hudbaonline 728x15

nedeľa 31. mája 2015

Ermanno Wolf-Ferrari

Ermanno Wolf-Ferrari (1876 - 1948)Známy taliansky skladateľ, ktorý patril pred prvou svetovou vojnou medzi najhranejších operných skladateľov, sa spočiatku venoval štúdiu maliarstva, keďže jeho otec bol maliar. Neskôr, po štúdiu v Ríme a v Mníchove, sa začal intenzívnejšie venovať hudbe. Zaujala ho kompozícia. Z Mníchova sa vrátil do rodných Benátok, kde sa zoznámil s hudobným skladateľom Verdim.

Jeho prvé skladby mu doma neprinášali úspech. V zahraničí ich prijímali oveľa lepšie. Preto začal svoje diela uvádzať najmä v Nemecku a až potom sa predstavil domácemu publiku. Opery Ermanna Wolfa-Ferrariho boli veselé, romantické a vyznačovali sa zaujímavým príbehom. Mnohé čerpali z hier dramatika Carla Goldoniho.

Medzi nádherné opery možno zaradiť melodickú operu Šperky Madony (I gioielli della Madonna). Ide o operu plnú vášne, lásky, ale aj nenaplnených túžob. Jej dej, postavený na konflikte lásky, svätokrádeže a šialenstva je príbehom ľudí, ktorí sú pre svoje city schopní obetovať svoju budúcnosť. Južanský temperament z ulíc Neapola, silný príbeh a skvelé výkony operných hviezd prinášajú strhujúci zážitok.

Ermanno Wolf-Ferrari sa počas I. svetovej vojny uchýlil do Zurichu vo Švajčiarsku, keďže jeho obľúbené krajiny Taliansko a Nemecko boli súčasťou vojnového konfliktu. Po skončení vojny sa usadil v Salzburgu, Mozartovom meste, neskôr sa vrátil do Zurichu a nakoniec zomrel v rodných Benátkach. 

Jeho opery sa s úspechom hrajú v Berlíne, Chicagu, New Yorku, v Miláne, v Benátkach i ďalších metropolách. I gioielli della Madonna mala premiéru na doskách Slovenského národného divadla  29. a 30. mája 2015. Jej hudobnodramatické poňatie bolo plné fantázie, farieb a pohybu. SND v Bratislave sa tak zaradilo medzi popredné operné scény, ktoré s úspehom uviedli túto úžasnú operu. 

Medzi najznámejšie diela Ermanna Wolfa-Ferrariho patria opery, orchestrálne a komorné skladby.
Z opier vyberáme: Popoluška, Šperky Madony (I gioielli della Madonna), Štyria grobiani (I quatro rusteghi), Nový život, Zvedavé ženy, Nebské rúcho a Sly.

Ukážka youtube

Bližšie údaje:
Ermanno Wolf (Neskôr si pridal matkine meno Ferrari)
Narodenie: 12. januára 1876, Benátky
Úmrtie: 21. januára 1948, Benátky
Zaujímavosť: Hoci hral od malička na klavír, komponovať začal až ako dospelý. 
Ermanno Wolf-Ferrari bol za svojho života považovaný za jedného z najvýznamnejších operných skladateľov. Označovali ho menom Mozart redivivus.

štvrtok 14. mája 2015

Dobrej hudby je stále viac

Dobrej hudby je stále viac


Mnoho ľudí sa domnieva, že dnes neexistuje dobrá hudba. Tvrdia, že naozaj kvalitná hudba vznikala iba v minulosti. To je ale príšerný omyl! To, že sa produkuje všeličo, ešte neznamená, že by svet nemal medzi sebou géniov. Práve naopak. Vo svete vzniká také neuveriteľné množstvo úžasnej a skutočne veľmi rôznorodej hudby, že je takmer nemožné zaregistrovať všetkých velikánov. Dôkazom toho, že aj v minulosti mali „súčasní“ (rozumej vtedajší) skladatelia okolo seba podobných pochybovačov, je to, že aj diela takých autorov ako Mozart, Beethoven boli považované za príliš novátorské a zvláštne. K tomu niet čo dodať.

Výhodou dnešných muzikantov, hudobných skladateľov a interpretov je možnosť získania vynikajúceho hudobného vzdelania. Tým sa hudobný talent (nikto nepochybuje o tom, že talent je nevyhnutným základom) podčiarkne a hudobný tvorca dostáva šancu posunúť svoju tvorbu na vyššiu úroveň.

Dobrej hudby je stále viac. Stačí ju počúvať a budeš v siedmom nebi.

Slávni skladatelia vážnej, filmovej i populárnej hudby sa bijú o priazeň poslucháčov. Šanca uspieť je vďaka médiám ako i vďaka jednoduchému cestovaniu obrovská. Je jasné, že na pomyselný vrchol sa nemôžu dostať všetci.

Zo zvučných mien skladateľov 20. storočia spomeňme aspoň niektoré:
Igor Fiodorovič Stravinskij (1882 - 1971)
Alexander Albrecht (1885 - 1958)
Duke Ellington (1899 - 1974)
Bohuslav Martinů (1890 - 1959)
Sergej Prokofijev (1891 - 1953)
Cole Porter (1891 - 1964)
George Gershwin (1898 - 1937)
Aram Chačaturian (1903 - 1978)
Giacinto Scelsi (1905 - 1988)
Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič (1906 - 1975)
Jaroslav Ježek (1906 - 1942)
Leroy Anderson (1908 - 1975)
Eliott Carter (1908 - 2012)
Olivier Messiaen (1908 - 1992)
Eugen Suchoň (1908 - 1993)
Benny Goodman (1909 - 1986)
Ján Cikker (1911 - 1989)
Alan Hovhaness (1911 - 2000)
Benjamin Britten (1913 - 1976)
Milton Babbitt (1916 - 2011)
Alberto Ginastera (1906 - 1983)
Leonard Bernstein (1918 - 1990)
Ilja Hurník (1922 - 2013)
György Ligeti (1923 – 2006)
Henry Mancini (1924 - 1994)
Mikis Theodorakis (1925 - 
Ennio Morricone (1928
John Williams (1932 - 
Krzysztof Penderecki (1933
Alfred Schnittke (1934 - 1998)
Philip Glass (1937 - 
Paavo Heininen (1938 - 
Karel Svoboda (1938 - 2007)
Frank Zappa (1940 - 1993)
John Lennon (1940 - 1980)
Bob Dylan (1941 - 
Paul McCartney (1942 - 
Janis Joplin (1943 - 
Mick Jagger (1943 - 
Eric Clapton (1945 - 
Freddie Mercury (1946 - 1991)
Elton John (1947 - 
Jean-Michel André Jarre (1948 - 
Phill Collins (1951 - 
Kitaro (1953 - 
Mike Oldfield (1953 - 
Yanni (1954 - 
Miguel del Águila (1957 -
Hans Zimmer (1957 - 
Madonna (1958 - 
Michael Jackson (1958 - 2009)
Enya (1961 - 
George Michael (1963 -
Vangelis Petsalis (1965 - 

Zoznam hudobných skladateľov 20. storočia je samozrejme omnoho dlhší. Stačí navštíviť wikipediu alebo iné zdroje, ktoré denne prinášajú nové mená skvelých skladateľov, či už ide o vážnu, filmovú alebo populárnu hudbu. Je až neuveriteľné, koľko úžasných skladieb vzniká každý jeden deň.

streda 13. mája 2015

Ako a kde stiahnuť hudbu legálne

Ako a kde stiahnuť hudbu legálne


Na internete je celá hromada stránok, ktorá ponúka download skladieb a hudobných diel. Ak si chceš stiahnuť pesničku, album alebo rôzne hudobné diela, nie vždy ide o legálne sťahovanie. Pri zvažovaní, či ide o legálne alebo nelegálne stiahnutia má užívateľ ťažkú pozíciu. Nie je v jeho silách posudzovať, či stránka, ktorá hudbu ponúka, rieši autorské práva. Pritom nie každý užívateľ chce sťahovať hudbu hlava nehlava. Možno je to aj tvoj prípad. Doba sa mení a ľudia často hľadajú korektné zdroje. Dokonca im nejde iba o pesničky zadarmo, sú ochotní uhradiť aj nejaký poplatok (samozrejme primeraný :).

Už dlhé roky sú známe portály Amazon a iTunes, kde sa dá sťahovať hudba legálne. Pesničky a celé albumy sú väčšinou vo formáte mp3. 

Ak hľadáš ďalšie zaujímavé portály na sťahovanie a počúvanie hudby bez obmedzení, tu sú tipy na niektoré z nich (nie je v našich silách overovať legálnosť zdrojov):

Soundcloud

Freemusicarchive

eMusic


Viacero zo spomínaných stránok vyžaduje registráciu užívateľa. Na oplátku ponúkajú streamovanie zvukových nahrávok. Niektoré majú bezplatný prístup počas skúšobného obdobia a po ňom požadujú mesačné poplatky. Väčšina z uvedených portálov má obrovské databázy. Výhodou je jednoduchý užívateľský prístup na rôznych platformách. Je prakticky jedno, či použiješ mobil, tablet, počítač alebo smart TV. Stiahnutie hudby z internetu, hoci aj z legálnych zdrojov ešte neznamená, že sa dá používať na rôzne účely. Napríklad ju nemožno použiť ako podmaz k videám na youtube. Copyright sa nedá obísť.

Ale, aby to nebolo také jednoduché, ešte jedna poznámka na okraj. Zaujímavé je, že rozhodnutie Európskeho súdneho dvora nerieši iba tých, ktorí hudbu nelegálne „zavesia“ na internet, ale aj užívateľov, ktorí využívajú rôzne úložištia na stiahnutie hudobných diel. Na zá­kla­de rozhodnutia si uží­va­teľ mô­že zho­to­viť kó­piu autor­ské­ho di­ela pre osob­nú pot­re­bu len v prí­pa­de, ak si ju vy­tvá­ra z op­ráv­ne­ných le­gál­nych zdro­jov. Toto je výklad Európ­skeho súd­neho dvora k smer­ni­ci Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy 2001/29/ES z 22. má­ja 2001 na pod­net Ho­lan­dské­ho naj­vyš­šie­ho sú­du. Otázkou ostáva, ako má bežný užívateľ vedieť, ktorá stránka je legálny a ktorá pirátsky zdroj. O tom sa v rozhodnutí nehovorí. To by bežnému užívateľovi uľahčilo život, pretože by sa nestal pirátom proti svojej vôli.streda 6. mája 2015

Ako pripraviť hudobný projekt

Ako pripraviť hudobný projekt


Na zvládnutie hudobného projektu sa treba dôkladne pripraviť. Nestačí dobrý nápad a entuziazmus, hoci bez nich to nejde. Hudobný projekt obyčajne zastrešuje viacero ľudí.

Hudobný projekt nie je iba o spevákovi alebo o hudobníkoch na javisku. Toto platí nielen pre veľké hudobné projekty, ako sú napríklad koncerty v obrovských halách alebo na štadiónoch, ale aj pre malé besiedky v školách.
Na každom úspešnom podujatí sa podieľa mnoho ľudí, ktorí síce nestoja na javisku, ale aj tak by si zaslúžili náš obdiv.

Od myšlienky k realizácii
Preto pred každým projektom treba pripraviť aspoň základný náčrt, kostru projektu. Kto, kde, kedy sú iba niektoré z otázok, ktoré si treba ujasniť hneď pri príprave.
Jednou zo zásadných otázok je, či bude podujatie verejné, alebo bude organizované pre vybranú skupinu ľudí. Ďalšou nemenej dôležitou otázkou je, či pôjde o komerčný alebo nekomerčný projekt, resp. či sa bude vyberať vstupné a podobne. S tým súvisí finančné plánovanie, ktoré bude podriadené prvotnému rozhodnutiu.

Dobrý rozpis je výbornou pomôckou
Plánovanie hudobného podujatia je náročná činnosť, preto je treba dbať na dodržiavanie harmonogramu prác, aby sa hudobný projket zrealizoval v plánovanom termíne. Zháňanie nôt, spevákov, hudobníkov, dirigenta, vhodných priestorov, nie je nič jednoduché. Organizovanie väčšieho počtu ľudí, zabezpečenie nácvikov, osvetľovačov, zvukárov, maskérov a všetkých tých nenápadných, ale nevyhnutných pomocníkov, vyžaduje určité skúsenosti.

Ideme do toho
Keď je veľký predpoklad, že teoretická príprava projektu nezanedbala žiadne detaily, možno sa pustiť do spustenia projektu. Zrejme je jasné, že počas realizácie sa vždy vyskytnú veci, ktoré je treba hasiť za pochodu, ale pravodu je, že je dobre, ak je ich čo najmenej. Nie je nič horšie, ak sa zistí, že sála, kde sa malo konať podujatie je obsadená, alebo že ochorie spevák, alebo sponzor odmietne poskytnúť sľúbený sponzorský dar. To sú veci, ktoré môžu spôsobiť zrušenie projektu. Preto si treba prejsť všetky fázy projektu radšej viackrát, aby sme sa uistili, že sme na nič nezabudli.

Autorské práva
Pri príprave projektov treba dbať na doržiavanie autorských práv. Obzvlášť pri komerčných projektoch treba poznať všetky súvisiace zákony a vykonať potrebné ohlášky a uhradiť príslušné poplatky. Školské projekty sú trochu vo výhode, pretože hudobné projekty pre vzdelávacie účely majú rôzne úľavy.

Super nápad
Pri realizácii projektu sa často možno stretnúť s kreativitou a dobrými nápadmi, ktoré prichádzajú od vystupujúcich alebo aj od ďalších zúčastnených osôb. Niekedy nie je možné zapracovať všetky pripomienky, no často ide o úžasné drobnosti, ktoré posunú projekt o úroveň vyššie.

Aj toto treba zabezpečiť?
Možno to na prvý pohľad nevyzerá dôležité, ale pri príprave hudobného projektu nemožno zabúdať ani na logistiku celého podujatia. To znamená, že okrem bežného scénara (príchody, odchody ľudí), treba pripraviť rôzne káble, mikrofóny, odposluchy, reproduktory, jednoducho kompletnú techniku. Taktiež treba dbať na dostatok priestoru pre účinkujúcich, zabezpečenie bezpečnosti, požiarnu ochranu, zdravotnú službu a iné povinnosti. No a nakoniec nesmieme zabudnúť na publikum. S tým súvisí príprava sedenia. Propagácia podujatia a distribúcia lístkov je tiež mimoriadne dôležitou súčasťou projektu. Mysleli ste na to vopred? Dohodli ste si agentúru, skúsenú firmu alebo aspoň spoľahlivých nadšencov?

Nepodceňte skúsenosti 
Kvalitné zabezpečenie plynulosti prípravy, realizácie i priebehu samotného predstavenia je otázkou praxe. Preto je lepšie spolupracovať s ľuďmi, ktorí majú za sebou viacero projektov. Po záverečnom potlesku (ak sa všetko vydarilo) si možno vydýchnuť. Aj to iba na krátky čas, pretože potom prichádza vyhodnotenie projektu, vyúčtovania, úhrady platieb, daňové povinnosti, prípadne následná propagácia projektu v médiách.

Hudba povznáša ducha. Bez hudby by bol svet smutnejší. Preto prajeme všetkým organizátorom, vystupujúcim i publiku radosť z hudobných podujatí.

utorok 5. mája 2015

Top 5 barokových hudobných skladateľov

Top 5 barokových hudobných skladateľov


Najznámejší skladatelia baroka patria zároveň medzi najväčších hudobných skladateľov všetkých čias. Skús porozmýšľať, kto sem patrí. Urob si vlastný rebríček a porovnaj ho s rebríčkom podľa hudbaonline.sk. Sú v tvojom rebríčku iní skladatelia? Alebo sme sa zhodli?

Klasická hudba v období baroka mala viacero výnimočných skladateľov. Tvorili od začiatku 17. do polovice 18. storočia. Z nich sa do dejín hudby zapísali najmä títo:

1. Johann Sebastian Bach

Bach bol nesporne najväčší hudobný skladateľ baroka. Z jeho diel vynikajú Matúšove pašie, Jánove pašie, Veľká omša, Vianočné oratórium, Veľkonočné oratórium. Ak by aj niekto nebol znalcom barokovej hudby, rozhodne by si mal vypočuť Bachovu skladbu Tokáta a fúga d mol. Nádherné sú aj Brandenburské koncerty a sonáty pre sólové husle.


Ukážka youtube

2. Georg Friedrich Händel

Händel bol veľmi plodný hudobný skladateľ. Jeho dielo tvorí štyridsaťšesť opier, tridsaťdva oratórií, sto kantát, cyklus dvanástich sláčikových koncertov, dvadsať koncertov pre organ atď. Medzi obľúbené skladby patrí najmä oratórium Mesiáš.Ukážka youtube

3. Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi skomponoval viacero opier a veľa inštrumentálnych skladieb. Najviac vynikali husľové sonáty a koncerty. Do dejín hudby sa zapísal štyrmi husľovými koncertmi pod názvom Štyri ročné obdobia. Do dnešných čias patria medzi najkrajšie diela klasickej hudby. 


Ukážka youtube

4. Johann Pachelbel

Pachelbel bol známy skladateľ liturgickej organovej hudby. Známe sú najmä tokáty, fúgy, overtúry a fantázie.


Ukážka youtube


5. Georg Philipp Telemann

Nemecký hudobný skladateľ Telemann sa preslávil najmä svojimi kantátami. Je v nich cítiť barok i rokoko.


Ukážka youtube

Do zoznamu by sme mohli zaradiť aj talianskeho skladateľa menom Claudio Monteverdi, ktorý tvoril na prelome renesancie a baroka a stál pri zrode barokovej hudby. V jeho dielach zaviedol tremolo a pizzicato, čím výrazne zdramatizoval hudbu. Centrom hudobného diania sa v čase baroka stali Benátky. A práve v bazilike sv. Marka v Benátkach sa Claudio Monteverdi stal kapelníkom.


pondelok 4. mája 2015

Sláčikové kvarteto tvoria štyria

Sláčikové kvarteto tvoria štyria hráči. To dá rozum. Kvarteto znamená štyri.

Vieš aj to, na aké nástroje hrajú títo štyria hráči? Samozrejme, že na sláčikové. A ešte bližšie? Áno, dvaja hrajú na husle, jeden na violu a jeden na violončelo. Keď hrajú spolu, tvoria komorné teleso pod názvom sláčikové kvarteto.

Výhodou kvarteta je malý počet hráčov. Preto sa často vyskytujú na rôznych spoločenských udalostiach, na večierkoch, na svadbách i na koncertoch. Sláčikové kvartetá sa stali populárnymi už pred mnohými storočiami, približne po roku 1700.

Vieš, kto sa pokladá za tvorcu sláčikového kvarteta? Nuž, za otca takéhoto zoskupenia sa považuje hudobný skladateľ Joseph Haydn, ktorý napísal viacero úžasných skladieb pre sláčikové kvartetá.
Medzi ďalších hudobných skladateľov, ktorí vytvorili nádherné diela práve pre sláčikové kvartetá patria aj Felix Mendelssohn-Bartholdy, Wolfgang Amadeus, Mozart, Franz Schubert a Antonín Dvořák.
Z našich skladateľov spomeňme aspoň tieto zvučné mená: Alexander Albrecht, Ján Levoslav Bella, Ján Cikker, Dezider Kardoš a Ilja Zeljenka.

Na Slovensku máme tiež známe a veľmi úspešné sláčikové kvartetá, ktoré si získavajú srdcia milovníkov hudby po celom svete. Jedným z nich je Moyzesovo kvarteto od roku 1975 a druhým Mucha Quartet od roku 2003.

A ešte niečo navyše:
Trio (3)
Ak by sme počúvali sláčikové trio, boli by tam iba traja hráči. Zvyčajne tam hrajú iba jedny husle.
Kvarteto (4)
Takže, v skratke - sláčikové kvarteto tvoria štyria hráči. Dvoje husle, jedna viola a jedno violončelo.
Kvintet (5)
Skladby pre kvintet sú písané pre piatich hráčov. V takomto zoskupení sa zvyčajne oproti kvartetu pridáva klavír (piáno) alebo ďalšie husle.