správnu formu. Jednou z najľahších foriem je napríklad príslušný akord. Krajšou formou striedania doprovodu sú tzv. harmonické funkcie. Do základných harmonických funkcí patrí Tónika, Subdominanta a Dominanta (v notách ozn. T, S, D).

Ako ich zahrať? Jednoducho! Keď poznáš stupnicu, lepšie povedané tóninu, v ktorej hráš, tak dokážeš aj toto. Pre príklad zvolím jednoduchú stupnicu C-dur. Tónický kvintakord sa nachádza na 1. tóne stupnice, to znamená, že tónický kvintakord od C-duru je C-dur (C, E, G).

Klávesy C, E, G, kvintakord C-dur  © autor IMSubdominanta vždy leží na 4. tóne stupnice. Štvrtý tón je F, teda subdominantný kvintakord bude F-dur (F, A, C). Dominantný kvintakord leží na 5. tóne stupnice. Teda to bude G-dur (G, H, D). Dá sa to riešiť aj spôsobom, ktorý je spomenutý v tomto príspevku. Teda subdominanta o jedno "nižšie", dominanta o jedno "vyššie".

Pre skrášlenie doprovodu sa často používajú dominantné septakordy, ale to až nabudúce.

piatok 27. februára 2015

V akom veku začať hrať na klavír, husle, flautu alebo gitaru?

Pri hre na hudobný nástroj nie je predpísaný žiadny vek. A to je dobre. Niekto môže začať v štyroch rokoch, iný začne v ôsmich alebo aj neskôr. Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý vek je najlepší. Dnes nie je žiadnou výnimkou, že s hrou na hudobný nástroj začne dospelý človek. Prečo nie? Možno si v detstve nemohol splniť svoj sen.

Zázračné deti ako Mozart, Beethoven alebo iní virtuózi sa nerodia každý deň. Občas sa však nájde talent, ktorý vyniká naozaj od malička. Takéto dieťa zvyčajne inklinuje k hudbe a samo sa dožaduje hrania na hudobnom nástroji. Nezriedka spieva veľmi čisto. U talentovaných detí sa často stretávame s rozvinutým zmyslom pre rytmus, intonáciu a prednes.

Dnešné deti majú obyčajne veľa krúžkov, preto je dobre, ak rodičia zvažujú, či začnú s nástrojom hneď v prvej triede základnej školy. Pre niektoré deti je nástup do školy značná záťaž. Pre odreagovanie sa odporúčajú športové krúžky alebo krúžky, ktoré nevyžadujú domácu prípravu. To však neznamená, že by sa nástup do školy nedal spojiť s nástupom do ZUŠ-ky. Väčšina detí to zvláda  bez komplikácií.

U šikovných a zvedavých detí sa dá začať so zobcovou flautou alebo klavírom už od troch, či štyroch rokov. U huslí a gitary je lepšie počkať do šiestich rokov. Je síce pravda, že husle sa vyrábajú aj v zmenšených veľkostiach, no tvorba tónu je pre malé deti pomerne náročná. Existuje preto určité riziko, že ich odradí počiatočné "škrípanie". Mnohé nástroje vyžadujú vyšší vek. Je to dané ich veľkosťou alebo náročnosťou. Sem patria najmä dychové nástroje ako napríklad saxofón, klarinet, hoboj, trúbka. Podobne sú na tom niketoré sláčikové nástroje. Napríklad viola a kontrabas.

Každé nadšenie pre hudbu u detí je vhodné podporiť. I zdanlivo nekonečné búchanie varechou po hrncoch môže byť prínosom. Hudba rozvíja pravú hemisféru, preto výborne dopĺňa zaťaženie ľavej hemisféry, ktorú využívame najmä pri písaní, čítaní a počítaní. Mnoho slávnych ľudí malo vďaka hudbe vybudovanú rovnováhu v zaťažovaní obidvoch mozgových hemisfér. Rozvíjanie hudobného talentu podporuje rast inteligencie.

Deti reagujú na hudobné podnety spotánne. U malých detí možno sledovať knísanie a rytmické pohupovanie. Väčšie deti reagujú tancom a spevom. Deti v predškolskom veku obľubujú bubon, drevené paličky, triangel, zvonkohru alebo xylofón. Muzicírovanie je základom budúceho hudobného vzdelávania. Rodičia majú dobré skúsenosti najmä s hudobnými škôlkami, ktoré môžu  deti navštevovať v sprievode rodiča už od 18-tich mesiacov.

Kto chce počkať s navštevovaním ZUŠ-ky, môže zatiaľ rozvíjať hudobné nadanie detí doma. Podľa odborníkov sa včasný hudobný tréning podpisuje na rýchlejšom rozvoji viacerých schopností dieťaťa. Preto si s dieťaťom spievajte, trénujte rytmus a učte ho poznávať hudobné nástroje. Hudba zlepšuje rozvoj inteligencie od malička. Maličké deti sa dokážu rýchlo naučiť riekanky a vypočítavanky. Neskôr detské a ľudové pesničky. Výbornou pomôckou sú "spievajúce" hračky: detský klavírik, spievajúca knižka, spievajúci plyšový macík atď. Rozvoj verbálnych schopností pri využívaní rytmu a melódie je badateľný už po niekoľkých týždňoch.

Schopnosť efektívne využívať nervové spojenia, je čím ďalej dôležitejšia. O tom sa presviedčame v 21. storočí každý deň. Obzvlášť výrazne sa rozvoj inteligencie prejavuje pri tvorbe, ktorá mimoriadne aktívne stimuluje mozog. Navyše sa ukazuje, že vďaka hudobnému vzdelaniu sú deti zdravšie a úspešnejšie.

utorok 24. februára 2015

Zvuk - zaujímavosti a informácie

Čo je zvuk?

Zvuk je pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí. Najčastejšie ide o vzduch, vodu alebo napríklad kov. Zvuk sa šíri od zdroja zvuku kmitmi do okolia. Ľudia sú schopní zachytiť zvuk iba v určitom pásme. Rozsah počutia je u každého človeka iný, ale obvyklý rozsah sa pohybuje od 20 Hz po 20 kHz.

Hertz je odvodená jednotka frekvencie v sústave SI. Jej skratka je Hz. Jeden Hz znamená jedenkrát za sekundu.

Zvuk s frekvenciou pod 20 Hz nazývame infrazvuk. Zvuk s frekvenciou nad 20 kHz nazývame ultrazvuk. Vieš, že niektoré živočíchy sú schopné zachytiť tieto frekvencie? O slonovi sa vie, že  počuje infrazvuk. Ultrazvuk počuje viac živočíchov. Napríklad pes, mačka, myš, netopier alebo delfín. Netopiere sú schopné ultrazvuk nielen počuť, ale ho aj produkovať. Využívajú ho na orientáciu pri love. 

Vieš, aký je rozdiel medzi zvukom a tónom?

Zvuk je všetko, čo počujeme. Tón je zvuk, ktorý hráme alebo spievame. Tóny vznikajú pri pravidelnom, periodicky sa opakujúcom kmitaní. Zdrojom zvuku môže byť napríklad struna, membrána, hlasivky alebo iné kmitajúce teleso.

V hudbe si všímame, že počujeme vyššie a nižšie tóny. Vyššie majú vyššiu frekvenciu kmitov. Nižšie majú nižšiu frekvenciu kmitov. Nástroje, ktoré vydávajú hlboké tóny sú napríklad bubon alebo kontrabas. Vysoké tóny sú typické pre píšťalky. Hudba je vlastne organizovaný systém zvukov. Nehudobný zvuk je nepravidelné vlnenie, ktoré vnímame ako hluk (hukot motora, praskanie, škrípanie, šum mora, ... )

V hudobných nástrojoch vznikajú tóny rôznym spôsobom. Strunozvučné hudobné nástroje (napríklad husle, gitara, harfa) tvoria tón rozkmitaním struny. Tá je spojená s doskou alebo skrinkou nástroja. Blanozvučné hudobné nástroje (napríklad bubon) tvoria tón rozkmitaním napnutej membrány. Membránu môže hráč rozozvučať paličkou, kladivkom alebo rukou. Vzduchozvučné hudobné nástroje (napríklad flauta, klarinet, organ) vytvárajú tón rozochvením vzduchového stĺpca v nástroji.

Zdroj: wikipediaštvrtok 19. februára 2015

Hudobný teoretik z Florencie Vincenzo Galilei

Jeden z najslávnejších vedcov všetkých čias, Galileo Galilei, mal šikovného otca, ktorý vynikal v hudbe. Vincenzo Galilei bol hráč, spevák, skladateľ, teoretik, učiteľ, bádateľ a zároveň nadaný experimentátor. Vďaka jeho mimoriadnej gramotnosti zistil, že veľkosť intervalu síce závisí od dĺžky struny, ale mení sa v závislosti od druhej mocniny pnutia struny. Tento objav nelineárneho vzťahu bol dôležitým medzníkom vo vývoji matematiky. 

Vincenzo Galilei (približne 1525 - 1591) publikoval niekoľko kníh o hudobnej teórii. Výhodou bola jeho vlastná skúsenosť s hudbou a znalosti v oblasti matematiky. Práve Vincenzo ukázal, že správny pomer napätí pre oktávu je 4:1. Jeho experimenty sledoval aj jeho syn Galileo Galilei, čo zrejme významne ovplyvnilo jeho rozhodnutie venovať sa vedeckej činnosti.

Svoj život prežil striedavo vo Florencii a v Pise. Ako vidno z jeho záverov, hudba a matematika majú veľa spoločného. Matematika popisuje zákonitosti zvuku a harmóniu. Hudba má svoju štruktúru, nie je náhodná. Skladba má svoje tempo, tóninu, predznamenianie a harmonické pochody. Keby to tak nebolo, bola by iba zmesou zvukov bez ladu a skladu.

Vinzenzo Galilei je považovaný za prvého skladateľa, ktorý sa pokúsil o zloženie opery. Tento počin mal obnoviť antické hudobné divadlo. Jeho nasledovníci sa dokázali vžiť do pocitov a vášní antickických hrdinov a tak vznikol nový hudobný žáner, ktorý dnes poznáme pod označením opera.


Použitý zdroj: http://en.wikipedia.org

streda 18. februára 2015

Ako podporiť dieťa v hre na klavír, na gitaru alebo iný hudobný nástroj?

Táto otázka trápi nejedného rodiča. Klasický scénar prebieha asi takto. Dieťa chodí do ZUŠ-ky najprv rado a potom prechádza obdobím, kedy vymýšľa všetky možné zámienky, ako odložiť cvičenie na hudobný nástroj. Neskôr dokonca uvažuje o tom, že by prestalo navštevovať ZUŠ-ku. Toto je dilema nielen pre dieťa, ale aj pre rodičov. Rozhodnúť sa, či vydržať, alebo si nájsť inú aktivitu, je totiž spravidla veľmi náročné. Dôvodov za i proti je celá hromada.

S talentom, či bez talentu
Ak má rodič pocit, že jeho dieťa má talent, alebo je aspoň trochu hudobne nadané, vtedy je lepšie vydržať. Bola by škoda skončiť, ak nie je jasné, či nejde iba o momentálnu únavu alebo averziu. Ak bolo dieťa šikovné a zrazu sa mu nechce cvičiť, je dobré zistiť, prečo nastala strata motivácie. Niekedy sa za neochotou cvičiť na hudobný nástroj môže skrývať obyčajné nedorozumenie s pedagógom, alebo zlosť, že ostatní spolužiaci majú viac voľného času. Takéto dôvody nie sú dostatočnými na ukončenie hry na hudobný nástroj. Akékoľvek občasné "úlety" sa dajú odkomunikovať. Obyčajne aj dieťa uzná, že by bola škoda zahodiť roky cvičenia. Pre deti bez viditeľného hudobného talentu je možné po dôkladnom zvážení hľadať inú oblasť záujmu. Možno krásne maľujú alebo vynikajú v športe alebo v niečom inom. Horšie je to v prípade, ak dieťa nevie, čo presne chce. Vtedy je ťažké špecifikovať, či má alebo nemá zmysel pokračovať. Niekedy je dobré kontaktovať pedagóga, absolventov alebo spolužiakov z vyšších ročníkov, aby dieťa počulo aj výhody hry na hudobný nástroj. Pravdou je, že hra na hudobný nástroj pomáha žiakom aj na vyučovaní. Hudobná teória sa dá výborne využiť na hodinách dejepisu, či v matematike a fyzike.

Motivácia je dôležitá
Ukončenie hrania môže byť mrhanie talentom. Preto ak sa dá, lepšie je vydržať. Rozumný rodič vyskúša všetky možné spôsoby motivácie, aby dieťa nestratilo záujem o hudbu. Pochvala, obdiv, účasť na koncertoch, investícia do kvalitného nástroja, to všetko môže zvrátiť budúcnosť dieťaťa. Niekedy možno vyskúšať metódu nenútenia. Tak teda nehraj, keď nechceš. Len či to vydržíš? Niektorí rodičia berú deti na koncerty vážnej, ale i populárnej hudby. Hudba má neprekonateľné čaro, preto terapia hudbou býva obvykle úspešná. Netypická, ale veľmi zaujímavá metóda je nahrať s deťmi CD a potom ho dať rodine ako darček. Rodina je nadšená, deti sú na seba znovu hrdé. Niekedy stačí dieťa pri cvičení na hudobný nástroj naozaj počúvať. Tak, aby videlo skutočný záujem rodiča. Šikovný rodič sa pridá, spieva si s dieťaťom, hrá na iný hudobný nástroj alebo len tlieska do rymu. Za pokus to stojí. Snaha sa cení.

Hudba rozvíja schopnosti dieťaťa
Preto pri úvahe ako podporiť dieťa pri cvičení na klavír, gitaru, či iný nástroj, je dobré chápať, že hudba je vlastne komunikačný nástroj. Mnohé deti majú hudobné vlohy, akoby ďalší materinský jazyk. Vďaka hudbe si rozvíjajú sluchové, rytmické i emocionálne cítenie. Zároveň rozvíjajú svoju kreatívnosť, interpretačné i kompozičné schopnosti. Aktívne počúvanie hudby, hra na nástroj trénuje pamäť, zlepšuje mozgovú činnosť a celkovo rozvíja schopnosti a zručnosti dieťaťa. Každé dieťa, ktoré vydrží toto ťažké obdobie, sa nakoniec poteší, že našlo v sebe dostatok trpezlivosti. Veď čo môže byť krajšie, ako vedieť zahrať pieseň, ktorá príde na um, alebo ktorú počulo v rádii. Je úžasné sledovať dieťa, ktoré si s radosťou zahrá na klavíri, zabrnká na gitare alebo dokonca uchváti poslucháčov pri prvom verejnom vystúpení. Z niektorých vyrastú virtuózi, z iných muzikanti, z ďalších dirigenti alebo hudobní skladatelia. Niektorí sú dobrí vo svojom povolaní mimo hudby, avšak cestu k hudobnému nástroju si nájdu bez toho, aby ich niekto nútil. Hrajú si len tak, pre vlastné potešenie.

utorok 17. februára 2015

Durové stupnice

Ak sa chceš naučiť nejaké veci o durových stupniciach, potom si tu správne.

Zákonitosti durových stupníc:

Každá durová stupnica má intervaly medzi všetkými tónmi jeden tón, až na intervaly medzi 3. a 4. tónom stupnice a 7. až 8. tónom stupnice. To znamená, že keď si vezmeš ľubovoľnú durovú stupnicu a napíšeš si jej tóny (nezabudni na predznamenanie), všimneš si spomínanú zákonitosť.

Príklad: Stupnica C-dur má tóny c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2. Medzi c1 a d1 je čierna klávesa, teda poltón cis. To znamená, že medzi c1 a d1 je vzdialenosť dvoch poltónov, teda celého tónu. Ale medzi e1 a f1 nie je čierna klávesa, teda vzdialenosť medzi nimi je len pol tónu. To isté platí aj pre tóny h1 a c2.

Stupnica C-dur © autor L.A.M.


Príklad: Stupnica A-dur má 3 krížiky: fis, cis, gis. Jej tóny sú a1, h1, cis2, d2, e2, fis2, gis2, a2. Vidíš, že medzi tónmi cis2 a d2 je vzdialenosť iba pol tónu. To isté platí pre gis2 a a2.

štvrtok 12. februára 2015

Ako sa delia orchestre?

Orchestre sa delia podľa počtu nástrojov (a inštrumentalistov).

10 - 15 inštrumentalistov = Malý komorný orchester
pod 30 inštrumentalistov = Komorný orchester
viac ako 30 inštrumentalistov = Veľký komorný orchester
okolo 90 inštrumentalistov = Symfonický orchester
nad 150 inštrumentalistov = Veľký symfonický orchester

V dnešnej dobe hrajú koncerty najviac Veľké komorné orchestre alebo Symfonické orchestre. Samozrejme, že keď je skladba napísaná pre iný počet nástrojov, tak sa môže uprednostniť daný typ orchestra.

streda 11. februára 2015

Poznáš staroveké stupnice?

Možno niektoré stupnice nebadane zmiznú z tvojej pamäti. My si nejaké pripomenieme:

Staroveké stupnice:

Iónska - dnešná C-dur (C, D, E, F, G, A, H, C)
Dórska - veľká sexta (D, E, F, G, A, H, C, D)
Frygická - malá sekunda (E, F, G, A, H, C, D, E)
Lydická - zväčšená kvarta (F, G, A, H, C, D, E, F)
Mixolydická - malá septima (G, A, H, C, D, E, F, G)
Aiolská - dnešná a mol (A, H, C, D, E, F, G, A)

Týmto stupniciam sa hovorí aj Modálne stupnice.

Poznáš nástrojové zoskupenia?

Nástrojové zoskupenia majú názvy veľmi podobné, ako sú názvy jednotlivých intervalov.

1 hráč hrá = SÓLO
2 hráči hrajú = DUO
3 hráči hrajú = TRIO
4 hráči hrajú = KVARTETO
Zoskupenie 5 hráčov = KVINTETO
Zoskupenie 6 hráčov = SEXTETO
Zoskupenie 7 hráčov = SEPTETO
Zoskupenie 8 hráčov = OKTETO
Zoskupenie 9 hráčov = NONETO
Pre zoskupenie viacerých hráčov neexistuje takýto výraz. Zoskupenie 10 a viac hráčov sa nazýva orchester. O tom však neskôr.

Ako sa naučiť základné intervaly?

Je to veľmi jednoduché! Vysvetlíme si intervaly od tónu c1.

Noty v notovej osnove © autor IM

Klávesy od noty C © autor IM

Na každom hudobnom nástroji sú jasné intervaly. Intervaly sú jednotlivé vzdialenosti medzi tónmi.

Vzdialenosť 1-ného tónu ( c1 - c1) = PRIMA

Vzdialenosť 2-och tónov ( c1 - d1) = SEKUNDA
Vzdialenosť 3-och tónov ( c1 - e1) = TERCIA
Vzdialenosť 4-och tónov ( c1 - f1) = KVARTA
Vzdialenosť 5-ich tónov ( c1 - g1) = KVINTA
Vzdialenosť 6-ich tónov ( c1 - a1) = SEXTA
Vzdialenosť 7-mich tónov ( c1 - h1) = SEPTIMA
Vzdialenosť 8-mich tónov ( c1 - c2) = OKTÁVA

Intervaly, ktoré sa používajú menej sú napríklad NÓNA (9) alebo DEKA (10).

Viac detailov o intervaloch sa dozvieš v textoch:
Čisté intervaly
Malé a veľké intervaly

pondelok 9. februára 2015

Základy hudobného vzdelania - STUPNICE

Hoci mnoho detí nebaví hudobná náuka, teba možno začne. Dnes si povieme niečo o stupniciach.

Poznáme tri typy stupníc podľa počtu tónov:
- PENTATONICKÁ - má 5 rôznych tónov (známa aj ako čínska)
- HEXATONICKÁ - má 6 rôznych tónov (hovorí sa jej celotónová, lebo vzdialenosti medzi tónmi sú celé tóny)
- SEPTATONICKÁ - má 7 rôznych tónov.

Septatonické stupnice delíme na durové a molové. Ako príklad môžeme uviesť C dur, alebo a moll. Určite ti je takéto označenie stupnice známe.


Klavír © autor IM