hudbaonline 728x15

streda 30. decembra 2015

Ako sa naučiť noty / 1. lekcia

Ako sa naučiť noty / 1. lekcia


Naučiť sa čítať noty na klavír nie je také ťažké, ako to niekedy vyzerá. NOTY nie sú TONY, ale skrývajú TÓNY. Preto sa teraz poď pozrieť na zopár nôt. Chce to iba trochu trpezlivosti a cviku.

Každý začiatočník by sa mal najprv naučiť zopár základných vecí.

Notová osnovapäť čiar. To sú tie dlhé vodorovné linajky. Na začiatku notovej osnovy sa zapisuje kľúč a ďalšie údaje. Zopár zaujímavostí o notovej osnove nájdeš tu.

V prvej lekcii sa budeme venovať čítaniu nôt. Dĺžky nôt sme rozobrali v tomto príspevku: Noty - abeceda muzikantov.

Na prvom obrázku sa začínajú noty na prvej pomocnej čiare pod notovou osnovou. Nota, ktorá leží na pomocnej čiare, ča volá c1. Keďže ide o prvú lekciu pre začiatočníkov, pripomenieme, že v predznamenaní je husľový kľúč.

Noty v notovej osnove od c1 © autor IM

Na prvom obrázku sú tieto noty:
c1d1e1f1g1a1h1, c2, c2, h1, a1, g1, f1, e1, d1, c1.
Noty sa ukladajú na linajky a do medzier. V jednoduchosti čítame noty c, d, e, f, g, a, h, c, c, h, a, g, f, e, d, c. 

Na druhom obrázku sú noty rozdelené podľa toho, či ležia na linajke, alebo sú v medzere. V prvom takte sú teda noty c1e1g1h1. V druhom takte sú noty d1f1a1c2. Tieto noty sú zároveň notami stupnice C dur. Pri nácviku čítania nôt stačí, ak noty na obrázku čítame nasledovne: c, e, g, h, d, f, a, c. 

Noty na linajkách a v medzerách © autor IM

Na treťom obrázku sú noty od c2 po c1 v takomto poradí (bez uvádzania čísiel): c, h, a, g, f, e, d, c. 


Noty od c2 po c1 © autor IM

Skús prečítať noty na poslednom obrázku bez pozerania sa na text nad obrázkom. Vieš to správne? Over si to ešte raz. A teraz skúška. Ako sa číta druhá nota v prvom takte? A tretia nota v druhom takte?
Samozrejme, že ti prezradím riešenie:
Je to h1 a d1, alebo zjednodušene nota h a nota d. Nebolo to vôbec ťažké, však?

Pokračovanie:
Ako sa naučiť noty / 2. lekcia
Ako sa naučiť noty / 3. lekcia
Ako sa naučiť noty / 4. lekcia

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.