hudbaonline 728x15

Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA


Server hudbaonline.sk  je internetový server vo forme blogu, ktorý poskytuje používateľom rôzne informácie, najmä zaujímavosti zo sveta hudby a služby. Pre nekomerčné účely sú poskytované zdarma.
Služby budú používateľom poskytnuté iba v prípade, že súhlasia s podmienkami a upozorneniami uvedenými v plnom rozsahu. Návštevou a používaním hudbaonline.sk a jej služieb používatelia súhlasia s podmienkami a upozorneniami v plnom rozsahu. 

Hudbaonline.sk rešpektuje práva duševného vlastníctva. Používateľovi nie je dovolené kopírovať, reprodukovať, sťahovať, nahrávať alebo sprístupňovať iným osobám akýkoľvek obsah.


Hudbaonline.sk je čiastočne založená na odkazoch tretích strán. Odkazované stránky nie sú pod kontrolou hudbaonline.sk a hudbaonline.sk nie je zodpovedná za obsah nachádzajúci sa na týchto stránkach. Žiadne súbory získané pomocou služieb hudbaonline.sk nemôžu byť rozširované ďalej. Ak používateľ počúva alebo sťahuje súbory pomocou odkazov tretích strán (napr. youtube) a sú pod ochranou autorského zákona, musí vlastniť takýto súbor. Takýto odkaz môže používateľ nahlásiť. 

Hudbaonline.sk neschvaľuje rozširovanie diel chránených autorským zákonom. Je to nelegálne sťahovanie materiálov, ktoré sú chránené autorským zákonom. 


Hudbaonline.sk žiadny súbor neukladá na svoj server. Poskytuje iba hypertextový odkaz alebo embedovací kód odkazujúci na server iného prevádzkovateľa. Ide teda o informáciu, kde je daný súbor (napr. videoklip) umiestnený. Nejedná sa o verejný prenos. Zodpovednosť za autorské práva má osoba, ktorá ich na server iného prevádzkovateľa (napr. youtube) umiestnila.


Ak používateľ nájde odkaz, ktorý porušuje autorský zákon, môže prevádzkovateľa upozorniť pridaním komentáru. Po overení bude takýto odkaz ihneď zmazaný. Ak ste vlastníkom autorských práv a zistíte, že na hudbaonline.sk sa nachádzajú odkazy, ktoré porušujú autorský zákon, postupujte rovnako. Po preukázaní budú tieto odkazy ihneď vymazané.

Zakazuje sa akákoľvek forma spamu na stránkach hudbaonline.sk.
Je zakázané urážať ostatných použivateľov alebo administrátorov na stránkach hudbaonline.sk. Je zakázané pridávať vulgárny alebo iný nevhodný obsah.
Hudbaonline.sk si vyhradzuje právo na zmeny a aktualizácie týchto podmienok, a to kedykoľvek bez upozornenia.

Prevádzkovateľ serveru hudbaonline.sk nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveri okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah komentárov príspevkov a diskusie na serveri.
Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri. Prevádzkovateľ nebude poskytovať, prenajímať alebo predávať získané osobné údaje o používateľoch žiadnej tretej strane.

Informácie, ktoré server hudbaonline.sk poskytuje nie sú 100% garantované. Texty sú určené pre  osobnú potrebu používateľov, nemôžu nahradiť názor experta, a to  aj napriek tomu, že server hudbaonline.sk sa snaží poskytovať presné informácie. 

Cieľom blogu hudbaonline.sk je snaha o propagáciu hudby, hudobného vzdelania. Väčšina príspevkov preto slúži na vzdelávacie účely. Hudbaonline.sk sa venuje najmä hre na hudobný nástroj, hudobnej náuke, skladateľom, hudobným dielam a zaujímavostiam zo sveta hudby. 


Informácie o súboroch cookies na našom webe.
V súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciach by sme Vás radi upozornili, že náš web www.hudbaonline.sk používa cookies.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
Ak budete pokračovať v prehliadaní našich stránok, považujeme to za Vás súhlas s ukladaním cookies do Vášho zariadenia. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za spracovanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb. 
Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Webstránky môžu používať aj cookies tretích strán, napríklad pre zobrazovanie relevantnej reklamy návštevníkovi - Google. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies. 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.
Prevádzkovateľ blogu:

Ing. Iveta Marônková - ORBIS
Furdekova 7
851 04 Bratislava
Slovenská republika
email: info zavináč hudbaonline.sk
 
IČO: 37223135
DIČ: 1025444783

ŽR č. 105 - 23486 Obvodný úrad živnostenského podnikania, Staromestská 6, 814 40 Bratislava


Prehlásenie o zaobchádzaní s osobnými údajmi návštevníkov internetového portálu v súlade s GDPR

Prevádzkovateľ internetového portálu, Ing. Iveta Marônková - ORBIS, Furdekova 7, 851 04 Braislava, IČO: 36743852, IČO: 37223135, sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi návštevníkov.

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva osobné údaje výlučne na reklamné účely. Ide o súbory cookies.

Tento portál používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Webstránky môžu používať aj cookies tretích strán, napríklad pre zobrazovanie relevantnej reklamy návštevníkovi - Google. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies. Súbory cookies máte možnosť povoliť alebo zakázať na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača. Tento portál oboznamuje návštevníkov s používaním cookies a vyzýva na ich povolenie. Cookies môžete teda vypnúť.

Prostredníctvom tohto portálu sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň potvrdzujete že sta boli oboznámení s podmienkami spracovania Vašich osobných údajov a dávate povolenie použiť tieto údaje na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov.

Tento portál taktiež obsahuje odkazy na iné webové stránky. Tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a prevádzkovateľ tohto portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

V súvislosti s GDPR upozorňujeme, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za komentáre návštevníkov publikované na portáli, keďže návštevníci preberajú súhlasom s pravidlami blogu a kódexom blogera plnú zodpovednosť za publikované výstupy.

Zoznam osobných údajov: 
IP adresa a cookies

Spoločné ustanovenia:

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup 
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 
Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracovania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 
Právo namietať
Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
Právo odvolať súhlas
Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov (napr. fotografia).
Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, zaslať písomnú žiadosť zaslanou do sídla prevádzkovateľa.


Tretie strany:


Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám a sprostredkovateľom.

Copyright © Všetky práva vyhradené. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.