hudbaonline 728x15

nedeľa 12. marca 2017

Ako sa naučiť noty / 4. lekcia

Noty treba cvičiť pravidelne. Najlepšie každý deň. Najprv sa venuj notám, ktoré príliš netrčia z notovej osnovy. Až potom sa začni učiť noty z ďalších oktáv.

Na precvičenie Ti ponúkam super jednoduchú pesničku. Túto zvládneš hneď na prvý pokus. Volá sa Moja mamka niečo má. Ide o pesničku, ktorá sa začína notou c1. Pozri sa na obrázok a zahraj notu c1.

Kláves C © autor obrázku IM


Vieš kde máš začať, ideme. Pre jednoduchosť budem písať noty veľkými písmenami:

Prvý riadok: C, D, E, F, G, A, G, G, A, G
Druhý riadok: G, A, G, F, E, D, C, C, D, C.

Noty © autor obrázku IM


Vidíš, že to ide ľahko. Táto pesnička sa dá zahrať jedným prstom. Keď ju budeš vedieť zahrať naspamäť, tak sa znova pozri na noty a čítaj ich bez hrania. Uvedomuj si pozície nôt v notovej osnove.

Aká by to bola pesnička bez textu? Tu je text:
Moja mamka niečo má, niečo má, schovala to do sena, do sena.
A to boly orechy, orechy, bolo ich tam dva mechy, dva mechy.
A ja som ich vyhľadal, vyhľadal,
keď som koňom seno bral, seno bral.

Zopár otázok na precvičenie:

Akou notou začína pesnička?
Akou notou končí pesnička?
Vidíš, aký rovnaký prvok sa využíva v poslednom takte v prvom i v druhom riadku?
Aké noty sú v tejto pesničke?
Ako sa volá kľúč na začiatku notovej osnovy?
Aký takt je uvedený v predznamenaní?

Odpovede:

Akou notou začína pesnička? Notou c1
Akou notou končí pesnička? Notou c1
Vidíš, aký rovnaký prvok sa využíva v poslednom takte v prvom i v druhom riadku? Vzostup a pokles g1, a, g1, resp. c1, d1, c1.
Aké noty sú v tejto pesničke? Štrťové a osminové.
Ako sa volá kľúč na začiatku notovej osnovy? Husľový.
Aký takt je uvedený v predznamenaní? Dvojštvrťový.
Vidíš, ako ti to už ide? Paráda.

Ako sa naučiť noty / 1. lekcia
Ako sa naučiť noty / 2. lekcia
Ako sa naučiť noty / 3. lekcia

sobota 11. marca 2017

Slovenské ľudové piesne - Kdeže ideš Helenko, Helenko

Kdeže ideš Helenko, Helenko


Slovenská ľudová pieseň (text a akordy)

Kdeže ideš Helenko, Helenko,
do záhrady na zelené senko,
nezatváraj dverečka za sebu,
bo ja idem Helenko za tebu.

Kdeže ideš Janíčku, Janíčku,
do záhrady pokosiť trávičku,
nezatváraj za sebou dverečka,
bo ja idem tvoja frajárečka.

Text a akordy

C        G C  F  G            C
Kdeže ideš Helenko, Helenko,
C       G  C  F  G         C
do záhrady na zelené senko,
F C  G  C       G  C  F  C  G
nezatváraj dverečka za sebu,
C     G C    F  G           C
bo ja idem Helenko za tebu.


Pesnička Kdeže ideš Helenko, Helenko pochádza z východného Slovenska pod názvom A dze idzeš Helenko.

Slovenské ľudové piesne - Jedna ruža, dve ruže

Jedna ruža, dve ruže


Slovenská ľudová pieseň (text a akordy)


Jedna ruža, dve ruže, dve ružičky červené,
hej, ktože bude, ktože bude bozkávať tvoje líčka červené.

Bozkával ich Janíček, ale už ich nebude,
hej, akože ťa, akože ťa duša má, akože ťa zabudnem.


Text a akordy

C                G   C G
Jedna ruža, dve ruže,
C                G   C  G
dve ružičky červené,
F     C
hej, ktože bude, ktože bude
G       C                     G      C
bozkávať tvoje líčka červené.