hudbaonline 728x15

streda 13. mája 2015

Ako a kde stiahnuť hudbu legálne

Ako a kde stiahnuť hudbu legálne


Na internete je celá hromada stránok, ktorá ponúka download skladieb a hudobných diel. Ak si chceš stiahnuť pesničku, album alebo rôzne hudobné diela, nie vždy ide o legálne sťahovanie. Pri zvažovaní, či ide o legálne alebo nelegálne stiahnutia má užívateľ ťažkú pozíciu. Nie je v jeho silách posudzovať, či stránka, ktorá hudbu ponúka, rieši autorské práva. Pritom nie každý užívateľ chce sťahovať hudbu hlava nehlava. Možno je to aj tvoj prípad. Doba sa mení a ľudia často hľadajú korektné zdroje. Dokonca im nejde iba o pesničky zadarmo, sú ochotní uhradiť aj nejaký poplatok (samozrejme primeraný :).

Už dlhé roky sú známe portály Amazon a iTunes, kde sa dá sťahovať hudba legálne. Pesničky a celé albumy sú väčšinou vo formáte mp3. 

Ak hľadáš ďalšie zaujímavé portály na sťahovanie a počúvanie hudby bez obmedzení, tu sú tipy na niektoré z nich (nie je v našich silách overovať legálnosť zdrojov):

Soundcloud

Freemusicarchive

eMusic


Viacero zo spomínaných stránok vyžaduje registráciu užívateľa. Na oplátku ponúkajú streamovanie zvukových nahrávok. Niektoré majú bezplatný prístup počas skúšobného obdobia a po ňom požadujú mesačné poplatky. Väčšina z uvedených portálov má obrovské databázy. Výhodou je jednoduchý užívateľský prístup na rôznych platformách. Je prakticky jedno, či použiješ mobil, tablet, počítač alebo smart TV. Stiahnutie hudby z internetu, hoci aj z legálnych zdrojov ešte neznamená, že sa dá používať na rôzne účely. Napríklad ju nemožno použiť ako podmaz k videám na youtube. Copyright sa nedá obísť.

Ale, aby to nebolo také jednoduché, ešte jedna poznámka na okraj. Zaujímavé je, že rozhodnutie Európskeho súdneho dvora nerieši iba tých, ktorí hudbu nelegálne „zavesia“ na internet, ale aj užívateľov, ktorí využívajú rôzne úložištia na stiahnutie hudobných diel. Na zá­kla­de rozhodnutia si uží­va­teľ mô­že zho­to­viť kó­piu autor­ské­ho di­ela pre osob­nú pot­re­bu len v prí­pa­de, ak si ju vy­tvá­ra z op­ráv­ne­ných le­gál­nych zdro­jov. Toto je výklad Európ­skeho súd­neho dvora k smer­ni­ci Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy 2001/29/ES z 22. má­ja 2001 na pod­net Ho­lan­dské­ho naj­vyš­šie­ho sú­du. Otázkou ostáva, ako má bežný užívateľ vedieť, ktorá stránka je legálny a ktorá pirátsky zdroj. O tom sa v rozhodnutí nehovorí. To by bežnému užívateľovi uľahčilo život, pretože by sa nestal pirátom proti svojej vôli.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.