hudbaonline 728x15

sobota 28. februára 2015

Pomlčky - ticho v hudbe

Podobne ako pri notách musíme poznať rozdelenie pomlčiek:

1. - Celá pomlčka - zaplní celý takt (počíta sa na 4 doby)

2. - Polová pomlčka - zaplní polovicu taktu (počíta sa na 2 doby)

3. - Štvrťová pomlčka - zaplní jednu štvrtinu taktu (počíta sa na 1 dobu)

4. - Osminová pomlčka - zaplní jednu osminu taktu (počíta sa na 0,5 doby)

Menej používané sú šesnástinové pomlčky, dvaatridsatinové pomlčky a podobne.

Bodka za pomlčkou:

Bodka za pomlčkou predlžuje trvanie danej pomlčky o polovicu jej hodnoty.

Napríklad:

 - bodka za štvrťovou pomlčkou nebude počítaná na 1 dobu, ale na 1,5 doby.

piatok 27. februára 2015

Noty - abeceda muzikantov

Na začiatok musíme poznať rozdelenie a rozmiestnenie nôt.

1. - Celá nota - zaplní celý takt (počíta sa na 4 doby)

Ukážka zápisu celých nôt © autor obrázku L.A.M.


2. - Polová nota - zaplní polovicu taktu (počíta sa na 2 doby)

Ukážka zápisu polových nôt © autor obrázku L.A.M.


3. - Štvrťová nota - zaplní jednu štvrtinu taktu (počíta sa na 1 dobu)

Ukážka zápisu štvrťových nôt © autor obrázku L.A.M.


4. - Osminová nota - zaplní jednu osminu taktu (počíta sa na 0,5 doby)

Ukážka zápisu osminových nôt © autor obrázku L.A.M.

Ďalej sa používajú šesnástinové noty, dvaatridsatinové noty a podobne.

Bodka za notou:

Bodka za notou predlžuje trvanie danej noty o polovicu jej hodnoty.

Napríklad:

 - bodka za štvrťovou nebude počítaná na 1 dobu, ale na 1,5 doby.

Tu nájdeš postup, ako sa naučiť čítať noty na klavír:
Ako sa naučiť noty / 1. lekcia
Ako sa naučiť noty / 2. lekcia
Ako sa naučiť noty / 3. lekcia

V akom veku začať hrať na klavír, husle, flautu alebo gitaru?

Pri hre na hudobný nástroj nie je predpísaný žiadny vek. A to je dobre. Niekto môže začať v štyroch rokoch, iný začne v ôsmich alebo aj neskôr. Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý vek je najlepší. Dnes nie je žiadnou výnimkou, že s hrou na hudobný nástroj začne dospelý človek. Prečo nie? Možno si v detstve nemohol splniť svoj sen.

Zázračné deti ako Mozart, Beethoven alebo iní virtuózi sa nerodia každý deň. Občas sa však nájde talent, ktorý vyniká naozaj od malička. Takéto dieťa zvyčajne inklinuje k hudbe a samo sa dožaduje hrania na hudobnom nástroji. Nezriedka spieva veľmi čisto. U talentovaných detí sa často stretávame s rozvinutým zmyslom pre rytmus, intonáciu a prednes.

Dnešné deti majú obyčajne veľa krúžkov, preto je dobre, ak rodičia zvažujú, či začnú s nástrojom hneď v prvej triede základnej školy. Pre niektoré deti je nástup do školy značná záťaž. Pre odreagovanie sa odporúčajú športové krúžky alebo krúžky, ktoré nevyžadujú domácu prípravu. To však neznamená, že by sa nástup do školy nedal spojiť s nástupom do ZUŠ-ky. Väčšina detí to zvláda  bez komplikácií.

U šikovných a zvedavých detí sa dá začať so zobcovou flautou alebo klavírom už od troch, či štyroch rokov. U huslí a gitary je lepšie počkať do šiestich rokov. Je síce pravda, že husle sa vyrábajú aj v zmenšených veľkostiach, no tvorba tónu je pre malé deti pomerne náročná. Existuje preto určité riziko, že ich odradí počiatočné "škrípanie". Mnohé nástroje vyžadujú vyšší vek. Je to dané ich veľkosťou alebo náročnosťou. Sem patria najmä dychové nástroje ako napríklad saxofón, klarinet, hoboj, trúbka. Podobne sú na tom niketoré sláčikové nástroje. Napríklad viola a kontrabas.

Každé nadšenie pre hudbu u detí je vhodné podporiť. I zdanlivo nekonečné búchanie varechou po hrncoch môže byť prínosom. Hudba rozvíja pravú hemisféru, preto výborne dopĺňa zaťaženie ľavej hemisféry, ktorú využívame najmä pri písaní, čítaní a počítaní. Mnoho slávnych ľudí malo vďaka hudbe vybudovanú rovnováhu v zaťažovaní obidvoch mozgových hemisfér. Rozvíjanie hudobného talentu podporuje rast inteligencie.

Deti reagujú na hudobné podnety spotánne. U malých detí možno sledovať knísanie a rytmické pohupovanie. Väčšie deti reagujú tancom a spevom. Deti v predškolskom veku obľubujú bubon, drevené paličky, triangel, zvonkohru alebo xylofón. Muzicírovanie je základom budúceho hudobného vzdelávania. Rodičia majú dobré skúsenosti najmä s hudobnými škôlkami, ktoré môžu  deti navštevovať v sprievode rodiča už od 18-tich mesiacov.

Kto chce počkať s navštevovaním ZUŠ-ky, môže zatiaľ rozvíjať hudobné nadanie detí doma. Podľa odborníkov sa včasný hudobný tréning podpisuje na rýchlejšom rozvoji viacerých schopností dieťaťa. Preto si s dieťaťom spievajte, trénujte rytmus a učte ho poznávať hudobné nástroje. Hudba zlepšuje rozvoj inteligencie od malička. Maličké deti sa dokážu rýchlo naučiť riekanky a vypočítavanky. Neskôr detské a ľudové pesničky. Výbornou pomôckou sú "spievajúce" hračky: detský klavírik, spievajúca knižka, spievajúci plyšový macík atď. Rozvoj verbálnych schopností pri využívaní rytmu a melódie je badateľný už po niekoľkých týždňoch.

Schopnosť efektívne využívať nervové spojenia, je čím ďalej dôležitejšia. O tom sa presviedčame v 21. storočí každý deň. Obzvlášť výrazne sa rozvoj inteligencie prejavuje pri tvorbe, ktorá mimoriadne aktívne stimuluje mozog. Navyše sa ukazuje, že vďaka hudobnému vzdelaniu sú deti zdravšie a úspešnejšie.

Správny prstoklad

Pri cvičení z nôt si treba všímať číslice pri jednotlivých notách. Tieto nenápadné číslice označujú, ktorým prstom sa má stlačiť daný kláves. Pozrime sa na príklad takéhoto značenia:

Označenie prstokladu © autor obrázku L.A.M.

V ukážke vidno označenie prstokladu v pravej ruke v prvom takte takto: 1, 2, 1, 3. Znamená to, že klávesy stláčame palcom, ukazovákom, palcom, prostredníkom. Neoznačenú notu na konci prvého taktu zahráme palcom. V druhom takte označené noty číslicami 5, 3 a 4, zahráme týmito prstami: malíček, prostredník a prsteníček.
V ľavej ruke je v notovom zápise označený prstoklad v druhom takte číslicami 5 a 3. Noty teda zahráme malíčkom a prostredníkom. 

Označenie prstov si ľahko zapamätáš podľa tohto obrázku. 

Prstoklad © autor obrázku IM


Kto má problém pri určení ľavej a pravej ruky, ten si môže vystrieť ruky a odtiahnuť palce. Ľavá ruka vytvorí písmeno L. Druhou možnosťou je uvedomiť si, či je človek pravák alebo ľavák. Pravák píše pravou a ľavák väčšinou ľavou rukou. Palec v ľavej i v pravej ruke sa vždy označuje číslicou 1. Malíček číslicou 5.

Vyskúšaj si hrať na klávesách prstami pravej ruky. Hraj iba na bielych klávesoch. Začni palcom. Uvedomuj si, že každý prst má svoje číslo. Potom si vyskúšaj hru ľavou rukou. Začni malíčkom. Tiež si uvedomuj označenie prstov. Ak to robíš správne, tak v pravej ruke hráš 1, 2, 3, 4, 5. V ľavej 5, 4, 3, 2, 1. 

Označenie nôt číslicami uľahčuje hráčovi na klavír dodržať správny prstoklad. Niekedy sa hráčovi môže zdať, že by sa na niektoré miesta hodil iný prst, ale rozumnejšie je dodržať predpísaný prstoklad.


streda 25. februára 2015

5 tipov ako sa naučiť hrať na klavír

Ak sa chceš naučiť hrať na klavír, prečítaj si dobré tipy ako nato. Najprv si však predstav svoj sen. Chceš sa naučiť hrať jednu pesničku? Chceš vedieť zahrať nádherné skladby starých majstrov? Chceš hrať v hudobnej skupine? Chceš byť klavírny virtuóz? Určite vidíš, že ísť za svojím snom bude vyžadovať trochu snahy. Medzi týmito snami je dosť veľký rozdiel, ale všetky majú spoločný cieľ: hru na klavír.

1. Čas na hru
Nájdi si čas, kedy sa budeš venovať hre na klavír. Najlepšie je, ak budeš hrať každý deň alebo aspoň 3 krát do týždňa. Hraj aspoň 15 minút. Najlepšie je začať jednoduchším cvičením na rozcvičenie prstov. Na to slúžia krátke prstové cvičenia. Potom si zahraj obľúbenú pesničku. Ak si začiatočník, môžeš hrať jednoduchú ľudovú alebo detskú pesničku. Potom prejdi na stupnice, etudy a skladby. Na začiatok si zožeň noty pre začiatočníkov. Ťažšie skladby by ťa mohli odradiť. Hra na klavír má byť zábava.

2. Cvičenie
Sadni si na klavírnu stoličku alebo lavičku tak, aby sa natiahnuté ruky prstami dotýkali veka klavíru.
Cvič pravú a ľavú ruku zvlášť. Až potom cvič obojručne. Skladbu si rozdeľ na niekoľko častí. Napríklad po riadkoch alebo po primeraných častiach. Ťažké úseky, či dokonca vybrané takty, cvič trpezlivo. Opakuj ich niekoľkokrát. Prsty si zvyknú na prstoklad. Potom sa ti bude hrať ľahšie.

3. Počúvanie hudby
Počúvaj hudbu. Melódie sa ti dostanú rýchlo do hlavy. Preto si zvykni počúvať hudbu. Klasiku i populárnu. Klasika je nenahraditeľný zdroj inšpirácie. Má skvelý vplyv na rozvoj vnímania hudby, jej zákonitostí, rytmu a výborne motivuje k hre na klavír. Nauč sa rozoznávať najznámejšie skladby hudobných skladateľov. Populárna hudba zase prináša možnosť spievať si texty pesničiek. Tým sa vytvára vzťah medzi textom a melódiou. Navyše budeš "in", keď budeš vedieť spievať hity. Ak ich navyše zahráš na klavíri, budeš hviezda.

4. Teória
Uč sa hudobnú náuku. Never tým, čo vravia, že nepotrebuješ vedieť noty. Ak váhaš, ako sa naučiť hrať na klavír, tak najlepšie v spojení so štúdiom teórie. Môžeš sa prihlásiť do ZUŠ-ky. Tam budeš pravidelne chodiť na nástroj a na hodiny hudobnej náuky. Alebo môžeš hrať doma a učiť sa pomocou internetu ako samouk. Čítaj si knihy o hudbe. Dokážu inšpirovať. Na webe je tiež veľa zaujímavých stránok o hudbe.

5. Hra pre radosť
Hraj si pre radosť. Hraj si pre seba, pre rodičov, pre kamarátov. Je to úžasný pocit. Skúšaj hrať skladby, ktoré počuješ v rádiu, v televízii. Skús zahrať pesničky, ktoré ti zaspievajú kamaráti. Samozrejme, že každý začína jedným prstom. Nikto nezačne hrať rovno obojručne ťažké skladby. Veď nikto učený z neba nespadol. Po čase zistíš, že dokážeš zahrať skladby, o ktorých sa ti ani nesnívalo. Raz z teba môže byť slávny virtuóz. Ak sa nechceš trápiť viacerými hodinami hry denne, pretože neplánuješ hrať na svetových pódiách, nevadí. Určite sa potešíš, že si budeš vedieť zahrať doma alebo s priateľmi pre potešenie.

Tak a teraz už vieš, ako sa naučiť hrať na klavíri. Sadni si ku klavíru a začni. Ty to zvládneš.

utorok 24. februára 2015

Zvuk - zaujímavosti a informácie

Čo je zvuk?

Zvuk je pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí. Najčastejšie ide o vzduch, vodu alebo napríklad kov. Zvuk sa šíri od zdroja zvuku kmitmi do okolia. Ľudia sú schopní zachytiť zvuk iba v určitom pásme. Rozsah počutia je u každého človeka iný, ale obvyklý rozsah sa pohybuje od 20 Hz po 20 kHz.

Hertz je odvodená jednotka frekvencie v sústave SI. Jej skratka je Hz. Jeden Hz znamená jedenkrát za sekundu.

Zvuk s frekvenciou pod 20 Hz nazývame infrazvuk. Zvuk s frekvenciou nad 20 kHz nazývame ultrazvuk. Vieš, že niektoré živočíchy sú schopné zachytiť tieto frekvencie? O slonovi sa vie, že  počuje infrazvuk. Ultrazvuk počuje viac živočíchov. Napríklad pes, mačka, myš, netopier alebo delfín. Netopiere sú schopné ultrazvuk nielen počuť, ale ho aj produkovať. Využívajú ho na orientáciu pri love. 

Vieš, aký je rozdiel medzi zvukom a tónom?

Zvuk je všetko, čo počujeme. Tón je zvuk, ktorý hráme alebo spievame. Tóny vznikajú pri pravidelnom, periodicky sa opakujúcom kmitaní. Zdrojom zvuku môže byť napríklad struna, membrána, hlasivky alebo iné kmitajúce teleso.

V hudbe si všímame, že počujeme vyššie a nižšie tóny. Vyššie majú vyššiu frekvenciu kmitov. Nižšie majú nižšiu frekvenciu kmitov. Nástroje, ktoré vydávajú hlboké tóny sú napríklad bubon alebo kontrabas. Vysoké tóny sú typické pre píšťalky. Hudba je vlastne organizovaný systém zvukov. Nehudobný zvuk je nepravidelné vlnenie, ktoré vnímame ako hluk (hukot motora, praskanie, škrípanie, šum mora, ... )

V hudobných nástrojoch vznikajú tóny rôznym spôsobom. Strunozvučné hudobné nástroje (napríklad husle, gitara, harfa) tvoria tón rozkmitaním struny. Tá je spojená s doskou alebo skrinkou nástroja. Blanozvučné hudobné nástroje (napríklad bubon) tvoria tón rozkmitaním napnutej membrány. Membránu môže hráč rozozvučať paličkou, kladivkom alebo rukou. Vzduchozvučné hudobné nástroje (napríklad flauta, klarinet, organ) vytvárajú tón rozochvením vzduchového stĺpca v nástroji.

Zdroj: wikipedianedeľa 22. februára 2015

Marika Gombitová

Marika Gombitová je speváčka, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Jej talent, zafarbenie hlasu, spôsob podania pesničiek ako i osud sú výnimočné. Kto ju zažil v čase, v ktorom vstúpila na slovenskú scénu populárnej hudby, ten na ňu nikdy nezabudne.

Marika mala výhodu, že vyrastala v rodine, ktorá žila hudbou. Sama sa venovala hre na klavír, hre na gitaru a krásne spievala. Ako mladé dievča pôsobila v rôznych skupinách, čo jej pomohlo v neskoršej kariére. Naozajstný rozlet prišiel po ponuke spievať so skupinou Modus. Kto by nepoznal tri slávne mená Ján Lehotský, Miroslav Žbirka a Marika Gombitová?

Nahrávanie LP-čiek na seba nedalo dlho čakať. (LP-čka, teda dlhohrajúce platne sú dnes pre deti neznámym pojmom. To sa dá ľahko zistiť, ak malé dieťa pri pohľade na LP-čko povie s úžasom "aké veľké CD-čko".). Albumy Dievča do dažda a Môj malý príbeh mali veľký úspech.

Krásne časy tvorby s Jankom Lehotským, Mirom Žbirkom, ale i spolupráca s Paľom Hammelom, Mariánom Vargom i Kamilom Peterajom patrili medzi jej najlepšie.

Vrcholom jej speváckej dokonalosti je pieseň Vyznanie, ktorú zaspievala na Bratislavskej lýre. Na súťažiach podobného typu obvykle nebývajú hity, hoci Marika ich tam v priebehu rokov zaspievala niekoľko. Vyznanie z roku 1979 je však doslova bielou vranou, pretože táto pieseň sa stala hitom okamžite. Do dnešných čias sa všetci adepti speváckeho umenia snažia zaspievať túto pieseň, avšak Marikin rukopis je nenapodobiteľný. Vyznanie Mariky Gombitovej zatiaľ nikto neprekonal. A to sme týchto pokusov počuli naozaj veľa od superstaristov i súťažiacich v iných prestížnych súťažiach.

Marika Gombitová sa stala jednou z hlavných a nezabudnuteľných postáv televízneho muzikálu Neberte nám princeznú. Hudba Deža Ursinyho a texty Jána Štrassera rezonujú aj dnes. Marikin raketový vzostup na nebi showbiznisu však ovplyvnila tragická autonehoda. Po ochrnutí sa nevzdala. Spieva ďalej, i keď jej verejné vystúpenia majú aj niekoľkoročné pauzy.

Marika naspievala mnoho skladieb, ktoré si ľudia pospevujú pre radosť aj dnes. Patria k špičke slovenskej hudobnej scény, dalo by sa povedať ku klasike. Jej albumy Dievča do dažďa, Môj malý príbeh, Slnečný kalendár, Mince na dne fontán, No. 5, Voľné miesto v srdci, Ateliér duše, Kam idú ľudia, Zostaň si fanúškovia strážia ako oko v hlave.

Spomeňme aspoň niektoré pesničky:
Úsmev (spolu s Jankom Lehotským, Mirom Žbirkom a Mirom Jevčákom)
Študentská láska
Vyznanie
Srdcia dievčat
Slnečný kalendár
Nespáľme to krásne v nás (duet s Mirom Žbirkom)
Územie zázrakov
Cukráreň na dlani námestia
Cena priateľov
Tri slová (spolu s Mariou Rottrovou a Mirom Žbirkom)
Zem menom Láska
Prípad pre rodičov
Adresa ja, adresa ty
Správne dievčatá
V období dažďa
Koloseum
V slepých uličkách (duet s Mirom Žbirkom)

Marika Gombitová získala mnoho prestížnych ocenení, vyhrala veľa súťaží. Niekoľkokrát získala Bronzového, Strieborného i Zlatého slávika.

Jej fanúškovia sa tešia na každú zmienku o Marike. Veľmi si vážia jej verejné vystúpenia, ktoré sú vždy sviatkom, keďže Marika v ostatnom čase vystupuje len zriedkavo.


Zdroj: wikipedia a youtube


sobota 21. februára 2015

Krížiky a béčka

Krížiky a béčka sa radia medzi základné posuvky.

Krížik je posuvka, ktorá "posúva" (zvyšuje) daný tón o pol tóna. Napríklad: krížik pred c robí z c cis, alebo e s krížikom je eis (f).

Takto vyzerá zápis skladby v notovej osnove bez krížikov a bez béčiek. Táto ukážka je v C dur. Skladba, ktorá nemá predznamenanie, môže byť aj v a mol.

Ukážka zápisu bez predznamenania © autor L.A.M.

Toto je ukážka zápisu skladby s jedným krížikom.

Ukážka zápisu v G dur © autor L.A.M.


Béčko je posuvka, ktorá "posúva" (znižuje) daný tón o pol tóna. Napríklad béčko pred c robí z c notu h (ces), alebo f  s béčkom je e (fes). Béčko pred g robí ges (fis).

Ukážka zápisu v F dur © autor L.A.M.
Počet krížikov alebo béčiek je daný predznamenaním.

Ukážka zápisu v As dur © autor L.A.M.

Poradie krížikov od najnižšieho je: fis, cis, gis, dis, ais, eis, his.
Poradie béčiek od najnižšieho je: bé, es, as, des, ges, ces, fes.

Posuvky sa píšu do predznamenania alebo sa môžu vyskytnúť aj pred notou. (Hneď v ďalšom takte sa posuvka pred notou automaticky ruší.)
Pri pridaní krížiku sa pridáva názov  ...+is
Pri pridaní béčka sa pridáva názov ...+es (nie však tieto prípady: aes  a  ees, nahrádza sa: as, es).

piatok 20. februára 2015

Notová osnova

Na hudobnej výchove, v škole i ZUŠ-ke potrebujú žiaci notový zošit. Na rozdiel od klasických zošitov je rozložený na šírku. Po otvorení vidíme 6 riadkov notovej osnovy. Každá notová osnova sa skladá z piatich linajok.
Noty sa zapisujú do notovej osnovy. Medzi linajky i na linajky. Každá nota má svoje presne určené miesto. Okrem základných linajok sa k notovej osnove dopisujú aj pomocné čiary. Napríklad jednočiarkové c leží na pomocnej čiare pod notovou osnovou. To platí, ak je na začiatku notovej osnovy husľový kľúč.

Notový zošit © autor fotografie IM

Pre tých, ktorí sa chcú naučiť noty, ale ešte nechodia do školy, je ideálnym riešením naučiť sa noty pri čítaní rozprávkového príbehu o notách pod názvom Cedurka a Emolko. Knižka je plná veselých ilustrácií. Tip na knižku je tu.

 E-book

Notový zápis

Zaujímavé je, že kedysi sa melódie uchovávali iba spievaním. Preto nepoznáme mnoho diel zo staroveku. Notový zápis, ako ho poznáme dnes, vymyslel benediktínsky mních Guido z Arezza. Ako prvý pochopil, že na určenie výšky tónu potrebujeme linajky a presnú polohu nôt. Stalo sa to na prelome 10. a 11. storočia. Jeho notová osnova mala iba štyri linajky a štvorčekové noty. Znamenala revolúciu v zaznamenávaní hudby.

Guido z Arezza © Wilson Delgado 


Mních Guido bol hudobným teroretikom, ktorému vďačíme aj za solmizačné slabiky. Jeho slabiky ut-re-mi-fa-sol-la pochádzajú z hymny k sv. Jánovi Krstiteľovi. O niekoľko storočí neskôr pribudla slabika si. Prvá solmizačná slabika ut sa dnes nahrádza solmizačnou slabikou do.

Noty zadarmo

Na internete je viacero stránok, kde sa dajú stiahnuť noty zadarmo. Samozrejme pre vlastnú potrebu, nie na komerčné účely.

Medzi zaujímavé projekty patrí Petrucciho hudobná knižnica.
Táto medzinárodná knižnica nôt bola vytvorená za účelom zdieľania svetovej hudby vo verejnom vlastníctve. Noty skladieb velikánov hudby sa dajú stiahnuť v PDF a niekedy aj vo formáte MP3. Knižnica je pomenovaná po jej autorovi menom Ottaviano Petrucci. V roku 2015 oslávila stránka už svoje 9. výročie. Tu je odkaz na spomínaný zdroj: http://imslp.org/wiki/Hlavna_stranka

Noty zadarmo na stiahnutie ponúka viacero stránok. Jedny z najobľúbenejších sú:
http://www.free-scores.com a http://www.easysheetmusic.com
Na týchto stránkach sú noty známych pesničiek i klasická hudba.

Zo slovenských stránok vyniká najmä http://pesnicky.orava.sk, kde sa okrem textov piesní (prevažne ľudových) dajú nájsť noty pre klavír, noty pre husle, noty pre cimbal, noty pre heligónku. Rodičov potešia pesničky pre deti.

Ďalšou zaujímovou stránkou s notami je stránka http://www.supermusic.sk. Bohatým zdrojom nôt a midi súborov je stránka http://hudba.hradiste.cz.

Podmienky sťahovania upravuje každá stránka individuálne. Niektoré stránky podrobne popisujú ochranu autorských práv, odvod platieb autorským organizáciam i zasielanie informácií o stiahnutých notách, o MIDI súboroch ako aj o iných dátach zo serverov poskytovateľa. Na druhej strane je vhodné pripomenúť, že na internete je mnoho stránok, ktoré ponúkajú hudbu bezplatne, avšak nelegálne.

Na stránkach hudbaonline.sk sú noty ľudových pesničiek a ukážky notových zápisov výlučne pre nekomerčné účely. Klikni na menovku Noty alebo Ľudové piesne.

štvrtok 19. februára 2015

Hudobný teoretik z Florencie Vincenzo Galilei

Jeden z najslávnejších vedcov všetkých čias, Galileo Galilei, mal šikovného otca, ktorý vynikal v hudbe. Vincenzo Galilei bol hráč, spevák, skladateľ, teoretik, učiteľ, bádateľ a zároveň nadaný experimentátor. Vďaka jeho mimoriadnej gramotnosti zistil, že veľkosť intervalu síce závisí od dĺžky struny, ale mení sa v závislosti od druhej mocniny pnutia struny. Tento objav nelineárneho vzťahu bol dôležitým medzníkom vo vývoji matematiky. 

Vincenzo Galilei (približne 1525 - 1591) publikoval niekoľko kníh o hudobnej teórii. Výhodou bola jeho vlastná skúsenosť s hudbou a znalosti v oblasti matematiky. Práve Vincenzo ukázal, že správny pomer napätí pre oktávu je 4:1. Jeho experimenty sledoval aj jeho syn Galileo Galilei, čo zrejme významne ovplyvnilo jeho rozhodnutie venovať sa vedeckej činnosti.

Svoj život prežil striedavo vo Florencii a v Pise. Ako vidno z jeho záverov, hudba a matematika majú veľa spoločného. Matematika popisuje zákonitosti zvuku a harmóniu. Hudba má svoju štruktúru, nie je náhodná. Skladba má svoje tempo, tóninu, predznamenianie a harmonické pochody. Keby to tak nebolo, bola by iba zmesou zvukov bez ladu a skladu.

Vinzenzo Galilei je považovaný za prvého skladateľa, ktorý sa pokúsil o zloženie opery. Tento počin mal obnoviť antické hudobné divadlo. Jeho nasledovníci sa dokázali vžiť do pocitov a vášní antickických hrdinov a tak vznikol nový hudobný žáner, ktorý dnes poznáme pod označením opera.


Použitý zdroj: http://en.wikipedia.org

streda 18. februára 2015

Ako podporiť dieťa v hre na klavír, na gitaru alebo iný hudobný nástroj?

Táto otázka trápi nejedného rodiča. Klasický scénar prebieha asi takto. Dieťa chodí do ZUŠ-ky najprv rado a potom prechádza obdobím, kedy vymýšľa všetky možné zámienky, ako odložiť cvičenie na hudobný nástroj. Neskôr dokonca uvažuje o tom, že by prestalo navštevovať ZUŠ-ku. Toto je dilema nielen pre dieťa, ale aj pre rodičov. Rozhodnúť sa, či vydržať, alebo si nájsť inú aktivitu, je totiž spravidla veľmi náročné. Dôvodov za i proti je celá hromada.

S talentom, či bez talentu
Ak má rodič pocit, že jeho dieťa má talent, alebo je aspoň trochu hudobne nadané, vtedy je lepšie vydržať. Bola by škoda skončiť, ak nie je jasné, či nejde iba o momentálnu únavu alebo averziu. Ak bolo dieťa šikovné a zrazu sa mu nechce cvičiť, je dobré zistiť, prečo nastala strata motivácie. Niekedy sa za neochotou cvičiť na hudobný nástroj môže skrývať obyčajné nedorozumenie s pedagógom, alebo zlosť, že ostatní spolužiaci majú viac voľného času. Takéto dôvody nie sú dostatočnými na ukončenie hry na hudobný nástroj. Akékoľvek občasné "úlety" sa dajú odkomunikovať. Obyčajne aj dieťa uzná, že by bola škoda zahodiť roky cvičenia. Pre deti bez viditeľného hudobného talentu je možné po dôkladnom zvážení hľadať inú oblasť záujmu. Možno krásne maľujú alebo vynikajú v športe alebo v niečom inom. Horšie je to v prípade, ak dieťa nevie, čo presne chce. Vtedy je ťažké špecifikovať, či má alebo nemá zmysel pokračovať. Niekedy je dobré kontaktovať pedagóga, absolventov alebo spolužiakov z vyšších ročníkov, aby dieťa počulo aj výhody hry na hudobný nástroj. Pravdou je, že hra na hudobný nástroj pomáha žiakom aj na vyučovaní. Hudobná teória sa dá výborne využiť na hodinách dejepisu, či v matematike a fyzike.

Motivácia je dôležitá
Ukončenie hrania môže byť mrhanie talentom. Preto ak sa dá, lepšie je vydržať. Rozumný rodič vyskúša všetky možné spôsoby motivácie, aby dieťa nestratilo záujem o hudbu. Pochvala, obdiv, účasť na koncertoch, investícia do kvalitného nástroja, to všetko môže zvrátiť budúcnosť dieťaťa. Niekedy možno vyskúšať metódu nenútenia. Tak teda nehraj, keď nechceš. Len či to vydržíš? Niektorí rodičia berú deti na koncerty vážnej, ale i populárnej hudby. Hudba má neprekonateľné čaro, preto terapia hudbou býva obvykle úspešná. Netypická, ale veľmi zaujímavá metóda je nahrať s deťmi CD a potom ho dať rodine ako darček. Rodina je nadšená, deti sú na seba znovu hrdé. Niekedy stačí dieťa pri cvičení na hudobný nástroj naozaj počúvať. Tak, aby videlo skutočný záujem rodiča. Šikovný rodič sa pridá, spieva si s dieťaťom, hrá na iný hudobný nástroj alebo len tlieska do rymu. Za pokus to stojí. Snaha sa cení.

Hudba rozvíja schopnosti dieťaťa
Preto pri úvahe ako podporiť dieťa pri cvičení na klavír, gitaru, či iný nástroj, je dobré chápať, že hudba je vlastne komunikačný nástroj. Mnohé deti majú hudobné vlohy, akoby ďalší materinský jazyk. Vďaka hudbe si rozvíjajú sluchové, rytmické i emocionálne cítenie. Zároveň rozvíjajú svoju kreatívnosť, interpretačné i kompozičné schopnosti. Aktívne počúvanie hudby, hra na nástroj trénuje pamäť, zlepšuje mozgovú činnosť a celkovo rozvíja schopnosti a zručnosti dieťaťa. Každé dieťa, ktoré vydrží toto ťažké obdobie, sa nakoniec poteší, že našlo v sebe dostatok trpezlivosti. Veď čo môže byť krajšie, ako vedieť zahrať pieseň, ktorá príde na um, alebo ktorú počulo v rádii. Je úžasné sledovať dieťa, ktoré si s radosťou zahrá na klavíri, zabrnká na gitare alebo dokonca uchváti poslucháčov pri prvom verejnom vystúpení. Z niektorých vyrastú virtuózi, z iných muzikanti, z ďalších dirigenti alebo hudobní skladatelia. Niektorí sú dobrí vo svojom povolaní mimo hudby, avšak cestu k hudobnému nástroju si nájdu bez toho, aby ich niekto nútil. Hrajú si len tak, pre vlastné potešenie.

utorok 17. februára 2015

Durové stupnice

Ak sa chceš naučiť nejaké veci o durových stupniciach, potom si tu správne.

Zákonitosti durových stupníc:

Každá durová stupnica má intervaly medzi všetkými tónmi jeden tón, až na intervaly medzi 3. a 4. tónom stupnice a 7. až 8. tónom stupnice. To znamená, že keď si vezmeš ľubovoľnú durovú stupnicu a napíšeš si jej tóny (nezabudni na predznamenanie), všimneš si spomínanú zákonitosť.

Príklad: Stupnica C-dur má tóny c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2. Medzi c1 a d1 je čierna klávesa, teda poltón cis. To znamená, že medzi c1 a d1 je vzdialenosť dvoch poltónov, teda celého tónu. Ale medzi e1 a f1 nie je čierna klávesa, teda vzdialenosť medzi nimi je len pol tónu. To isté platí aj pre tóny h1 a c2.

Stupnica C-dur © autor L.A.M.


Príklad: Stupnica A-dur má 3 krížiky: fis, cis, gis. Jej tóny sú a1, h1, cis2, d2, e2, fis2, gis2, a2. Vidíš, že medzi tónmi cis2 a d2 je vzdialenosť iba pol tónu. To isté platí pre gis2 a a2.

pondelok 16. februára 2015

Slovenské muzikály

Rodiskom muzikálov je Amerika 20. storočia. Neoficiálnym hlavným mestom muzikálov je Broadway. Veľký úspech tohto žánru na celom svete inšpiroval aj slovenských tvorcov.

Prvým slovenským muzikálom je Cyrano z predmestia z roku 1977. Iba o pár rokov neskôr sa zdrodil filmový muzikál pod názvom Neberte nám princeznú.

Tu je neúplný zoznam slovenských muzikálov:
Fontána pre Zuzanu, Evanjelium o Márii, Kráľ Dávid, Príbeh ulice, František z Assisi, Báthoryčka, Plné vrecká peňazí (spevohra), Muzikálový sen, Ôsmy svetadiel, Mata Hari, Mária Antoinetta, Prekliaty básnik, Móric Beňovský, Cudzinec, Dejiny spásy, Peter a Lucia, Sneh sa smial, až padal, Matúš Čák Trenčiansky, Adam Šangala, Princ a Večernica, Quo Vadis, Sherlock Holmes, Tisícročná včela.

Niektoré muzikály boli napísané na motívy známych poviedok, románov. Pre iné boli inšpiráciou veľké postavy histórie. No je medzi nimi aj niekoľko úplne pôvodných motívov. V zozname nie sú muzikály, ktoré sú len prekladom svetových diel. Nepatria sem ani činohry s niekoľkými pesničkami, ani operety, hoci určiť hranicu medzi nimi a muzikálom je niekedy takmer nemožné.

Doleuvedené muzikály sa hrali najmä na týchto scénach: Nová Scéna v Bratislave, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Štátna opera v Banskej Bystrici.

Zopár informácií o pôvodných slovenských muzikáloch a o ich autoroch:

Cyrano z predmestia
- libreto Alta Vášová
- hudba Pavol Hammel, Marián Varga
- texty piesní kamil Peteraj, Ján Štrasser
- hlavné úlohy Jozef Benedik, Kamila Magálová

Neberte nám princeznú (pôvodný televízny muzikál)
- libreto (námet) Alta Vášová
- hudba Dežo Ursiny
- texty piesní Ján Štrasser
- hlavné úlohy Marika Gombitová, Miro Žbirka

Fontána pre Zuzanu (filmový muzikál)
- libreto Boris Filan
- hudba Vašo Patejdl
- texty piesní Boris Filan

Sneh sa smial, až padal
- hudba Dežo Ursiny
- texty piesní

Kráľ Dávid
- libreto Jozef Urban
- hudba Ľubo Horňák
- texty piesní

Plné vrecká peňazí
- hudba Igor Bázlik
- texty piesní Tomáš Janovic, Milan Lasica

Sherlock Holmes
- libreto Michal Náhlik
- hudba Juraj Haško
- texty piesní Robert Mankovič

Mária Antoinetta
- libreto Viliam Klimáček
- hudba Gabo Dušík
- texty piesní Peter Uličný

Móric Beňovský
- libreto Milan Antol
- hudba Adrian Harvan, Milan Antol
- texty piesní Vladimír Krausz

Adam Šangala
- libreto Jozef Paštéka
- hudba vašo Patejdl
- texty piesní Kamil Peteraj

Princ a Večernica
- hudba Ľubomír Dolný
- texty piesní Ľubomír Feldek

Báthoryčka
- libreto Jana Kákošová
- hudba Henrich Leško
- texty piesní Ivan Vojtek, Martin Sarvaš

Mata Hari
- libreto Martin Kákoš
- hudba Ľubo Horňák
- texty piesní Marián Brezáni

Quo Vadis
- libreto Martin Kákoš
- hudba Gabo Dušík
- texty piesní Peter Uličný

Muzikály si získali svoje publikum príťažlivými melódiami a zaujímavými príbehmi. Medzi najobľúbenejších a najuznávanejších režisérov patril Jozef Bednárik.

nedeľa 15. februára 2015

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Podobne ako ďalší velikáni hudby, ani Ludwig van Beethoven nemal ľahké detstvo. Mal prísneho otca a chorľavú matku. Otec chcel z Ludwiga druhého zázračného Mozarta, preto ho nútil cičiť na klavír aj v noci. Pravidelné cvičenie a zjavné nadanie priniesli sľubné výsledky. Čoskoro zvládol hru na violu a čembalo. Veľmi rýchlo objavil čaro komponovania hudby. Mladý Beethoven sa preto vybral do Viedne, aby sa stal žiakom slávneho W. A. Mozarta. Tento zámer sa mu nevyšiel. Keďže sa chcel stať vynikajúcim hudobníkom, o pár rokov neskôr podnikol ďalšiu cestu do Viedne, kde sa mu pošťastilo absolvovať hodiny kompozície u takých známych skladateľov ako boli Joseph Haydn a Antonio Salieri.

Aj napriek problémom so sluchom a neskoršej hluchote sa Beethovenovi podarilo zložiť úžasné diela, ktoré mu zaručili nesmrteľnosť. Beethoven koncertoval vo viacerých mestách Európy. Všade ho považovali za virtuóza. Jeho hudba znela v Bratislave, Hlohovci i v Dolnej Krupej, kde navštevoval grófa Jozefa Brunsvika.

Medzi jeho najslávnejšie diela patrí najmä Osudová symfónia (5. symfónia c-mol), Óda na radosť (9. symfónia), Eroica (3. symfónia), klavírne koncerty, operety, ako aj husľový koncert. Za zmienku stojí fakt, že Hymna Európskej únie a Rady Európy je melódiou z poslednej časti Beethovenovej Ódy na radosť. Známa je aj skladba Pre Elišku (pre klavír), ktorú sa mnoho študentov učí hrať s radosťou.

Ludwig van Beethoven - Pre Elišku - ukážkaBližšie údaje:
Ludwig van Beethoven
Narodenie: 16. decembra 1770, Bonn
Úmrtie: 26. marca 1827, Viedeň
Zaujímavosť:
Obdivovatelia diela Ludwiga van Beethovena môžu vo Viedni navštíviť tri nehnuteľnosti, ktoré sa viažu s týmto jedinečným hudobným skladateľom, keďže vo Viedni žil 35 rokov. Jedným je jeho zachovaný dom na ulici Probusgasse 6, ďalším je Eroicahaus na Döblinger Hauptstraße 92, kde napísal 3. symfóniu Eroica a posledným miestom je Pasqualatihaus, kde napísal operu Fidelio. Všetky miesta spravuje Wien Museum. 
Vo Viedni možno vidieť aj Beethovenov monument (sochu z bronzu) na Beethovenplatz pri Konzerthaus. Miestom jeho posledného odpočinku je cintorín Zentralfriedhof vo Viedni.

štvrtok 12. februára 2015

Ako sa delia orchestre?

Orchestre sa delia podľa počtu nástrojov (a inštrumentalistov).

10 - 15 inštrumentalistov = Malý komorný orchester
pod 30 inštrumentalistov = Komorný orchester
viac ako 30 inštrumentalistov = Veľký komorný orchester
okolo 90 inštrumentalistov = Symfonický orchester
nad 150 inštrumentalistov = Veľký symfonický orchester

V dnešnej dobe hrajú koncerty najviac Veľké komorné orchestre alebo Symfonické orchestre. Samozrejme, že keď je skladba napísaná pre iný počet nástrojov, tak sa môže uprednostniť daný typ orchestra.

streda 11. februára 2015

Poznáš staroveké stupnice?

Možno niektoré stupnice nebadane zmiznú z tvojej pamäti. My si nejaké pripomenieme:

Staroveké stupnice:

Iónska - dnešná C-dur (C, D, E, F, G, A, H, C)
Dórska - veľká sexta (D, E, F, G, A, H, C, D)
Frygická - malá sekunda (E, F, G, A, H, C, D, E)
Lydická - zväčšená kvarta (F, G, A, H, C, D, E, F)
Mixolydická - malá septima (G, A, H, C, D, E, F, G)
Aiolská - dnešná a mol (A, H, C, D, E, F, G, A)

Týmto stupniciam sa hovorí aj Modálne stupnice.

Poznáš nástrojové zoskupenia?

Nástrojové zoskupenia majú názvy veľmi podobné, ako sú názvy jednotlivých intervalov.

1 hráč hrá = SÓLO
2 hráči hrajú = DUO
3 hráči hrajú = TRIO
4 hráči hrajú = KVARTETO
Zoskupenie 5 hráčov = KVINTETO
Zoskupenie 6 hráčov = SEXTETO
Zoskupenie 7 hráčov = SEPTETO
Zoskupenie 8 hráčov = OKTETO
Zoskupenie 9 hráčov = NONETO
Pre zoskupenie viacerých hráčov neexistuje takýto výraz. Zoskupenie 10 a viac hráčov sa nazýva orchester. O tom však neskôr.

Pozvánka na koncerty - Zámok Grafenegg

Ak sa chcete nechať očariť hudbou v prostredí romantického zámku s nádherným parkom, navštívte Schloss Grafenegg. Jedinečné futuristické pódium hostí špičkových hudobníkov takmer každý týždeň.

Pre milovníkov hudby nie je žiadnym tajomstvom, že Dolné Rakúsko sa okrem Viedne, ktorá žije hudbou po celý rok, môže pochváliť aj letným festivalom pod vedením Rudolfa Buchbindera a zaujímavými koncertami v Grafeneggu.

Cesta do Grafeneggu je pomerne jednoduchá. Autom tam prídete z Bratislavy za hodinku a pol. Bez diaľničnej nálepky sa cesta natiahne približne o pol hodinu. Posledné kilometre zvládnete aj bez navigácie. Všade sú tabule s označením Grafenegg. Parkovanie pred parkom je tu samozrejmosťou. Výhodou open-air podujatí v zámockom parku je navyše úžasné spojenie hudby s kulinárskymi zážitkami a výborným vínom.

Informácie o aktuálnych koncertoch a o Musik-Festival Grafenegg nájdete tu.

Zámok Grafenegg © autor IM

Ako sa naučiť základné intervaly?

Je to veľmi jednoduché! Vysvetlíme si intervaly od tónu c1.

Noty v notovej osnove © autor IM

Klávesy od noty C © autor IM

Na každom hudobnom nástroji sú jasné intervaly. Intervaly sú jednotlivé vzdialenosti medzi tónmi.

Vzdialenosť 1-ného tónu ( c1 - c1) = PRIMA

Vzdialenosť 2-och tónov ( c1 - d1) = SEKUNDA
Vzdialenosť 3-och tónov ( c1 - e1) = TERCIA
Vzdialenosť 4-och tónov ( c1 - f1) = KVARTA
Vzdialenosť 5-ich tónov ( c1 - g1) = KVINTA
Vzdialenosť 6-ich tónov ( c1 - a1) = SEXTA
Vzdialenosť 7-mich tónov ( c1 - h1) = SEPTIMA
Vzdialenosť 8-mich tónov ( c1 - c2) = OKTÁVA

Intervaly, ktoré sa používajú menej sú napríklad NÓNA (9) alebo DEKA (10).

Viac detailov o intervaloch sa dozvieš v textoch:
Čisté intervaly
Malé a veľké intervaly

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Jeden z najúžasnejších skladateľov všetkých čias mal náročné detstvo. Ako zázračné dieťa precestoval takmer celú Európu. Jeho talent sa prejavoval veľmi skoro, čo zabezpečilo jeho rodine celkom slušný príjem. V dospelosti sa Mozart venoval komponovaniu. Jeho diela prežili storočia a stále patria ku skvostom. Medzi najznámejšie diela patria najmä opery Figarova svadba, Don Giovanni a Čarovná flauta. Mozart zložil nádherný Koncert A-dur pre klarinet a orchester (KV 622).

Koncert A-dur pre klarinet a orchester - ukážka youtube

Z ďalších diel možno spomenúť sviežu komornú skladbu Malá nočná hudba a strhujúce dielo Requiem D-mol. Táto mimoriadne silná zádušná omša je zhodou okolností jeho posledným dielom.


Malá nočná hudba - ukážka youtube


Bližšie údaje:
W. A. Mozart
Narodenie: 27. januára 1756, Salzburg
Úmrtie: 5. decembra 1791, Viedeň

Zaujímavosť: Hudbu komponoval skôr, než sa naučil čítať.
Mestá, ktoré navštívil: Mníchov, Augsburg, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt am Main, Brusel, Paríž, Londýn, Haag, Amsterdam, Lyon, Viedeň, Verona, Miláno, Boloňa, Florencia, Rím, Praha, Berlín a mnohé ďalšie. 
Podľa niektorých historických záznamov koncertoval Mozart ako šesťročný chlapec v roku 1762 aj v Bratislave.
Miestom jeho posledného odpočinku je cintorín Sankt Marxer Friedhof vo Viedni.
Obdivovatelia diela W. A. Mozarta môžu vo Viedni navštíviť jeho zachovaný byt na ulici Domgasse 5, ktorý spravuje Wien Museum. V tomto jedinom zachovanom byte žil od septembra 1784 do apríla 1787. Počas tohto obdobia skomponoval mnoho významných diel, medzi inými operu Figarova svadba. Múzeum Mozartwohnung je otvorené denne od 10-tej do 19-tej hodiny.

Hrob W. A. Mozarta vo Viedni


pondelok 9. februára 2015

Základy hudobného vzdelania - STUPNICE

Hoci mnoho detí nebaví hudobná náuka, teba možno začne. Dnes si povieme niečo o stupniciach.

Poznáme tri typy stupníc podľa počtu tónov:
- PENTATONICKÁ - má 5 rôznych tónov (známa aj ako čínska)
- HEXATONICKÁ - má 6 rôznych tónov (hovorí sa jej celotónová, lebo vzdialenosti medzi tónmi sú celé tóny)
- SEPTATONICKÁ - má 7 rôznych tónov.

Septatonické stupnice delíme na durové a molové. Ako príklad môžeme uviesť C dur, alebo a moll. Určite ti je takéto označenie stupnice známe.


Klavír © autor IM

Chceš sa naučiť hrať na hudobný nástroj?

Super!
Keď ťa chytila hra na hudobný nástroj, určite neprestávaj. Vytrvaj a zlepšuj sa, uvidíš, že z toho budeš mať radosť. Ukážeme ti v jednotlivých príspevkoch, čo potrebuješ vedieť.

Vyhľadávať môžeš:
1) priamo v ľavom hornom vyhľadávacom políčku
2) podľa tém v ľavom stĺpci
3) na mape stránok hudbaonline.sk, kde sú zobrazené všetky príspevky podľa zamerania.

Samozrejme, všade sa dá prekliknúť na vybraný príspevok.

Ľahké, však? Tak poď sa učiť hrať na hudobný nástroj spolu s nami. Hudba je radosť.