hudbaonline 728x15

piatok 30. októbra 2015

Spoznajte skladateľov súčasnej hudby

Spoznajte skladateľov súčasnej hudbyMelos-Étos Medzinárodný festival súčasnej hudby, Bratislava


Od roku 1991 sa v Bratislave koná významný festival súčasnej hudby. Vďaka vysokej kvalite si vybudoval vskutku zvučné meno. Zvláštnosťou festivalu je aj významné množstvo svetových a slovenských premiér. 

Nesmieme zabúdať, že každý autor bol v čase svojej tvorby súčasníkom. Klasikom sa skladateľ stáva po rokoch, niekedy až po mnohých generáciach. Festival Melos-Étos dáva výnimočným osobnostiam šancu získať slávu ešte počas svojho produktívneho života.

V dňoch 7. 11. až 13. 11. 2015 sa vďaka tomuto unikátnemu festivalu skladateľov a interpretov dá zoznámiť so špičkou v oblasti súčasnej hudby. Festival ponúka niekoľko koncertov, workshopov a seminárov, ktoré určite zaujmú skladateľov, interpretov, študentov ako aj odbornú verejnosť. Skladateľské a interpretačné workshopy sa budú konať v priestoroch VŠMU. 

V novembri 2015 ide už o 13. ročník festivalu Melos-Étos, keďže festival sa koná každé dva roky, obdobne ako Bienále ilustrácií Bratislava. V tomto roku sa nesie pod názvom Hudba je všade. Bližšie informácie nájdete na stránkach Hudobného centra.streda 28. októbra 2015

Ako vyjadriť hudbu?

Ako vyjadriť hudbu


Vyjadrovacie prostriedky hudby


Ak sa spýtame bežného človeka, ako vyjadriť hudbu, tak sa môžeme dočkať odpovede, že „spevom, tancom, hrou na hudobný nástroj“. Možno opýtaný ešte doplní, že  hudbe je najdôležitejšia melódia a rytmus.

V podstate je to tak. Melódia a rytmus sú základné vyjdarovacie prostriedky hudby. Vystihujú motív, a námet, ktorý je v hudobnom diele zachytený. Ľudia s hudobným vzdelaním spomenú aj harmóniu a tempo, prípadne dynamiku a farbu.

Takže, zatiaľ sme sa dozvedeli, že základné vyjadrovacie prostriedky hudby sú: melódia, rytmus, harmónia, tempo, dynamika a farba.

Čo môžeme chápať pod jednotlivými výrazovými prostriedkami:

Čo je melódia?
Melódia - je dominujúci výrazový prvok. Tvorí ju námet, teda rad tónov, vyjadrujúci myšlienku. Kratšie úseky melódie voláme frázy.

Čo vyjadruje rytmus?
Rytmus - je ďalším výrazným prvkom hudby. Rytmus je daný striedaním krátkych a dlhých tónov v takte, teda pravidelným striedaním fáz. Niektorí ľudia si ľahšie predstavia typ rytmu, keď im pripomína konkrétny tanec, napr. polku, sambu, valčík a podobne. Pri vnímaní rytmu sú vo výhode ľudia s rytmickým cítením. Rytmus je dôležitou súčasťou reči i tanca. Rytmus je aj výrazovým prostriedkom básní. Deti sa ľahko a rýchlo zoznámia s rytmom, ked sa učia detské riekanky. Pri riekankách si dokážu uvedomiť prízvučné a neprízvučné doby (metrum) a vedia ich vyjadriť tlieskaním.

Čo znamená harmónia?
Harmónia - je prvok, ktorý robí skladbu príjemnou, alebo naopak ťažko počúvateľnou. Niekedy sa harmónia nahrádza írečitým slovom ľúbozvučnosť. Ak hudba lahodí nášmu uchu, považujeme ju za harmonickú.

Čo je tempo?
Tempo - tempo ovplyvňuje dĺžku diela. Ide o rýchlosť, s akou hráme alebo spievame danú skladbu. Tempo môžeme udávať počtom dôb za minútu alebo ho môžeme vyjadriť slovne. Napríklad pomocou medzinárodne používanými talianskymi označeniami.

Čo znamená dynamika?
Dynamika - dynamika dáva hudbe hĺbku. Skladbu môžeme hrať ticho alebo hlasno. Počas skladby dokážeme zosilňovať a zoslabovať podľa potreby.

Čo znamená farba v hudbe?
Farba - farbu môžeme vyjadriť výberom hudobných nástrojov, či špecifickým hlasom. V prípade interpretácie skladby orchestrom dosiahneme úžasnú zvukovú farebnosť. Samotná farba tónu závisí od sily a počtu spoluznejúcich tónov. To sa prejaví v plnej šírke pri orchestrálnych skladbách alebo pri zborových spevoch.


Príklad detských riekaniek na precvičovanie rytmu :

Cip, cip, cipovička,
mak, mak, makovička,
cipovička cipová,
makovička maková.

Ide žaba po rebríku,
naťahuje harmoniku.
Ide to, nejde to
necháme to na leto.

Kvá, kvá, kvačica,
čierna, biela slepica,
pod stolom sú drobce,
kura vodu slopce.

Osievame múčku
v slamenom klobúčku,
čo naosievame,
pekárovi dáme,
a čo zvýši, to Mariši,
čo zostane, to Zuzane.

piatok 23. októbra 2015

Muzikoterapia / Hudba lieči

Dokáže hudba liečiť?


Táto otázka zaujíma ľudí už od dávnych čias. Ľudia si všimli, že hudba dokáže človeka upokojiť, ale aj vybudiť. Pôsobí na nás v každom rozpoložení. A v tom je jej čaro. Hudba nám pomáha v dobrom i v zlom. Milujeme ju, keď prekypujeme šťastím a uchyľujeme sa k nej, keď máme na duši smútok.

Hudba, na rozdiel od hluku a šumov, dobre vplýva na naše vnímanie sveta. Uvoľňuje napätie, prináša pokoj a vnútornú silu. Pomáha triediť myšlienky. Mnoho ľudí sa dokáže ponoriť do svojho vnútra, objaviť svoje dobré ja. Hudba prospieva vývoju mozgových schopností, čo sa prejavuje už od útleho veku. Pozitívne účinky hudby sa preukázali dokonca aj na vývoj plodu.

Učenie s hudbou je kapitola sama o sebe. Najlepšie výsledky sa pripisujú Beethovenovi a Mozartovi. Rytmus diel týchto svetoznámych skladateľov zodpovedá tlkotu srdca a frekvencii dýchania. Ich skladby pripomínajú matematickú reč. Vraví sa, že viacero skladateľov vážnej hudby vytvorilo diela, ktoré liečia. Napríklad Vivaldimu pripisujú zlepšenie funkcií mozgu, posilňovanie pamäťových schopností. Skladby Bacha a Brahmsa vplývajú dobre na pacientov s poruchou nespavosti.

Zákonitosti, ktoré skrýva vážna hudba, pomáhajú zlepšovať koncentráciu i sebadisciplínu. Počúvaním hudby sa neučíme vnímať iba samotnú hudbu. Učíme sa vnímať ľudí, s ktorými sa rozprávame. Sme schopní načúvať. Dokážeme zachytiť ich emócie. Stávame sa lepšími poslucháčmi. Ľudia, ktorí počúvajú vážnu hudbu, ocenia aj drobné detaily. Dokážu ich postrehnúť a vyhodnotiť. Tým sa zdokonaľujú ich analytické schopnosti. Počúvanie hudby má preukázateľne pozitívny vplyv na rozvoj duševných schopností.

Muzikoterapia


Okrem rozvoja schopností sa hudba využíva aj na liečenie rôznych ochorení. Muzikoterapiu odporúčajú odborníci na liečenie tela i duše. Pri hudbe sa pacient dokáže viac sústrediť na vnútorné pocity, čo napomáha lekárom najmä pri liečení duševných ochorení. Navodzovanie príjemných vnemov je prospešné aj pri srdcovocievnych ochoreniach. Týka sa to napríklad pacientov s vysokým krvným tlakom.

Správny výber hudby závisí od potrieb jednotlivca. Dôležitá je melódia, štýl i rytmus. Netreba zabúdať na primeranú hlasitosť. Na liečenie sa preferuje hudba, v ktorej vládne harmónia. Mnohí ľudia v prípade vyčerpania inštinktívne siahajú po ezoterickej, náladovej a upokojujúcej hudbe.

Okrem vážnej a ezoterickej hudby má na človeka priaznivé účinky aj spievanie ľudových piesní. Väčšinou ide o melódie, ktoré sú blízke našej mentalite. Preto netreba váhať. Spievanie precvičí pľúca, osvieži myseľ a rozveselí aj zarytého mrzúta. Kto nevie spievať, môže siahnuť po hudobnej produkcii druhých.

Na záver možno spomenúť Solfeggio frekvencie. Ide o využívanie frekvencií na hojenie.
Tieto Solfeggio frekvencie sa využívali už za čias gregoriánskeho chorálu. Jednej zo Solfeggio frekvencií (528 Hz alebo Mi) sa pripisujú zázračné účinky.

Tak, či onak, hudba lieči. Vyskúšaj a uvidíš.

sobota 17. októbra 2015

Slovenské ľudové piesne - Ja som bača veľmi starý

Ja som bača veľmi starý


Slovenské ľudové piesne (text)


Ja som bača veľmi starý, nedožijem do jari,
nebudú mi kukučky kukať pri tom mojom košiari.
Pomaly ovečky hore dolinami,
ja som bača starý, nevládzem za vami.
Hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom,
hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom.

Ja som bača veľmi chorý, nespôsobný do hory,
nevládzem po vŕškoch chodiť, ani ovečky dojiť.
Pomaly ovečky hore dolinami,
ja som bača starý, nevládzem za vami.
Hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom,
hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom.

Ktože vás už, ovce moje, poženie na tie hole,
nebudú mi kukučky kukať pri tom mojom košiari.
Pomaly ovečky hore dolinami,
ja som bača starý, nevládzem za vami.
Hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom,
hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom.

Ktože vás už, ovce moje, poženie na tie hole,
bude s vami k vode chodiť a do chládku vodiť?
Pomaly ovečky hore dolinami,
ja som bača starý, nevládzem za vami.
Hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom,
hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom.

Kto zachráni vás od škody, keď prídu zlé nehody,
kto vás bude od vlkov brániť a jahniatka vám chrániť?
Pomaly ovečky hore dolinami,
ja som bača starý, nevládzem za vami.
Hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom,
hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom.

Už ťa nechám, dobré bydlo, už odložím cedidlo,
zložím baltu i sekanec, smrť ma vedie na tanec.
Pomaly ovečky hore dolinami,
ja som bača starý, nevládzem za vami.
Hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom,
hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom.

Stíchli spevy po lúčinách, smutno, ticho v dolinách,
stíchli gajdy i fujary, nežije bača starý.
Pomaly ovečky hore dolinami,
ja som bača starý, nevládzem za vami.
Hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom,
hej, dziny, dziny, dziny, dziny dajdom.


Autorom tejto piesne je pravdepodobne Samuel Tomášik, slovenský prozaik a básnik, ktorého dielo zľudovelo.

piatok 16. októbra 2015

Claude Debussy

Claude Debussy (1862 - 1918)


Zakladateľ a predstaviteľ hudobného impresionizmu.

Debussy pochádzal z veľmi chudobnej rodiny, ktorá nemala peniaze na jeho vzdelanie. Iba šťastná náhoda spôsobila, že ho jeho teta zapísala na hodiny klavíra. Tam si malého nadaného chlapca všimla Chopinova žiačka, ktorá ho prihlásila na konzervatórium v Paríži. Tu sa okrem hodín klavíru venoval aj teórii a kompozícii.

Mladý Debussy už počas štúdia prichádzal s nápadmi, ktoré boli v rozpore s dovtedajšími harmonickými postupmi. Výborne si rozumel s Nadeždou von Meck (mecenáška Čajkovského). Práve ona ovplyvnila Debussyho tvorbu. Debussy sa vďaka nej zoznámil so skladateľmi Mocnej hŕstky a spoznal Čajkovského. Debussy bol výborný klavirista. Vynikal pri hraní z listu a pri štvorručných skladbách.

Neskôr Debussy študoval v Ríme, ale po čase sa vrátil do Paríža. Tam sa nevedel usadiť. Nemal šťastie na výber svojej životnej partnerky. S prvou sa neoženil, druhú si vybral za manželku, ale ich manželstvo po krátkom čase stroskotalo. Nakoniec si našiel intelektuálne primeranú ženu Emmu Bardacovú, s ktorou žil až do svojej smrti.

ukážka youtube

ukážka youtube

Najznámejšie Debussyho diela sú:

Klavírne skladby:
Detský kútik
Ostrov radosti 
24 skladieb Preludia, obsahujúce slávne skladby "Potopená katedrála", "Dievča s vlasmi ako ľan” a "Hmly"
Suite Bergamasque (jej súčasťou je "Claire de Lune" - prvá ukážka youtube)

Komorná tvorba:
rôzne sonáty

Orchestrálne skladby:
Faunovo popopludnie
More
Obrazy

Rapsódia pre klarinet a orchester

Opera Pelleas a Melisanda


Svojou tvorbou výrazne ovplyvnil hudbu 19. a 20. storočia najmä svojimi technickými inováciami. Jeho skladby obsahovali prvky z východných kultúr. Rád používal kvartové akordy. V jeho hudbe sláčikové nástroje nemajú také významné postavenie ako bolo zvykom. V skladbách využíva často dychové nástroje, harfu a flautu. 

Poznámka: Skladba Dievča s vlasmi ako ľan (druhá ukážka youtube) je známa divákom aj zo zvučky Nedeľnej chvíľky poézie (Nedělní chvilka poesie - TV).

štvrtok 15. októbra 2015

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas


Vianočné koledy (lyrics)


We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.

Good tidings We bring
To you and your king
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.

Now bring us some figgy pudding,
Now bring us some figgy pudding,
Now bring us some figgy pudding,
And bring some out here.

Good tidings We bring
To you and your king
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.

For we all like figgy pudding,
We all like figgy pudding,
For we all like figgy pudding,
So bring some out here.

Good tidings We bring
To you and your king
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.

And we won't go till we've got some,
We won't go till we've got some,
And we won't go till we've got some,
So bring some out here.

Good tidings We bring
To you and your king
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.

Autorom vianočnej koledy We wish you a merry Christmas je Arthur Warell.

ukážka youtube


Joy to the world

Joy to the world


Vianočné koledy (lyrics)Joy to the world! The Lord is come;
Let earth receive her king;
Let every heart prepare him room,
And heaven and nature sing,
And heaven and nature sing,
And heaven, and heaven, and nature sing.

Joy to the earth! the savior reigns;
Let men their songs employ;
While fields and floods, rocks, hills, and plains
Repeat the sounding joy,
Repeat the sounding joy,
Repeat, repeat the sounding joy.

No more let sins and sorrows grow,
Nor thorns infest the ground;
He comes to make his blessings flow
Far as the curse is found,
Far as the curse is found,
Far as, far as, the curse is found.

He rules the world with truth and grace,
And makes the nations prove
The glories of his righteousness,
And wonders of his love,
And wonders of his love,
And wonders, wonders, of his love.


ukážka youtube

Birthday of a King

Birthday of a King


Vianočné koledy (lyrics)In the little village of Bethlehem,
There lay a Child one day;
And the sky was bright with a holy light
O’er the place where Jesus lay.

Alleluia! O how the angels sang.
Alleluia! How it rang!
And the sky was bright with a holy light
’Twas the birthday of a King.

’Twas a humble birthplace, but O how much
God gave to us that day,
From the manger bed what a path has led,
What a perfect, holy way.

Alleluia! O how the angels sang.
Alleluia! How it rang!
And the sky was bright with a holy light
’Twas the birthday of a King.

Autorom vianočnej koledy je William H. Neidlinger.

ukážka youtube

Jingle Bells

Jingle Bells


Vianočné koledy (lyrics / text a noty)


Jingle Bells
Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bob tails ring
Making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

A day or two ago
I thought I'd take a ride
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side
The horse was lean and lank
Misfortune seemed his lot
We got into a drifted bank
And then we got upsot

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh yeah

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh


Pridali sme aj jednoduché noty. Pozor na krížiky v predznamenaní. Vianočnú koledu Jingle Bells hraj podľa nôt ľahko a veselo.


Jingle Bells - vianočná koleda  © autor obrázku IMukážka youtube

Vianočnú koledu Jingle Bells zložil James Lord Pierpont ku Dňu vďakyvzdania v roku 1857. Pôvodne sa volala One horse open sleigh. Dnes je to najobľúbenejšia a najznámejšia vianočná koleda na svete.

Vianočná koleda Jingle Bells je voľne prístupná. Už nespadá pod copyright. To sa ale netýka pesničky Jingle Bell Rock. Tá vyžaduje povolenie od autora.

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

utorok 13. októbra 2015

Pesničky na stužkovú

Nástup študentov 


Pesničky na stužkovú


Každoročne sa budúci maturanti tešia na stužkovú slávnosť. Chystajú pesničky, ktoré sa im vryjú do pamäti. Akú pieseň si vyberie na stužkovú tvoja trieda?

Tu je zopár tipov z vydarených stužkových:


Robbie Williams - Angels

ukážka youtube

Vangelis - Hymne

Madona - I deserve it

The Verve - Bitter sweet symphony

Adiemus (Enya) - Adiemus

ukážka youtube

U2 - Beautiful Day

Vanesa Mae - I´m a dount for lack o´Johnnie

Elán - Stužková

ukážka youtube

Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Vangelis - Alpha

Nightwish - Wish I Had An Angel

Gloria Gaynor - I will survive

Bon Jovi - It's My Life

Nightwish - Phantom of the Opera

ukážka youtube

Pink Floyd - We don´t need no education

Alicia Keys - Girl on fire

Všetky pesničky sú úžasné, ale žiadna stužková sa nezaobíde bez študentskej hymny. Preto sa nezabudni naučiť slová :)

Linka na text slávnej študentskej hymny Gaudemus igitur

Na stužkovú, stužkovací večierok, stužkovák a samozrejme na after party sa nezabúda. Preto sa dobre nalaď a uži si to.

Ak máš dobrý tip, napíš.

pondelok 12. októbra 2015

Tam rástla krásna jedlička

Tam rástla krásna jedlička


Ruské ľudové piesne


Tam rástla krásna jedlička,
kde šumel hustý háj,
či kvitol kvet, či padal sneh,
vždy bola zelená.

Jej metelica nôtila
do sníčkov častokrát
a mráz ju snehom ukrúcal,
by nezamrzla snáď.

A zajko bojko ušatý
si rád skákal pod ňou
a kde-tu sivý zlostný vlk
sa mihol čistinou.

V ruskom jazyku (v azbuke) sa pesnička začína takto:

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зелёная была.

Hudbu do filmu Mrázik, v ktorom zaznela aj táto pesnička, skomponoval Nikolaj Budaškin. Inšpirovala ho tvorba známeho ruského skladateľa Nikolaja Rimského-Korsakova.

Ukážka youtube


Bude zima, bude mráz

Bude zima, bude mrázPesničky a riekanky na vianočnú besiedku (text a noty)Bude zima, bude mráz,
kam sa vtáčku, kam schováš?
Schovám sa do javora,
tam je moja komora.

Bude zima, bude mráz,
kam sa vtáčku, kam schováš?
Schovám sa do chvojiny,
tam sú moje periny.


Bude zima, bude mráz  © autor obrázku IM


Poznámka: Pesnička Bude zima, bude mráz má ľahké noty. Tu sú noty na klavír pre začiatočníkov v G-dure. To znamená, že v druhom riadku sa tretia nota hrá na čiernej klávese, pretože G-dur má jeden krížik. Všetky ostatné noty sa hrajú na bielych klávesách. Pozri sa na príspevok o G-dure.

Bude zima, bude mráz je obľúbená detská pesnička, ktorú sa dieťa dokáže naučiť hrať na klavíri jedným prstom.

Svieť nám, stromček jagavý

Svieť nám, stromček jagavýPesničky a riekanky na vianočnú besiedku


Svieť nám, stromček jagavý,

už sme všetci zvedaví,
čí je ten darček a čo je v ňom, 
cingi, lingi, cingi, lingi, bom.

Svieť nám, vločka veselá,
svet sa odel do biela,
bláznivé vrabce škriepia sa s ním,
čimčarara, čimčarara, čim.

Svieť nám, stromček bielučký,
chytíme sa za rúčky,
nech naším spevom znie celý dom,
fidli-tidli, fidli-tidli, bom 

Autorom textu je Alojz Čobej.

Hore brehom, dolu brehom

Hore brehom, dolu brehom


Pesničky a riekanky na vianočnú besiedku


Hore brehom, dolu brehom,
zapadla mi chajda snehom.
Ľudia moji rata,
neviem, kde mám vráta!

Sem lopatu, cupi - lupi,
spravím chodník do chalupy.
Vymetiem i dvor,
pre zajačka z hôr.

Padá sniežik bielučký

Padá sniežik bielučký


Pesničky a riekanky na vianočnú besiedkuPadá sniežik bielučký,
na polia i na lúčky,
na záhrady, na lesy,
vtáčik malý kdeže si?

Tu na dvore bývam,
pod strechou sa skrývam,
zima mi je chuchuchu,
vám teplúčko v kožuchu.

Neboj sa ty vtáčatko,
každé dobré dieťatko
postará sa o teba,
dá ti zrna aj chleba.

Povedzte nám, pastierovia / pastuškovia

Povedzte nám, pastierovia / Povedzte nám, pastuškovia


Vianočné koledyPovedzte nám, pastierovia, čo ste videli?
Keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli?
Videli Dieťatko, krásne Pacholiatko, narodené v Betléme.

Ktože vám čo o Dieťati tomto povedal.
Ja by som bol s vami ta šiel, keby som bol znal.
Anjeli spievali, nám oznamovali, že sa Kristus narodil.

A kdeže je na hospode s Matkou sveta Kráľ,
by som i ja s vami ta šiel a ho privítal?
V chudobnej maštali, tam mu aj postlali, tam je jeho hospoda.

V chladnej noci jak obstojí Dieťa prekrásne,
keď v stajni nieto ničoho, len biedne jasle?
Vôl, osol dýchajú, a tak zohrievajú, to prekrásne Dieťatko.

Vylož svoje, ó, Ježiško, útle ručičky,
nech sa tešia s nami Tvoje verné dušičky!
Hľa, ľúbam ja Teba, Dieťatko, Ty z neba, Spasiteľu mój dobrý!

Otváram Ti svoje srdce, milý Baránku,
diablu, svetu ho zatváram, nemá v ňom spánku.
Stále v ňom prebývaj, sladko v ňom spočívaj, ó, môj dobrý Ježišku!


alebo

Povedzte nám, pastuškovia, čo ste videli?
Keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli?
Videli Dieťatko, krásne Pacholiatko, narodené v Betléme.

zvyšok textu je rovnaký

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

sobota 10. októbra 2015

O Tannenbaum, O Tannenbaum

O Tannenbaum, O Tannenbaum


Vianočné koledy (text)O Tannenbaum, O Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerszeit,
nein auch im Winter, wenn es schneit,
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!

O Tannenbaum, O Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen.
Wie oft hat nicht zu Weihnachtszeit
ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen.

O Tannenbaum, O Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren.

Poznámka: Text tradičnej nemeckej vianočnej koledy O Tannenbaum, O Tannenbaum vznikol v 19. storočí na námet ľudovej piesne zo 16. storočia. Pesnička ospevuje ihličnatý stromček, ktorý je stále zelený počas celej zimy. Autorom novodobej verzie je organista, učiteľ a skladateľ z Lipska Ernst Anschütz. 

piatok 9. októbra 2015

Silent night

Silent night


Vianočné koledy (lyrics)


Silent night, Holy night
All is calm, all is bright
Round yon virgin, mother and child
Holy infant, tender and mild
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Silent night, Holy night
Son of God, love's pure light
Radiant beams from thy holy face
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord at thy birth
Jesus, Lord at thy birth.

Silent night, Holy night
Shepherds quake, at the sight
Glories stream from heaven above
Heavenly, hosts sing Hallelujah.
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born.
Silent night - xmas carol  © autor obrázku IM


Pôvodný text tejto vianočnej koledy zložil Joseph Mohr a hudbu Franz Xaver Gruber. 

Linka na slovenskú verziu: Tichá noc
Linka na nemeckú verziu: Stille Nacht

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

Stille Nacht

Stille Nacht


Vianočné koledy1. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

2. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O wie lacht
Lieb´ aus deinem göttlichen Mund,
Da schlägt uns die rettende Stund´.
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in deiner Geburt!

3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn
Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n
Jesum in Menschengestalt,
Jesum in Menschengestalt

4. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt,
Jesus die Völker der Welt.

5. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß.

6. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
Jesus der Retter ist da!
Jesus der Retter ist da!


Stille Nacht © autor obrázku IMText zložil Joseph Mohr a hudbu Franz Xaver Gruber. Väčšinou sa spievajú iba tri slohy, a to: prvá, šiesta a druhá sloha.

Linka na slovenskú verziu: Tichá noc
Linka na anglickú verziu: Silent night

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

Štědrý večer nastal

Štědrý večer nastal


Vianočné koledy (text)


Štědrý večer nastal,
Štědrý večer nastal ,
koledy přichystal,
koledy přichystal.

Paní mámo, vstaňte,
paní mámo, vstaňte,
koledy nám dejte,
koledy nám dejte.

Paní máma vstala,
Paní máma vstala,
koledy nám dala,
koledy nám dala.

Podobná verzia:

Štědrej večer nastal.
Štědrej večer nastal,
koledy přichystal,
koledy přichystal.

Panimámo, vstaňte.
Panimámo, vstaňte,
koledu nám dejte,
koledu nám dejte.

Panimáma vstala.
Panimáma vstala, 
koledu nám dala,
koledu nám dala.

Poznámka: Štědrý večer nastal je tradičná česká ľudová koleda.

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

Pásli ovce valaši / Pásli ovce valasi

Pásli ovce Valaši / Pásli ovce valasi


Vianočné koledy (text)Pásli ovce Valaši
pri betlemskom salaši.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

Anděl se jim ukázal,
do Betléma jít kázal.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

Vstaňte hore a choďte,
Pána Krista najdete.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

On tam leží v jesličkách,
ovinutý v plenčičkách.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

Anděl zpívá písničku,
pozdravuje matičku.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.

Poznámka: Moravská ľudová vianočná koleda. V niektorých zdrojoch sa uvádza ako autor F. Sušil. 

Známa je aj iná verzia:

Pásli ovce valasi


Pásli ovce valasi
pri betlemskom salaši,
anjel Pána spieval tam,
narodil sa veľký Pán.

Oni sa ho zľakli,
na kolená kľakli
veľmi zdesení. 

Volal, by sa nebáli,
do Betlema spiechali,
že tam narodeného
nájdu Kráľa mocného. 

Do Betlema išli,
Jezuliatko našli,
v jasliach, v maštali.

Prijmi dary premilé,
ó, Dieťatko spanilé,
s vďačným srdcom dávame
Spasiteľu, čo máme.

Ráč nás vždy požehnať,
nás ku sebe prijať
do blaženosti!

Poznámka: Pri tejto verzii sa ako autor uvádza Vojtech Wick.

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

Dobrý pastier sa narodil

Dobrý pastier sa narodil


Vianočné koledy (text a akordy)Dobrý pastier sa narodil,
by ovečky vyslobodil,
pri betlémskom salaši
radujte sa, veselte sa, valasi.

Radujte sa a plesajte,
láskou k Bohu plápolajte,
že nám Boh dal takého,
žiadaného nám pastiera dobrého.

Keď sa jedna ovca stratí,
on sa hľadať ju navráti,
nebojí sa zanechať,
pre tú jednu deväťdesiať aj deväť.

Ó, dieťatko utešené,
z čistej Panny narodené,
daj náxn svojej niilosti,
nech sa s tebou uvidime v radosti.

Text a akordy

C                         G  
Dobrý pastier sa narodil,
C                         G  
by ovečky vyslobodil,
C        C7           F  C
pri betlémskom salaši
G               C   A         G  C
radujte sa, veselte sa, valasi.

Poznámka: Koledu Dobrý pastier sa narodil upravili A. Hlinka a J. Chládek.

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

Nesiem vám noviny

Nesiem vám noviny


Vianočné koledy (text)


Nesiem vám noviny, počúvajte,
z betlémskej krajiny, pozor dajte.
Čujte ich pilne, sú neomylné,
čujte ich pilne, sú neomylné,
rozjímajte.

Syna nám zrodila čistá Panna.
V jasličky vložila Krista pána.
K sebe vinula a povinula,
k sebe vinula a povinula,
požehnaná.

Poznámka: Vianočná koleda Nesiem vám noviny sa zvykne spievať na Narodenie pána pri omši 25. decembra.
Koleda bola vydaná aj v notách pre organistov v r. 1881. Autorom je Andrej Radlinský.

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

Do mesta Betléma

Do mesta Betléma


Vianočné koledy (text)


Do mesta Betléma pospiechajme,
pri jasliach kolená zohýbajme.
Kristu v Sviatosti, v poníženosti
sa klaňajme.

Z neba k nám zostúpil, nás miloval,
aby nás vykúpil, telo si vzal.
Mnohé úzkosti v ľudskej bytosti
okusoval.

V jasliach si vložený narodený,
by hriešnik stratený bol spasený.
V tejto Sviatosti si nám z milosti,
sprítomnený.

Poznámka: Koleda vyšla knižne v roku 1881 a v r. 1882. Autorom je A. Radlinský. Pod úpravy sa podpísali František Otto Matzenauer a J. Mathulay.

František Otto Matzenauer bol učiteľom v Brezne a v Starej Turej, a neskôr profesorom na učiteľskom ústave v Trnave. Do dejín sa zapísal aj ako autor didaktizujúcich výchovných próz, prekladateľ, editor, hudobný skladateľ a dirigent.

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

Dnešný deň sa radujme

Dnešný deň sa radujme


Vianočné koledy (text a akordy)


Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme
Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme
Ježiškovi malému, v jasliach uloženému.
Spi, spi, Ježišku, milý synáčku.

Krásna panna prečistá porodila nám Krista.
Krásna panna prečistá porodila nám Krista.
V jasličky ho vložila, plienkami obložila.
Spi, spi, Ježišku, milý synáčku.

Matka mu vyspevuje, svätý Jozef pestuje
Matka mu vyspevuje, svätý Jozef pestuje
Spi, synáčku premilý, ty kvet krásny spanilý.
Spi, spi, Ježišku, milý synáčku.
Text a akordy

C           G        F       C               G          C
Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme
C           G        F       C               G          C
Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme
C      G     C      G     C           G   C  G
Ježiškovi malému, v jasliach uloženému.
C            F     C            G      C
Spi, spi, Ježišku, milý synáčku.


Poznámka: Vianočná koleda Dnešný deň sa radujme sa zvykne spievať na Narodenie pána pri omši 25. decembra. Koleda bola vydaná aj v knihe pre organistov v roku 1917. Išlo o tretie vydanie notovaného spevníka Alleluja, ktorý zostavil Štefan Janovcsik. Harmonizáciu a úpravu piesní vykonal Štefan Horváth.

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

štvrtok 8. októbra 2015

Jak si krásne, Jezuliatko

Jak si krásne, Jezuliatko


Vianočné koledy (text)


Jak si krásne, Jezuliatko,
prostred noci, neviniatko.
Pred tebou padáme,
dary ti skladáme.
Pred tebou padáme,
dary ti skladáme.

Ja ti dávam dve kozičky,
by zahriali tvé nožičky.
Ja zas trochu mliečka,
by kvitli tvé líčka.
Ja zas trochu mliečka,
by kvitli tvé líčka.

A čo my ti hudci dáme?
My pre teba nič nemáme.
My ti zadudáme,
piesne zaspievame.
My ti zadudáme,
piesne zaspievame.

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

Do hory, do lesa

Do hory, do lesa


Vianočné koledy (text)


Do hory, do lesa, valasi!
Či horí v tom našom salaši?
Radosť veľká sa zjavuje
a tento svet potešuje.
Vstávajte bratkovia k jasličkám,
aby ste zjavili svetlo nám.

Počkajte nás, milí bratkovia,
nebeskí lietajú poslovia.
Sláva Bohu, prespevujú,
pokoj ľuďom ohlasujú.
Vstaňte a vítajte vznešené
dieťatko ležiace na sene.

Poznámka: Autorom vianočnej koledy Do hory, do lesa je kazateľ a organista Edmund Pascha. Pôsobil v Čechách a na Slovensku. V niektorých zdrojoch sa uvádzajú ako autori A. Hlinka a J. Chládek.

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

Narodil sa Kristus Pán

Narodil sa Kristus Pán


Vianočné koledy (text)


Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa,
z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa.
Z života čistého, z rodu kráľovského
nám Pán narodil sa.

Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa,
na svet nám je poslaný, radujme sa.
Z života čistého, z rodu kráľovského
Kristus Pán narodil sa.


Poznámka: Narodil sa Kristus pán bola pôvodne česká vianočná pieseň pravdepodobne z prelomu 15. a 16. storočia.

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

Tichá noc, svätá noc

Tichá noc, svätá nocVianočné koledy (text a noty)


Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky tíško spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!
Tichá noc - vianočná koleda  © autor obrázku IMPoznámka: Autorom hudby je Franz Xaver Gruber a textu Joseph Mohr. Organista a kaplan zložili túto nádhernú koledu v roku 1818. Je to jedna z najznámejších skladieb. Jej originálny názov je Stille Nacht, heilige Nacht. Text bol preložený do vyše 300 jazykov a nárečí. Zaujímavé je, že táto koleda vznikla presne na štedrý deň. Zdroj: wikipedia.

Ukážka youtubeLinka na nemeckú verziu: Stille Nacht
Linka na anglickú verziu: Silent night

Linka na Najkrajšie vianočné koledy

streda 7. októbra 2015

Johannes Brahms

Johannes Brahms (1833 - 1897)


Nemecký hudobný skladateľ Johannes Brahms patrí medzi predstaviteľov klasicizujúceho romantizmu.

Svojim dielam dal nádych romantizmu, obdivuhodnú harmóniu a rytmickosť. Jeho diela sú vynikajúco prepracované. Ako mnoho iných slávnych hudobníkov 19. storočia, aj Johannes Brahms bol klavirista. Vystupoval od malička. Prvé verejné vystúpenia mal už ako 10 ročný. Vďaka koncertovaniu sa poznal s viacerými hudobníkmi. Medzi jeho dobrých priateľov patril Robert Schumann. Ten ho predstavil uznávaným skladateľom a doporučil jeho diela vydavteľom hudobnín.

Hoci Brahms túžil dirigovať v rodnom Hamburgu, nikdy sa mu to nepodarilo. Preto odišiel do veľkomesta hudby, do Viedne, kde žil skromným životom. Napriek tomu štedro podporoval talentovaných hudobníkov. Podporil aj začínajúceho Antonína Dvořáka.

Najznámejšie diela Johannesa Brahmsa sú:
- Štyri Brahmsove symfónie
(symfónia č. 1 c-mol, symfónia č. 2 D-dur, symfónia č. 3 F-dur a symfónia č. 4 e-mol)
- Klavírne koncerty
- Nemecký rekviem (zložil ho po smrti svojej matky)
- Akademická overtúra
- Uhorské tance (celkovo ich je 21)

Najznámejšia skladba Johannesa Brahmsa je Uhorský tanec č. 5. Zhodou okolností práve Uhorský tanec č. 5 je variáciou na skladbu talentovaného skladateľa Béla Kélera (vlastným menom Albert Paul Kéler), ktorý pochádzal z Bardejova.

Medzi ďalšie Brahmsove diela, ktoré sú obľúbené do dnešných čias, patria komorné diela ako husľové sonáty, klarinetové sonáty, klavírne kvartetá a violončelové sonáty.

Bližšie údaje:
Johannes Brahms
Narodenie: 7. mája 1833, Hamburg
Úmrtie: 3. apríla 1897, Viedeň

Zaujímavosť:
Otec Johannesa Brahmsa hrával na lesnom rohu. Patril medzi hudobníkov, ktorí ovládali hru na viacerých hudobných nástrojoch.
Johannes Brahms je pochovaný na cintoríne Zentralfriedhof vo Viedni.
Múzeum Johannesa Brahmsa možno navštíviť priamo v jeho rodnom meste, teda v Hamburgu na Peterstrasse č. 39. Druhou možnosťou je návšteva Brahmsovho múzea v meste Mürzzsuchlag am Semmering na Wiener Straße č. 4 (autom z Viedne trvá cesta asi 70 minút).

Uhorský tanec č. 5 patrí medzi skladby, ktoré sú ľahko rozpoznateľné. Tento čardáš bravúrne hrajú Maďarský symfonický orchester, Viedenský filharmonický orchester, Cigánski diabli a ďalšie zoskupenia.

Noty pre klavír (štvorručnú verziu) a noty pre orchester nájdete tu:nedeľa 4. októbra 2015

Ferenz Liszt

Ferenz Liszt (1811 - 1886)Ferenz Liszt sa narodil v Rakúsko-Uhorsku. Každý štát monarchie si ho prisvojoval. Preto nečudo, že jeho meno nájdeme v rôznych podobách. Skladateľ sa spomína napríklad ako František Liszt, Ferenc Liszt, ale aj Franz Liszt. Ferenz Liszt bol predstaviteľom novoromantizmu.

Ferenz Liszt bol hudobne nadaným chlapcom a preto ho dali študovať do Viedne, kde ho viedli skladatelia Carl Czerny a Antonio Salieri. Tam sa stretol aj so slávnym Beethovenom. Keďže bol klavírnym virtuózom, koncertoval po celej Európe. Vďaka inšpirácii, ktorú získal pri návšteve Paganiniho koncertu v Paríži, trvdo na sebe pracoval. Bol prvý, kto uviedol klavírny recitál do koncertných siení. Neskôr dirigoval. Preslávil sa aj ako skladateľ orchestrálnych a zborových skladieb. Vytvoril nový hudobný druh – programovú orchestrálnu skladbu, symfonickú báseň. 

Lisztova busta sa nachádza aj na historickej budove Národného divadla v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Ďalšia busta od Viktora Tilgnera je za Dómom sv. Martina na Rudnayovom námestí. Jeho pamätná tabuľa je umiestnená na vonkajšej stene Univerzitnej knižnice (palác Leopolda De Pauliho - Ventúrska ulica), kde Liszt koncertoval ako 9-ročný.

Najznámejšie diela Ferenza Liszta sú:
Fautovská symfónia
Danteovská symfónia
- Uhorská fantázia
- Sonáta h mol
- Klavírne koncerty Es dur a A dur
- trinásť symfonických básní: Tasso podľa Torquata Tassa, Prelúdia podľa Lamartina, Hunská bitka podľa obrazu Kaulbacha, Hamlet podľa Shakespearovho hrdinu, Orfeus podľa maľby na antickej gréckej váze, Od kolísky po hrob podľa Zichyho kresby a Slávnostné zvony

Bližšie údaje:
Ferenz Liszt
Narodenie: 22. októbra 1811, Raiding
Úmrtie: 31. júla 1886, Bayreuth

Zaujímavosť: 
Posledné roky svojho života trávil najmä v Ríme (Taliansko), v Budapešti (Maďarsko) a vo Weimare (Nemecko). Vo Weimare Ferenz list bezplatne učil viacerých talentovaných klaviristov z Nemecka i z iných krajín. Vila, v ktorej býval počas letných mesiacov, je prístupná verejnosti. Zachoval sa nábytok, dve piána a ďalšie artefakty. Pamätnú izbu možno vidieť denne okrem utorka na adrese Marienstraße 17, vo Weimare.

F. Liszt mal tri deti. Jeho dcéra Cosima sa vydala za nemeckého hudobného skladateľa Richarda Wagnera.

Sochy slávneho virtuóza a a hudobného skladateľa nájdeš v Bratislave, v Budapešti, v Pécsi, v Toronte, v Bayreuthe (busta).

V Maďarsku pomenovali podľa skladateľa najväčšie maďarské letisko. Jeho názov je Medzinárodné letisko Ferenca Liszta Budapešť, po maďarsky Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (pôvodne nazývané Medzinárodné letisko Budapešť Ferihegy).