hudbaonline 728x15

piatok 27. februára 2015

Noty - abeceda muzikantov

Na začiatok musíme poznať rozdelenie a rozmiestnenie nôt.

1. - Celá nota - zaplní celý takt (počíta sa na 4 doby)

Ukážka zápisu celých nôt © autor obrázku L.A.M.


2. - Polová nota - zaplní polovicu taktu (počíta sa na 2 doby)

Ukážka zápisu polových nôt © autor obrázku L.A.M.


3. - Štvrťová nota - zaplní jednu štvrtinu taktu (počíta sa na 1 dobu)

Ukážka zápisu štvrťových nôt © autor obrázku L.A.M.


4. - Osminová nota - zaplní jednu osminu taktu (počíta sa na 0,5 doby)

Ukážka zápisu osminových nôt © autor obrázku L.A.M.

Ďalej sa používajú šesnástinové noty, dvaatridsatinové noty a podobne.

Bodka za notou:

Bodka za notou predlžuje trvanie danej noty o polovicu jej hodnoty.

Napríklad:

 - bodka za štvrťovou nebude počítaná na 1 dobu, ale na 1,5 doby.

Tu nájdeš postup, ako sa naučiť čítať noty na klavír:
Ako sa naučiť noty / 1. lekcia
Ako sa naučiť noty / 2. lekcia
Ako sa naučiť noty / 3. lekcia

3 komentáre:

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.