hudbaonline 728x15

štvrtok 5. marca 2015

Takty

Každý, kto niekedy videl notový zápis, vie, že na začiatku skladby za kľúčom a predznamenaním bývajú dve malé číslice. Tie označujú takt skladby. Čo to presne znamená?

Horná číslica označuje počet dôb v takte. Spodná číslica nám vraví, na ktorú notu počítame jednu dobu. Skladba má viacero taktov. Jednotlivé takty sa oddeľuje zvislá taktová čiara. Znie to možno komplikovane, ale nie je to také ťažké.

Pozrime sa na príklad dvojštvťového, trojštvrťového a štvorštvrťového taktu:

Tu je príklad notového zápisu dvojštvrťového taktu.

Slovenská ľudová pieseň Ide furman dolinou  © autor obrázku IM


Dvojštvrťový takt je typický pre tango. 2/4 takt sa používa aj pri paso doble a pri rumbe (rumba môže mať aj 4/4 takt).

Ukážka youtube: Tango Instrumental


Trojštvrťový takt rozozná asi každý, kto počul valčík alebo waltz.

Ukážka youtube: Valčík


Tu je ukážka štvorštvrťového taktu. V prvom takte sú štyri štvrťové noty. Vo štvrtom a ôsmom takte sú dve štvrťové a jedna polová nota. Dohromady sú to štyri štvrtiny, čo vidno v označení taktu skladby.

Slovenská ľudová pieseň Pec nám spadla  © autor obrázku IM

Typickým príkladom na štvrštvrťový takt je tanec slowfox. Ten sa tancuje buď dvoma pomalými krokmi alebo dvoma rýchlymi a jedným pomalým krokom. Podobne sa tancuje quickstep, kde sa využívajú dva rýchle kroky a jeden pomalý, čím sa dodržia štyri doby v takte. No a nakoniec spomeňme temperamentné tance cha-cha alebo jive, pre ktoré je 4/4 takt typický.

Okrem uvedených taktov poznáme aj šesťosminový, prípadne iné netypické takty.

V skladbách sa niekedy vyskytuje predtaktie. Ide o neúplný takt na začiatku skladby.

Ukážka predtaktia © autor obrázku L.A.M.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.