hudbaonline 728x15

streda 6. mája 2015

Ako pripraviť hudobný projekt

Ako pripraviť hudobný projekt


Na zvládnutie hudobného projektu sa treba dôkladne pripraviť. Nestačí dobrý nápad a entuziazmus, hoci bez nich to nejde. Hudobný projekt obyčajne zastrešuje viacero ľudí.

Hudobný projekt nie je iba o spevákovi alebo o hudobníkoch na javisku. Toto platí nielen pre veľké hudobné projekty, ako sú napríklad koncerty v obrovských halách alebo na štadiónoch, ale aj pre malé besiedky v školách.
Na každom úspešnom podujatí sa podieľa mnoho ľudí, ktorí síce nestoja na javisku, ale aj tak by si zaslúžili náš obdiv.

Od myšlienky k realizácii
Preto pred každým projektom treba pripraviť aspoň základný náčrt, kostru projektu. Kto, kde, kedy sú iba niektoré z otázok, ktoré si treba ujasniť hneď pri príprave.
Jednou zo zásadných otázok je, či bude podujatie verejné, alebo bude organizované pre vybranú skupinu ľudí. Ďalšou nemenej dôležitou otázkou je, či pôjde o komerčný alebo nekomerčný projekt, resp. či sa bude vyberať vstupné a podobne. S tým súvisí finančné plánovanie, ktoré bude podriadené prvotnému rozhodnutiu.

Dobrý rozpis je výbornou pomôckou
Plánovanie hudobného podujatia je náročná činnosť, preto je treba dbať na dodržiavanie harmonogramu prác, aby sa hudobný projket zrealizoval v plánovanom termíne. Zháňanie nôt, spevákov, hudobníkov, dirigenta, vhodných priestorov, nie je nič jednoduché. Organizovanie väčšieho počtu ľudí, zabezpečenie nácvikov, osvetľovačov, zvukárov, maskérov a všetkých tých nenápadných, ale nevyhnutných pomocníkov, vyžaduje určité skúsenosti.

Ideme do toho
Keď je veľký predpoklad, že teoretická príprava projektu nezanedbala žiadne detaily, možno sa pustiť do spustenia projektu. Zrejme je jasné, že počas realizácie sa vždy vyskytnú veci, ktoré je treba hasiť za pochodu, ale pravodu je, že je dobre, ak je ich čo najmenej. Nie je nič horšie, ak sa zistí, že sála, kde sa malo konať podujatie je obsadená, alebo že ochorie spevák, alebo sponzor odmietne poskytnúť sľúbený sponzorský dar. To sú veci, ktoré môžu spôsobiť zrušenie projektu. Preto si treba prejsť všetky fázy projektu radšej viackrát, aby sme sa uistili, že sme na nič nezabudli.

Autorské práva
Pri príprave projektov treba dbať na doržiavanie autorských práv. Obzvlášť pri komerčných projektoch treba poznať všetky súvisiace zákony a vykonať potrebné ohlášky a uhradiť príslušné poplatky. Školské projekty sú trochu vo výhode, pretože hudobné projekty pre vzdelávacie účely majú rôzne úľavy.

Super nápad
Pri realizácii projektu sa často možno stretnúť s kreativitou a dobrými nápadmi, ktoré prichádzajú od vystupujúcich alebo aj od ďalších zúčastnených osôb. Niekedy nie je možné zapracovať všetky pripomienky, no často ide o úžasné drobnosti, ktoré posunú projekt o úroveň vyššie.

Aj toto treba zabezpečiť?
Možno to na prvý pohľad nevyzerá dôležité, ale pri príprave hudobného projektu nemožno zabúdať ani na logistiku celého podujatia. To znamená, že okrem bežného scénara (príchody, odchody ľudí), treba pripraviť rôzne káble, mikrofóny, odposluchy, reproduktory, jednoducho kompletnú techniku. Taktiež treba dbať na dostatok priestoru pre účinkujúcich, zabezpečenie bezpečnosti, požiarnu ochranu, zdravotnú službu a iné povinnosti. No a nakoniec nesmieme zabudnúť na publikum. S tým súvisí príprava sedenia. Propagácia podujatia a distribúcia lístkov je tiež mimoriadne dôležitou súčasťou projektu. Mysleli ste na to vopred? Dohodli ste si agentúru, skúsenú firmu alebo aspoň spoľahlivých nadšencov?

Nepodceňte skúsenosti 
Kvalitné zabezpečenie plynulosti prípravy, realizácie i priebehu samotného predstavenia je otázkou praxe. Preto je lepšie spolupracovať s ľuďmi, ktorí majú za sebou viacero projektov. Po záverečnom potlesku (ak sa všetko vydarilo) si možno vydýchnuť. Aj to iba na krátky čas, pretože potom prichádza vyhodnotenie projektu, vyúčtovania, úhrady platieb, daňové povinnosti, prípadne následná propagácia projektu v médiách.

Hudba povznáša ducha. Bez hudby by bol svet smutnejší. Preto prajeme všetkým organizátorom, vystupujúcim i publiku radosť z hudobných podujatí.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.